THÀNH LẬP CÔNG TY

Dich_vu_thanh_lap_cong_ty_co_von_au_tu_nuoc_ngoai_copy

Bổ sung ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài theo Nghị định 01/2021/NĐ-CP

Quy định về bổ sung ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài  được quy định tại Khoản 2, Điều 56, Nghị định 01/2021/NĐ-CP như sau: 
Dich_vu_thanh_lap_cong_ty

Quy định về đóng dấu trên hồ sơ đăng ký doanh nghiệp theo Nghị định 01/2021/NĐ-CP

Quy định về đóng dấu trên hồ sơ đăng ký doanh nghiệp được quy định tại Khoản 5, Điều 4, Nghị định 01/2021/NĐ-CP như sau: 
Best_company_establishment_service

Công ty TNHH Một Thành Viên theo Luật doanh nghiệp 2020

Công ty TNHH Một Thành Viên được quy định tại Điều 74 Luật doanh nghiệp 2020 như sau: 
Company_establishment_consulting_service_1

Góp vốn thành lập Công ty TNHH Một Thành Viên theo Luật doanh nghiệp 2020

Góp vốn thành lập Công ty TNHH Một Thành Viên được quy định tại Điều 75 Luật doanh nghiệp 2020 như sau: 
Company_establishment_service_in_HCM_City_Vietnam

Quyền của chủ sở hữu Công ty TNHH Một Thành Viên theo Luật doanh nghiệp 2020

Quyền của chủ sở hữu Công ty TNHH Một Thành Viên được quy định tại Điều 76 Luật doanh nghiệp 2020 như sau:
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

028.6283.3918 0914.19.07.07 0942.05.04.07
Chính sách bảo mật thông tin |
dathongbao
Giấy phép kinh doanh số : 0308929524 cấp ngày : 29/05/2009 bởi Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TP.Hồ Chí Minh
Người đại diện: ông Thủy Ngọc Thu