Một số hành vi vi phạm về kế toán cần lưu ý

Vi phạm quy định về thuê làm dịch vụ kế toán, tổ chức bộ máy kế toán, bố trí người làm kế toán hoặc thuê làm kế toán. Vi phạm quy định về lập và trình bày báo cáo tài chính. Vi phạm quy định về nộp và công khai báo cáo tài chính.

 

MỘT SỐ HÀNH VI VI PHẠM VỀ KẾ TOÁN CẦN LƯU Ý

Theo quy định tại Nghị định 41/2018/NĐ-CP ngày 12/03/2018

---------------------

 

Số TT

HÀNH VI VI PHẠM

MỨC XỬ PHẠT

 

I

Vi phạm quy định về tổ chức bộ máy kế toán, bố trí người làm kế toán hoặc thuê làm kế toán (Điều 17).

1

Không tổ chức bộ máy kế toán.

Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng.

2

Không bố trí người làm kế toán, làm kế toán trưởng hoặc không thuê tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ kế toán làm kế toán, làm kế toán trưởng theo quy định.

Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng.

 

 

3

Bố trí người làm kế toán trưởng không đủ tiêu chuẩn, điều kiện quy định.

 

Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng

II

Vi phạm quy định về thuê làm dịch vụ kế toán (Điều 17).

1

Thuê tổ chức, cá nhân không đủ tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề kế toán để làm dịch vụ kế toán cho đơn vị mình.

Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng.

 

2

Thuê người làm kế toán trưởng không đủ tiêu chuẩn, điều kiện quy định.  

 

Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng.

III

Vi phạm quy định về lập và trình bày báo cáo tài chính (Điều 11).

 

1

Báo cáo tài chính không có chữ ký của người lập, kế toán trưởng, phụ trách kế toán hoặc người đại diện theo pháp luật của đơn vị kế toán.

Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng.

 

 

2

Lập không đầy đủ các báo cáo tài chính theo quy định.

 

Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng.

3

Không lập báo cáo tài chính theo quy định.

Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng.

4

Lập báo cáo tài chính không đúng với số liệu trên sổ kế toán và chứng từ kế toán.

Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng.

IV

Vi phạm quy định về nộp và công khai báo cáo tài chính (Điều 12)

1

Nộp báo cáo tài chính cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền chậm dưới 03 tháng so với thời hạn quy định.

Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng

2

Không nộp báo cáo tài chính cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng.

3

Nộp báo cáo tài chính cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền không đính kèm báo cáo kiểm toán đối với các trường hợp mà pháp luật quy định phải kiểm toán báo cáo tài chính.

Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng

 

V

Hành vi vi phạm quy định về kinh doanh dịch vụ kế toán.

 

1

Giới thiệu sai sự thật về trình độ, kinh nghiệm, khả năng và điều kiện cung cấp dịch vụ của kế toán viên hành nghề và doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán (khoản 1 Điều 26).

Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng

 

2

Doanh nghiệp không đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán nhưng không làm thủ tục xóa cụm từ "dịch vụ kế toán" trong tên gọi theo quy định (khoản 1 Điều 28).

Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng

 

3

Cung cấp dịch vụ kế toán khi chưa được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán (khoản 2 Điều 28).

Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng          

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

028.6283.3918 0914.19.07.07 0942.05.04.07
Chính sách bảo mật thông tin |
dathongbao
Giấy phép kinh doanh số : 0308929524 cấp ngày : 29/05/2009 bởi Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TP.Hồ Chí Minh
Người đại diện: ông Thủy Ngọc Thu