Quyết toán thuế thu nhập cá nhân

QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

===o0o===

Quyết toán thuế thu nhập cá nhân là việc cá nhân xác định  đầy đủ nghĩa vụ thuế trong một năm, một kỳ tính thuế của cá nhân với ngân sách nhà nước.

Theo quy định của luật quản lý thuế hiện hành, luật thuế thu nhập cá nhân về quyết toán thuế thu nhập cá nhân, một số đối tượng là cá nhân phải tự tính, tự khai quyết toán thuế và nộp thuế, tự chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực về việc tính quyết toán thuế thu nhập cá nhân và khai báo thuế thu nhập cá nhân của mình với cơ quan thuế.

Đối với Quyết toán thuế thu nhập cá nhân  năm, cá nhân cũng phải tự khai quyết toán và tự chịu trách nhiệm về khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân đó.

Tại Việt Nam hiện nay các quy định về chính sách thuế, về kế toán thuế rất phức tạp và thường xuyên thay đổi. Nếu không phải là chuyên gia trong lĩnh vực thuế, Bạn rất khó nắm bắt các quy định của các luật thuế. Nhiều khách hàng (doanh nghiệp và cá nhân) đã vi phạm pháp luật thuế, bị xử phạt và bị truy thu với số tiền thuế rất lớn do không thực hiện đúng quy định.

Để thực hiện đúng các quy định về quyết toán thuế thu nhập cá nhân, nhiều doanh nghiệp và cá nhân đã sử dụng dịch vụ quyết toán thuế thu nhập cá nhân của Golden Star.

DỊCH VỤ QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

Quyết toán thuế thu nhập cá nhân  là việc cá nhân xác định  đầy đủ nghĩa vụ thuế trong một năm, một kỳ tính thuế của cá nhân với ngân sách nhà nước.

Dịch vụ quyết toán thuế thu nhập cá nhân thu nhập cá nhân là dịch vụ thủ tục thuế chuyên nghiệp của Công ty Kế toán và Tư vấn Sao Vàng.

Dịch vụ quyết toán thuế thu nhập cá nhân thu nhập cá nhân của Sao Vàng sẽ tư vấn, hướng dẫn khách hàng chuẩn bị các thông tin cần thiết theo quy định, Dịch vụ quyết toán thuế thu nhập cá nhân thu nhập cá nhân của Sao Vàng thực hiện lập các báo cáo, lập hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân theo quy định.

Khi sử dụng Dịch vụ quyết toán thuế thu nhập cá nhân thu nhập cá nhân của Sao Vàng, Dịch vụ quyết toán thuế thu nhập cá nhân thu nhập cá nhân Sao Vàng sẽ thực hiện toàn bộ các thủ tục liên quan đến quyết toán thuế thu nhập cá nhân như chuẩn bị hồ sơ quyết toán thuế, lập báo cáo quyết toán thuế, nộp báo cáo quyết toán thuế cho cơ quan thuế thay cho khách hàng.

Sao Vàng được thành lập bởi các chuyên gia là luật sư, thạc sĩ kinh tế (MBA), kiểm toán viên (CPA), kế toán viên hành nghề, chuyên gia tư vấn và hành nghề dịch vụ thủ tục thuế có nhiều kinh nghiệm và kiến thức thực tế trong lĩnh vực pháp lý, kế toán, kiểm toán, dịch vụ thuế, tư vấn thuế, tư vấn đầu tư, tư vấn tài chính.

Đội ngũ nhân sự chủ chốt của Sao Vàng (Xem chi tiết)

Công ty Kế toán và Tư vấn Sao Vàng đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật để cung cấp dịch vụ kế toán, dịch vụ kế toán trưởng, dịch vụ thủ tục thuế và được Bộ tài chính Việt Nam cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán.

Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán của Sao Vàng (Xem chi tiết) 

Thuê tổ chức, cá nhân không đủ điều kiện cung cấp dịch vụ kế toán theo quy định của pháp luật để làm kế toán, doanh nghiệp đi thuê có thể bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định.

Công ty bạn sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính về kế toán, thuế nếu không tuân thủ các quy định về kế toán như tổ chức bộ máy kế toán, thuê làm dịch vụ kế toán, lập báo cáo tài chính, nộp báo cáo tài chính ....

XỬ PHẠT HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC KẾ TOÁN (Xem chi tiết)

XỬ PHẠT HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC THUẾ (Xem chi tiết)

Bạn là chủ doanh nghiệp, là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, bạn cần phải cân nhắc thực hiện, nếu không sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định.

Công ty Kế toán và Tư vấn Sao Vàng là công ty chuyên cung cấp Dịch vụ kế toán, Dịch vụ kế toán trưởng, Dịch vụ lập báo cáo tài chính, Dịch vụ làm sổ sách kế toán, Dịch vụ thủ tục thuế, Dịch vụ khai thuế, Dịch vụ hoàn thuế, Dịch vụ tư vấn thuế, Dịch vụ đại lý thuế, Dịch vụ quyết toán thuế, Dịch vụ thành lập công ty, Dịch vụ thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài, Dịch vụ giải thể công ty, Dịch vụ tính lương, Cho thuê văn phòng, Dịch vụ văn phòng ảo, Dịch vụ thực hiện các công việc cho văn phòng đại diện nước ngoài và các dịch vụ tư vấn doanh nghiệp khác.

Bạn có thể tham khảo các dịch vụ của Công ty Kế toán và Tư vấn Sao Vàng như sau:

CÁC DỊCH VỤ CỦA SAO VÀNG (Xem chi tiết)

Nếu bạn cần địa chỉ để đặt trụ sở công ty, bạn có thể sử dụng Dịch vụ cho thuê văn phòng ảo (thuê văn phòng để đặt trụ sở công ty) của Sao Vàng.

Dịch vụ cho thuê văn phòng ảo của Sao Vàng (Xem chi tiết)

CÔNG VIỆC CỦA SAO VÀNG KHI THỰC HIỆN DỊCH VỤ QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

1.Công việc của Sao Vàng khi thực hiện Dịch vụ quyết toán thuế thu nhập cá nhân thu nhập cá nhân

-Tư vấn các vấn đề có liên quan đến quyết toán thuế thu nhập cá nhân;

-Hướng dẫn khách hàng chuẩn bị các hồ sơ, thông tin liên quan đến việc quyết toán thuế thu nhập cá nhân;

-Thu thập thông tin, tài liệu liên quan đến nghĩa vụ nộp thuế thu nhập cá nhân của người nộp thuế;

-Soạn thảo các báo cáo, tính toán số thuế phải nộp;

-Lập và in các loại báo cáo quyết toán thuế thu nhập cá nhân;

Trường hợp Bạn sử dụng dịch vụ đại lý thuế của Sao Vàng thì :

-Đại lý thuế Sao Vàng  ký trên hồ sơ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân;

-Đại lý thuế Sao Vàng thực hiện nộp hồ sơ khai quyết toán thuế cho cơ quan thuế;

2.Công viêc của khách hàng khi thực hiện Dịch vụ quyết toán thuế thu nhập cá nhân thu nhập cá nhân

-Cung cấp thông tin về thu nhập, thông tin về khấu trừ thuế, thông tin về nộp thuế như :

 Doanh nghiệp: Bảng tính toán và thanh toán tiền lương, tiền công hàng tháng.

 Cá nhân: Giấy xác nhận thu nhập, biên lai khấu trừ thuế, biên lai nộp thuế….

-Ký trên hồ sơ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân và nộp báo cáo quyết toán thuế thu nhập cá nhân cho cơ quan thuế (trường hợp không sử dụng dịch vụ đại lý thuế)

 PHÍ DỊCH VỤ QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN CỦA SAO VÀNG

Bạn có thể tham khảo Biểu phí Dịch vụ quyết toán thuế thu nhập cá nhân thu nhập cá nhân như sau:

Biểu phí dịch thủ tục thuế của Sao Vàng (Xem chi tiết)

TẠI SAO BẠN NÊN SỬ DỤNG DỊCH VỤ QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN?

1-Trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, thuế luôn là vấn đề phức tạp và khó chịu nhất đối với doanh nghiệp. Bạn phải bỏ ra rất nhiều thời gian và chi phí để thực hiện các thủ tục thuế. Dịch vụ quyết toán thuế thu nhập cá nhân của Sao Vàng sẽ giúp bạn tiết kiệm thời gian và chi phí.

2-Tại Việt Nam hiện nay các quy định về chính sách thuế, kế toán thuế rất phức tạp và thường xuyên thay đổi. Nếu không phải là chuyên gia trong lĩnh vực thuế, Bạn rất khó nắm bắt các quy định của các luật thuế. Nhiều doanh nghiệp đã vi phạm pháp luật thuế, bị xử phạt và bị truy thu thuế do không nắm bắt kịp thời các quy định, không biết các quy định của các luật thuế hoặc hiểu không đúng quy định. Dịch vụ quyết toán thuế thu nhập cá nhân của Sao Vàng sẽ giúp bạn thực hiện đúng quy định.

3-Bạn là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hoạt động kinh doanh tại Việt Nam. Để tránh rủi ro liên quan đến thực hiện các thủ tục thuế của Việt Nam, Dịch vụ quyết toán thuế thu nhập cá nhân của Sao Vàng sẽ giúp bạn hiểu rõ các quy định về thuế, tư vấn và hướng dẫn bạn thực hiện đúng quy định các thủ tục thuế.

4-Bạn là chủ doanh nghiệp, bạn là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, bạn không am hiểu nhiều về kế toán, quy định  về thuế thì làm như thế nào bạn có thể đánh giá được nhân viên làm kế toán thuế, kế toán trưởng của doanh nghiệp bạn thực hiện các thủ tục thuế đúng quy định? Dịch vụ quyết toán thuế thu nhập cá nhân của Sao Vàng của sẽ giúp bạn điều này.

5-Bạn đang chuẩn bị đầu tư, bạn đang chuẩn bị thành lập doanh nghiệp, bạn cần hiểu rõ các quy định về thuế, các quy định về thủ tục thuế để bạn hoạch định chi phí thuế, dự toán chi phí và tính toán hiệu quả kinh doanh? Dịch vụ quyết toán thuế thu nhập cá nhân của Sao Vàng sẽ giúp bạn.

6-Bạn cần chuyên gia tư vấn thuế có trình độ cao, có nhiều kinh nghiệm thực tiễn trong lĩnh vực kế toán thuế, lĩnh vực thuế, chuyên gia tư vấn phải có chứng chỉ Kiểm toán viên (CPA) do Bộ tài chính cấp hoặc Chứng chỉ hành nghề dịch vụ thủ tục thuế do Tổng cục thuế cấp để tư vấn cho bạn các vấn đề liên quan đến thủ tục thuế. Dịch vụ quyết toán thuế thu nhập cá nhân của Sao Vàng đáp ứng được nhu cầu của bạn.

7-Bạn cần chuyên gia tư vấn thuế để kiểm tra và kiểm soát lại các báo cáo thuế, kiểm tra lại việc lập báo cáo thuế của doanh nghiệp bạn có thực hiện theo đúng quy định hay không? Dịch vụ quyết toán thuế thu nhập cá nhân của Sao Vàng sẽ giúp bạn.

LÝ DO BẠN CHỌN DỊCH VỤ QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN CỦA SAO VÀNG?

1.Sao Vàng được thành lập bởi các chuyên gia là thạc sĩ kinh tế (MBA), kiểm toán viên (CPA), kế toán viên hành nghề, chuyên gia tư vấn và hành nghề dịch vụ thủ tục thuế có nhiều kinh nghiệm và kiến thức thực tế trong lĩnh vực dịch vụ kế toán,  kiểm toán, dịch vụ thuế, tư vấn thuế.

Đội ngũ nhân sự chủ chốt của Sao Vàng (Xem chi tiết)

2.Nhân sự thực hiện Dịch vụ quyết toán thuế thu nhập cá nhân  của Sao Vàng là những người có trình độ cao, có nhiều kinh nghiệm và kiến thức thực tế trong lĩnh vực thuế, kế toán. Bạn có thể có được chuyên gia tư vấn thuế trình độ thạc sĩ (MBA), luật sư, kiểm toán viên (CPA) tại Dịch vụ quyết toán thuế thu nhập cá nhân của Sao Vàng.

3.Sao Vàng là một trong số các công ty được Tổng cục thuế cấp phép hành nghề dịch vụ đại lý thuế, đây là dịch vụ khai thuế, thực hiện các thủ tục thuế thay người nộp thuế.

Dịch vụ vụ đại lý thuế của Sao Vàng (Xem chi tiết)

4.Nhân sự làm Dịch vụ quyết toán thuế thu nhập cá nhân cho bạn thường xuyên được sự hỗ trợ và tư vấn của Hội đồng cố vấn, Ban lãnh đạo Công ty Kế toán Sao Vàng. Đảm bảo Dịch vụ quyết toán thuế thu nhập cá nhân Sao Vàng mà Bạn sử dụng có thể xử lý mọi trình huống liên quan đến vấn đề kế toán, vấn đề thuế của bạn.

5.Cho đến nay hàng trăm doanh nghiệp ở nhiều lĩnh vực, ngành nghề đang sử dụng Dịch vụ quyết toán thuế thu nhập cá nhân của Sao Vàng. Khách hàng sử dụng Dịch vụ quyết toán thuế của Sao Vàng là các doanh nghiệp (doanh nghiệp trong nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, ban quản lý dự án, văn phòn đại diện) hoặc cá nhân người nộp thuế.

Tham khảo một số khách hàng tiêu biểu của Sao Vàng (Xem chi tiết)

6.Chất lượng dịch vụ của Dịch vụ quyết toán thuế thu nhập cá nhân của Sao Vàng luôn được bảo đảm tốt nhất, phù hợp với các quy định của pháp luật và đáp ứng được nhu cầu của qúy khách hàng.

Để đảm bảo sổ sách kế toán, báo cáo thuế, báo cáo tài chính của doanh nghiệp được chính xác và phù hợp với quy định của pháp luật, thông tin được cập nhật  kịp thời, chi phí hợp lý nhất, doanh nghiệp nên sử dụng Dịch vụ làm kế toán trọn gói của Sao Vàng:

Dịch vụ làm kế toán trọn gói của Sao Vàng  (Xem chi tiết)

Dịch vụ quyết toán thuế thu nhập cá nhân của Sao Vàng chắc chắn sẽ mang lại cho quý hàng nhiều lợi ích, sẽ giải quyết được bài toán giữa chi phí và hiệu quả của khách hàng.

Với việc lựa chọn Dịch vụ quyết toán thuế thu nhập cá nhân của Sao Vàng, Sao Vàng sẽ thực hiện lập báo cáo quyết toán thuế cho quý khách. Quý khách sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian và chi phí đồng thời chất lượng các báo cáo quyết toán thuế luôn được bảo đảm, quý khách hàng chỉ việc ký trên các hồ sơ, biểu mẫu, báo cáo kế toán, báo cáo quyết toán thuế do chúng tôi đã thực hiện.

Đồng thời trong quá trình thực hiện Dịch vụ quyết toán thuế thu nhập cá nhân, chúng tôi sẽ tư vấn cho quý khách các nội dung, các vấn đề liên quan đến kế toán, thuế, hóa đơn chứng từ trong họat động kinh doanh.

Để nhận được thông tin rõ hơn về Dịch vụ quyết toán thuế thu nhập cá nhân, phí dịch vụ,

Mời quý khách đến trực tiếp Văn phòng hoặc liên hệ Công ty Kế toán và Tư vấn Sao Vàng như sau:

Thông tin địa chỉ liên hệ và số điện thoại liên lạc (Xem chi tiết)          

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

028.6283.3918 0914.19.07.07 0942.05.04.07
Chính sách bảo mật thông tin |
dathongbao
Giấy phép kinh doanh số : 0308929524 cấp ngày : 29/05/2009 bởi Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TP.Hồ Chí Minh
Người đại diện: ông Thủy Ngọc Thu