Tiếng Việt   English  

Dịch vụ làm số sách kế toán

DỊCH VỤ LÀM SỔ SÁCH KẾ TOÁN

===o0o===

Dịch vụ làm sổ sách kế toán là dịch vụ chuyên nghiệp của Công ty Kế toán và Tư vấn Sao Vàng.

Sao Vàng sẽ thực hiện hạch toán kế toán, thực hiện ghi sổ kế toán, tổng hợp thông tin kế toán, kết chuyển thông tin, lập sổ sách kế toán, báo cáo tài chính cho khách hàng.

Công ty bạn sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính về kế toán nếu không tuân thủ các quy định về kế toán như tổ chức bộ máy kế toán, thuê làm dịch vụ kế toán, làm sổ sách kế toán, lập báo cáo tài chính, nộp báo cáo tài chính ....

XỬ PHẠT HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC KẾ TOÁN (Xem chi tiết)

XỬ PHẠT HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC THUẾ (Xem chi tiết)

Công ty Kế toán và Tư vấn Sao Vàng đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật để cung cấp dịch vụ kế toán, dịch vụ kế toán trưởng, dịch vụ thủ tục thuế và được Bộ tài chính Việt Nam cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán.

Giấy chứng nhận Đủ điều kiện kinh doanh Dịch vụ Kế toán của Sao Vàng (Xem chi tiết) 

Giấy xác nhận Đủ điều kiện kinh doanh Dịch vụ làm Thủ tục vế Thuế (Xem chi tiết)

Công ty Kế toán và Tư vấn Sao Vàng là công ty chuyên cung cấp Dịch vụ kế toán, Dịch vụ kế toán trưởng, Dịch vụ lập báo cáo tài chính, Dịch vụ thủ tục thuế, Dịch vụ khai thuế, Dịch vụ hoàn thuế, Dịch vụ tư vấn thuế, Dịch vụ đại lý thuế, Dịch vụ thành lập công ty, Dịch vụ thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài, Dịch vụ giải thể công ty, Dịch vụ tính lương, Dịch vụ văn phòng ảo, Dịch vụ thực hiện các công việc cho văn phòng đại diện nước ngoài và các dịch vụ tư vấn doanh nghiệp khác.

Bạn có thể tham khảo các dịch vụ của Công ty Kế toán và Tư vấn Sao Vàng như sau:

CÁC DỊCH VỤ CỦA SAO VÀNG (Xem chi tiết)

Nếu bạn cần địa chỉ để đặt trụ sở công ty, bạn có thể sử dụng Dịch vụ thuê địa chỉ văn phòng (thuê văn phòng để đặt trụ sở công ty) của Sao Vàng.

Dịch vụ cho thuê văn phòng ảo của Sao Vàng (Xem chi tiết)

CHI TIẾT DỊCH VỤ LÀM SỔ SÁCH KẾ TOÁN CỦA SAO VÀNG

Công việc của Sao Vàng khi cung cấp dịch vụ làm sổ sách kế toán như sau:

1-Công việc của Sao Vàng:

-Tiếp nhận thông tin là các hóa đơn, chứng từ, sổ sách của doanh nghiệp;

-Soát xét chứng từ kế toán;

-Phân loại và sắp xếp chứng từ kế toán;

-Tính và phân bổ công cụ, dụng cụ, chi phí trả trước, chi phí chờ kết chuyển;

-Tính khấu hao tài sản cố định;

-Hạch toán kế toán trên phần mền kế toán chuyên nghiệp của Sao Vàng;

-Kết chuyển, tổng hợp thông tin;

-Lập các sổ kế toán chi tiết theo quy định;

-Lập báo cáo tài chính, báo cáo kết quả kinh doanh, thuyết minh báo cáo tài chính;

-Trao đổi với doanh nghiệp các nội dung, nghiệp vụ có liên quan đến kết quả thực hiện;

-Lập và in các loại báo cáo quyết toán thuế;

-In báo cáo tài chính, sổ sách kế toán theo quy định;

-Tư vấn cho doanh nghiệp các nội dung có liên quan trong quá trình tổng hợp thông tin để lập sổ sách kế toán, báo cáo tài chính...

2-Công viêc của khách hàng :

-Cung cấp thông tin: Các hóa đơn đầu vào, hóa đơn đầu ra; chứng từ  thanh toán qua ngân hàng; bảng lương nhân viên; hợp đồng; công nợ; các báo cáo thuế ….

-Trao đổi về quy trình hoạt động của doanh nghiệp.

PHÍ DỊCH VỤ LÀM SỔ SÁCH KẾ TOÁN CỦA SAO VÀNG

Sao Vàng xác định phí cho dịch vụ làm sổ sách kế toán dựa trên quy mô hoạt động của doanh nghiệp, mức độ phức tạp và hiệu quả thực tế của công việc hoàn thành. Cịu thể: Ngành nghề kinh doanh; Loại hình doanh nghiệp; Doanh thu; Nhân viên; Số lượng chứng từ (đầu ra, đầu vào)....

Tham khảo biểu phí dịch vụ lập báo cáo tài chính của Sao Vàng (Xem chi tiết

BẠN SỬ DỤNG DỊCH VỤ LÀM SỔ SÁCH KẾ TOÁN KHI NÀO?

1-Doanh nghiệp cần làm sổ sách kế toán để thực hiện nghĩa vụ quyết toán thuế, vay vốn ngân hàng, nộp cho cơ quan nhà nước theo quy định. Dịch vụ làm sổ sách kế toán của Sao Vàng sẽ giúp bạn làm sổ sách kế toán, lập báo cáo tài chính.

2-Bộ phận thực hiện công việc kế toán, nhân sự thực hiện công việc kế toán hiện nay của công ty bạn còn yếu, chưa đáp ứng được yêu cầu công việc kế toán theo đúng  quy định của pháp luật. Dịch vụ làm sổ sách kế toán của Sao Vàng sẽ giúp bạn làm sổ sách kế toán, lập báo cáo tài chính.

3-Bạn là doanh nghiệp vừa và nhỏ, bạn không  có nhân viên kế toán. Hàng tháng và hàng quý bạn mới chỉ làm báo cáo thuế, chưa ghi sổ kế toán và chưa lập báo cáo tài chính. Dịch vụ làm sổ sách kế toán của Sao Vàng sẽ giúp bạn làm sổ sách kế toán, lập báo cáo tài chính.

4-Bạn  không yên tâm, không tin tưởng vào sự chính xác, phù hợp với quy định của báo cáo tài chính do phòng kế toán, nhân viên kế toán của chính công ty bạn lập.

5-Bạn cần một đơn vị độc lập kiểm tra, soát xét lại chứng từ kế toán, lập lại báo cáo tài chính của doanh nghiệp bạn. Dịch vụ làm sổ sách kế toán của Sao Vàng sẽ giúp bạn làm sổ sách kế toán, lập báo cáo tài chính.

6-Bạn muốn một công ty dịch vụ kế toán chuyên nghiệp thực hiện lập báo cáo tài chính, lập sổ sách kế toán cho doanh nghiệp bạn.

LỢI ÍCH KHI SỬ DỤNG  DỊCH VỤ LÀM SỔ SÁCH KẾ TOÁN CỦA SAO VÀNG

1-Chất lượng báo cáo tài chính, sổ sách kế toán khi sử dụng dịch vụ làm sổ sách kế toán của Sao Vàng luôn được bảo đảm tốt nhất, phù hợp với các quy định của pháp luật về kế toán, thuế, hóa đơn chứng từ.

2-Khi sử dụng dịch vụ làm sổ sách kế toán của Sao Vàng, nhân sự của Sao Vàng sẽ tư vấn, giải đáp cho khách hàng các vấn đề liên quan đến các quy định về thuế, kế toán, hóa đơn chứng từ.

3-Dịch vụ làm sổ sách kế toán của Sao Vàng sẽ cung cấp cho quý khách các báo cáo chính xác và kịp thời, nhanh chóng hàng tháng, hàng quý, hàng năm hay tại bất kỳ thời điểm nào khi quý khách yêu cầu.

4-Nhân viên thực hiện dịch vụ kế toán của Sao Vàng luôn được cập nhật đầy đủ và kịp thời các quy định của pháp luật về chế độ kế toán, quy định về các luật thuế hiện hành để tư vấn kịp thời cho quý khách hàng nhằm mang lại lợi ích tốt nhất cho quý khách hàng.

5-Họat động dịch vụ làm sổ sách kế toán của Sao Vàng thực hiện theo một quy trình chặt chẽ và khoa học, luôn được giám sát, luôn có người kiểm soát và kiểm tra lại công việc trong mọi trường hợp để đảm bảo chất lượng dịch vụ kế toán tốt nhất, đúng quy định nhất.

6-Phí dịch vụ làm sổ sách kế toán của Sao Vàng được tính vào chi phí hợp lệ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp. Sao Vàng sẽ xuất hóa đơn dịch vụ kế toán cho khách hàng.

TẠI SAO BẠN NÊN CHỌN DỊCH VỤ LÀM SỔ SÁCH KẾ TOÁN CỦA SAO VÀNG

1-Sao Vàng là công ty cung cấp dịch vụ kế toán chuyên nghiệp tại Việt Nam. Sao Vàng đáp ứng đầy  đủ các điều kiện để cung cấp dịch vụ kế toán, dịch vụ kế toán trưởng theo đúng quy định của pháp luật.

Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán của Sao Vàng (Xem chi tiết) 

2-Sao Vàng là một trong số doanh nghiệp đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định hiện hành để cung cấp dịch vụ đại lý thuế. 

Bạn có thể tham khảo dịch vụ đại lý thuế của Sao Vàng. Đây là dịch vụ khai thuế, ký trên hồ sơ khai thuế và làm việc với cơ quan thuế thay người nộp thuế.

Dịch vụ vụ đại lý thuế của Sao Vàng (Xem chi tiết)

3-Sao Vàng được thành lập, quản lý và điều hành bởi các chuyên gia là thạc sĩ kinh tế (MBA), kiểm toán viên (CPA), kế toán viên hành nghề, chuyên gia tư vấn và hành nghề dịch vụ thủ tục thuế có nhiều kinh nghiệm và kiến thức thực tế trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán, dịch vụ thuế, tư vấn thuế, tư vấn đầu tư, tư vấn tài chính.

Đội ngũ nhân sự chủ chốt của Sao Vàng (Xem chi tiết)

4-Dịch vụ làm sổ sách kế toán của Sao Vàng được thực hiện theo một quy trình chặt chẽ. Đảm bảo dịch vụ kế toán cung cấp cho khách hàng  chính xác, phù hợp với quy định của pháp luật.

5-Nhân sự thực hiện dịch vụ làm sổ sách kế toán của Sao Vàng là những người có trình độ cao, có nhiều kinh nghiệm và kiến thức thực tế trong lĩnh vực kế toán, báo cáo thuế. Bạn có thể có được những chuyên gia trình độ thạc sĩ (MBA), kiểm toán viên (CPA) tư vấn kế toán, thuế cho bạn.

6-Sử dụng dịch vụ làm sổ sách kế toán của Sao Vàng, bạn hoàn toàn yên tâm về chất lượng dịch vụ kế toán, sự phục vụ chuyên nghiệp của đội ngũ nhân viên dịch vụ kế toán. Đội ngũ nhân sự làm dịch vụ kế toán của Sao Vàng am hiểu và vững vàng về nghiệp vụ chuyên môn kế toán, nhiệt tình và tận tâm phục vụ khách hàng.

7-Cho đến nay hàng ngàn doanh nghiệp ở tất cả các lĩnh vực, ngành nghề đang sử dụng dịch vụ kế toán của Sao Vàng. Khách hàng sử dụng dịch vụ kế toán của Sao Vàng là các doanh nghiệp trong nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, ban quản lý dự án, văn phòng đại diện của doanh nghiệp nước ngoài.

Tham khảo một số khách hàng tiêu biểu của Sao Vàng (Xem chi tiết)

Để đảm bảo sổ sách kế toán, báo cáo thuế, báo cáo tài chính của doanh nghiệp được chính xác và phù hợp với quy định của pháp luật, thông tin được cập nhật  kịp thời, chi phí hợp lý, doanh nghiệp nên sử dụng dịch vụ kế toán trọn gói của Sao Vàng:

Dịch vụ toán trọn gói của Kế toán Sao Vàng (Xem chi tiết)

Để nhận được thông tin rõ hơn về dịch vụ làm sổ sách kế toán, phí dịch vụ,

Mời quý khách đến trực tiếp Văn phòng hoặc liên hệ Công ty Kế toán và Tư vấn Sao Vàng như sau:

Thông tin địa chỉ liên hệ và số điện thoại liên lạc (Xem chi tiết)

Các tin khác

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

028.3620.8435 0914.19.07.07 0942.05.04.07
Giấy phép kinh doanh số : 0308929524 cấp ngày : 29/05/2009 bởi Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TP.Hồ Chí Minh
Người đại diện: ông Thủy Ngọc Thu