Dịch vụ tính lương, lao động, bảo hiểm xã hội cho văn phòng đại diện


DỊCH VỤ TÍNH LƯƠNG, LAO ĐỘNG, BẢO HIỂM XÃ HỘI

 Cho văn phòng đại diện của doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam

===o0o===

Dịch vụ tính lương, lao động, bảo hiểm xã hội cho văn phòng đại diện là dịch vụ chuyên nghiệp của Công ty Kế toán và Tư vấn Sao Vàng

Sử dụng dịch vụ tính lương, lao động, bảo hiểm xã hội cho văn phòng đại diện của Sao Vàng sẽ giảm thiểu khối lượng lớn công việc giấy tờ cho văn phòng đại diện và cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý chuyên biệt về các vấn đề cho văn phòng đại diện.

Sao Vàng sẽ thực hiện đăng ký lao động, dịch vụ tiền lương, dịch vụ tính và khai thuế TNCN, dịch vụ BHXH, BHYT, BHTN …cho văn phòng đại diện của doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam.

Khi sử dụng dịch vụ tính lương, lao động, bảo hiểm xã hội cho văn phòng đại diện của Sao Vàng, văn phòng đại diện không còn bận tâm về thủ tục lao động, tiền lương, nhân sự. Toàn bộ công việc hành chính của văn phòng đại diện sẽ do Dịch vụ cho văn phòng đại diện chuyên nghiệp của Sao Vàng thực hiện.

Công ty Kế toán và Tư vấn Sao Vàng là công ty chuyên cung cấp Dịch vụ kế toán, Dịch vụ kế toán trưởng, Dịch vụ lập báo cáo tài chính, Dịch vụ làm sổ sách kế toán, Dịch vụ thủ tục thuế, Dịch vụ khai thuế, Dịch vụ hoàn thuế, Dịch vụ tư vấn thuế, Dịch vụ đại lý thuế, Dịch vụ quyết toán thuế, Dịch vụ thành lập công ty, Dịch vụ thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài, Dịch vụ giải thể công ty, Dịch vụ tính lương, Cho thuê văn phòng, Dịch vụ văn phòng ảo, Dịch vụ thực hiện các công việc cho văn phòng đại diện nước ngoài và các dịch vụ tư vấn doanh nghiệp khác.

Bạn có thể tham khảo các dịch vụ của Công ty Kế toán và Tư vấn Sao Vàng như sau:

CÁC DỊCH VỤ CỦA SAO VÀNG (Xem chi tiết)

CHI TIẾT DỊCH VỤ TÍNH LƯƠNG, LAO ĐỘNG, BẢO HIỂM XÃ HỘI

Chi tiết dịch vụ tính lương, lao động, bảo hiểm xã hội cho văn phòng đại diện của Sao Vàng:

1-Dịch vụ tính lương

-Lập bảng lương;

-Tính lương cho người lao động;

-Tính toán các khoản đóng bảo hiểm xã hội xã hội, bảo hiểm xã hội y tế, bảo hiểm xã hội thất nghiệp;

-Tính toán các khoản thuế thu nhập cá nhân

2-Dịch vụ lao động, BHXH

-Đăng ký lao động với cơ quan nhà nước.

-Làm bảo hiểm xã hội xã hội, bảo hiểm xã hội y tế, bảo hiểm xã hội thất nghiệp cho nhân viên theo quy định.

-Thực hiện các báo tăng/giảm nhân sự theo quy định.

-Thực hiện các thủ tục chốt sổ BHXH theo quy định.

3-Dịch vụ kế toán cho văn phòng đại diện

-Ghi sổ quỹ tiền mặt và sổ giao dịch tiền gửi ngân hàng.

Đối với việc khai thuế, khi bạn sử dụng dịch vụ đại lý thuế của Sao Vàng, đại lý thuế của Sao Vàng sẽ ký trên hồ sơ khai thuế thay văn phòng đại diện, ký trên hồ sơ khai thuế thay cá nhân của nhân viên văn phòng đại diện.

Bạn có thể tham khảo Dịch vụ đại lý thuế của Sao Vàng.

Dịch vụ vụ đại lý thuế của Sao Vàng (Xem chi tiết)

PHÍ DỊCH VỤ TÍNH LƯƠNG, LAO ĐỘNG, BẢO HIỂM XÃ HỘI

Chúng tôi xác định giá phí cho dịch vụ dựa trên mức độ phức tạp và hiệu quả thực tế của công việc hoàn thành:

Tham khảo biểu phí dịch vụ cho văn phòng đại diện của Sao Vàng (Xem chi tiết)

Dịch vụ cho văn phòng đại diện của Sao Vàng sẽ mang lại cho khách hàng là văn phòng đại diện nhiều tiện ích trong quá trình thực hiện các thủ tục liên quan đến thủ tục lao động, tiền lương, nhân sự, nghĩa vụ thuế với nhà nước.

TẠI SAO BẠN NÊN SỬ DỤNG DỊCH VỤ TÍNH LƯƠNG, LAO ĐỘNG, BẢO HIỂM XÃ HỘI?

-Bạn là văn phòng đại diện của doanh nghiệp nước ngoài hoạt động tại Việt Nam, bạn sử dụng dịch vụ tính lương, lao động, bảo hiểm xã hội cho văn phòng đại diện của Sao Vàng để thực hiện các thủ tục lao động, tiền lương, bảo hiểm xã hội, thủ tục thuế nhanh chóng và chuyên nghiệp.

-Bạn là văn phòng đại diện với số lượng nhân viên ít, bạn không cần có nhân viên nhân sự để thực hiện công việc về lao động, khai thuế… cho văn phòng đại diện. Để giảm chi phí, bạn thuê dịch vụ tính lương, lao động, bảo hiểm xã hội cho văn phòng đại diện chuyên nghiệp của Sao Vàng thực hiện.

-Bạn là tổ chức nước ngoài hoạt động tại Việt Nam, bạn không thể tường tận các quy định về lao động, tiền lương, thuế của Việt Nam. Để tránh rủi ro liên quan đến thực hiện các thủ tục lao động, tiền lương, thủ tục thuế của Việt Nam, bạn nên lựa chọn và sử dụng dịch vụ tính lương, lao động, bảo hiểm xã hội cho văn phòng đại diện của Sao Vàng.

-Bạn muốn bảo mật thông tin về tiền lương của nhân viên văn phòng đại diện của bạn. Dịch vụ tính lương, lao động, bảo hiểm xã hội cho văn phòng đại diện của Sao Vàng sẽ giúp bạn.

-Bạn không muốn bận tâm về những công việc động lao động, tiền lương, không muốn bận tâm về sự biến động của nhân viên nhân sự lao động. Dịch vụ tính lương, lao động, bảo hiểm xã hội cho văn phòng đại diện của Sao Vàng sẽ giúp bạn để bạn tập trung vào công việc chuyên môn chính.

-Bạn là trưởng văn phòng đại diện, bạn không am hiểu nhiều về lao động, tiền lương, quy định  về thuế thì làm như thế nào bạn có thể kiểm tra, đánh giá được nhân viên thực hiện các thủ tục lao động, tiền lương, khai thuế đúng quy định? Bạn thuê dịch vụ cho văn phòng đại diện chuyên nghiệp của Sao Vàng để giúp bạn điều này.

-Văn phòng đại diện muốn một công ty dịch vụ thực hiện dịch vụ tính lương, lao động, bảo hiểm xã hội cho văn phòng đại diện chuyên nghiệp thực hiện toàn bộ công việc lao động cho văn phòng đại diện.

-Tại Việt Nam hiện nay, các quy định về chính sách lao động, tiền lương, các quy định về chính sách thuế thường xuyên thay đổi. Nếu không phải là chuyên gia trong lĩnh vực kế toán, lao động, chuyên gia hoạt động trong lĩnh vực thuế thì không thể nắm bắt kịp thời, thực hiện không theo đúng quy định. Dịch vụ tính lương, lao động, bảo hiểm xã hội cho văn phòng đại diện của Sao Vàng sẽ giúp bạn thực hiện đúng quy định.

TẠI SAO BẠN NÊN CHỌN DỊCH VỤ TÍNH LƯƠNG, LAO ĐỘNG, BẢO HIỂM XÃ HỘI CỦA SAO VÀNG?

-Sao Vàng được thành lập bởi các chuyên gia là thạc sĩ kinh tế (MBA), kiểm toán viên (CPA), kế toán viên hành nghề, chuyên gia tư vấn và hành nghề dịch vụ lao động, dịch vụ thủ tục thuế có nhiều kinh nghiệm và kiến thức thực tế trong dịch vụ thuế, dịch vụ lao động, tư vấn thuế.

Đội ngũ nhân sự chủ chốt của Sao Vàng (Xem chi tiết)

-Công ty Kế toán và Tư vấn Sao Vàng đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật để cung cấp dịch vụ kế toán, dịch vụ kế toán trưởng, dịch vụ thủ tục thuế và được Bộ tài chính Việt Nam cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán.

Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán của Sao Vàng (Xem chi tiết) 

-Sử dụng dịch vụ tính lương, lao động, bảo hiểm xã hội cho văn phòng đại diện của Sao Vàng, bạn hoàn toàn yên tâm về chất lượng dịch vụ cho văn phòng đại diện, sự bảo mật thông tin, sự phục vụ chuyên nghiệp của đội ngũ nhân viên dịch vụ. Đội ngũ nhân sự dịch vụ cho văn phòng đại diện của Sao Vàng am hiểu và vững vàng về nghiệp vụ chuyên môn lao động, nhiệt tình và tận tâm phục vụ khách hàng.

-dịch vụ tính lương, lao động, bảo hiểm xã hội cho văn phòng đại diện của Sao Vàng được thực hiện theo một quy trình chặt chẽ, khoa học. Mọi dịch vụ  hoàn thành và trước khi gửi cho khách hàng đều phải được kiểm tra và kiểm soát. Đảm bảo dịch vụ cho văn phòng đại diện cung cấp cho khách hàng chính xác, phù hợp với quy định của pháp luật.

-Cho đến nay hàng trăm văn phòng đại diện ở tất cả các lĩnh vực, ngành nghề đã và đang sử dụng dịch vụ tính lương, lao động, bảo hiểm xã hội cho văn phòng đại diện của Sao Vàng.  Khách hàng sử dụng dịch vụ cho văn phòng đại diện của Sao Vàng thuộc nhiều quốc gia khác nhau.

Tham khảo một số khách hàng tiêu biểu của Sao Vàng (Xem chi tiết)

LỢI ÍCH KHI SỬ DỤNG DỊCH VỤ TÍNH LƯƠNG, LAO ĐỘNG, BẢO HIỂM XÃ HỘI CỦA SAO VÀNG

-Chất lượng công việc dịch vụ khi sử dụng dịch vụ tính lương, lao động, bảo hiểm xã hội cho văn phòng đại diện của Sao Vàng luôn được bảo đảm tốt nhất, phù hợp với các quy định của pháp luật.

-Khi sử dụng dịch vụ tính lương, lao động, bảo hiểm xã hội cho văn phòng đại diện cho văn phòng đại diện, nhân sự của Sao Vàng sẽ tư vấn, giải đáp, hướng dẫn cho văn phòng đại diện các vấn đề liên quan đến các quy định về lao động, tiền lương, thủ tục thuế.

-Dịch vụ tính lương, lao động, bảo hiểm xã hội cho văn phòng đại diệnn của Sao Vàng sẽ cung cấp cho quý khách hàng các công việc lao động, tiền lương, thuế chính xác và kịp thời.

-Dịch vụ tính lương, lao động, bảo hiểm xã hội cho văn phòng đại diện của Sao Vàng sẽ bảo mật thông tin về thu nhập của nhân viên.

-Sử dụng dịch vụ tính lương, lao động, bảo hiểm xã hội cho văn phòng đại diện thì nhân sự chịu trách nhiệm thực hiện công việc lao động, tiền lương của văn phòng đại đã có một công ty dịch vụ cho văn phòng đại diện chuyên nghiệp đảm nhận.

-Họat động dịch dịch vụ tính lương, lao động, bảo hiểm xã hội cho văn phòng đại diện của Sao Vàng thực hiện theo một quy trình khoa học, luôn được giám sát, luôn có người kiểm soát và kiểm tra lại công việc trong mọi trường hợp để đảm bảo chất lượng dịch vụ cho văn phòng đại diện tốt nhất, đúng quy định nhất.

Quý khách đang có nhu cầu sử dịch vụ tính lương, lao động, bảo hiểm xã hội cho văn phòng đại diện, xin liên hệ trực tiếp với Dịch vụ cho văn phòng đại diện của Sao Vàng.

Để nhận được thông tin rõ hơn về dịch vụ tính lương, lao động, bảo hiểm xã hội cho văn phòng đại diện, phí dịch vụ,

Mời quý khách đến trực tiếp Văn phòng hoặc liên hệ Công ty Kế toán và Tư vấn Sao Vàng như sau:

Thông tin địa chỉ liên hệ và số điện thoại liên lạc (Xem chi tiết)          

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

028.6283.3918 0914.19.07.07 0942.05.04.07
Chính sách bảo mật thông tin |
dathongbao
Giấy phép kinh doanh số : 0308929524 cấp ngày : 29/05/2009 bởi Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TP.Hồ Chí Minh
Người đại diện: ông Thủy Ngọc Thu