Dịch vụ đại lý thuế của Sao Vàng

DỊCH VỤ ĐẠI LÝ THUẾ CỦA SAO VÀNG

===o0o===

Dịch vụ đại lý thuế là hoạt động của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ thủ tục thuế, thực hiện các hoạt động kê khai thuế, nộp thuế, quyết toán thuế, khiếu nại thuế, làm việc với cơ quan thuế thay cho người nộp thuế.

Để được thực hiện dịch vụ đại lý thuế, doanh nghiệp làm đại lý thuế phải được Tổng cục thuế xác nhận là đại lý thuế, đủ điều kiện thực hiện hành nghề dịch vụ thủ tục thuế.

Khi sử dụng dịch vụ đại lý thuế, khách khách hàng (doanh nghiệp hoặc cá nhân) không cần phải ký trên hồ sơ khai thuế, hồ sơ quyết toán thuế, các văn bản gửi cho cơ quan thuế, các biên bản làm việc với cơ quan thuế.

Đại lý thuế là đơn vị được doanh nghiệp ủy quyền hợp pháp được thay mặt doanh nghiệp toàn quyền làm việc với cơ quan thuế, thay mặt doanh nghiệp ký các văn bản, hồ sơ, báo cáo thay doanh nghiệp và gửi cho cơ quan thuế.

Theo quy định của pháp luật hiện hành, công ty làm dịch vụ đại lý thuế không có chức năng làm Dịch vụ kế toán cho các doanh nghiệp. Để được cung cấp dịch vụ kế toán cho các doanh nghiệp, công ty là đại lý thuế phải đăng ký kinh doanh, đăng ký hành nghề kế toán theo quy định.

Công ty Kế toán và Tư vấn Sao Vàng đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật để cung cấp dịch vụ kế toán, dịch vụ kế toán trưởng, dịch vụ thủ tục thuế và được Bộ tài chính Việt Nam cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán.

Giấy chứng nhận Đủ điều kiện kinh doanh Dịch vụ Kế toán của Sao Vàng (Xem chi tiết) 

Giấy xác nhận Đủ điều kiện kinh doanh Dịch vụ làm Thủ tục vế Thuế (Xem chi tiết)

Sao Vàng là công ty vừa có chức năng làm dịch vụ đại lý thuế, vừa có chức năng làm dịch vụ kế toán cho các doanh nghiệp.

Công ty bạn sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính về kế toán, thuế nếu không tuân thủ các quy định về kế toán như tổ chức bộ máy kế toán, thuê làm dịch vụ kế toán, lập báo cáo tài chính, nộp báo cáo tài chính ....

XỬ PHẠT HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC KẾ TOÁN (Xem chi tiết)

XỬ PHẠT HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC THUẾ (Xem chi tiết)

Bạn là chủ doanh nghiệp, là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, bạn cần phải cân nhắc thực hiện, nếu không sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định.

Công ty Kế toán và Tư vấn Sao Vàng là công ty chuyên cung cấp Dịch vụ kế toán, Dịch vụ kế toán trưởng, Dịch vụ lập báo cáo tài chính, Dịch vụ làm sổ sách kế toán, Dịch vụ thủ tục thuế, Dịch vụ khai thuế, Dịch vụ hoàn thuế, Dịch vụ tư vấn thuế, Dịch vụ đại lý thuế, Dịch vụ quyết toán thuế, Dịch vụ thành lập công ty, Dịch vụ thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài, Dịch vụ giải thể công ty, Dịch vụ tính lương, Cho thuê văn phòng, Dịch vụ văn phòng ảo, Dịch vụ thực hiện các công việc cho văn phòng đại diện nước ngoài và các dịch vụ tư vấn doanh nghiệp khác.

Bạn có thể tham khảo các dịch vụ của Công ty Kế toán và Tư vấn Sao Vàng như sau:

CÁC DỊCH VỤ CỦA SAO VÀNG (Xem chi tiết)

Nếu bạn cần địa chỉ để đặt trụ sở công ty, bạn có thể sử dụng Dịch vụ cho thuê văn phòng ảo (thuê văn phòng để đặt trụ sở công ty) của Sao Vàng.

Dịch vụ cho thuê văn phòng ảo của Sao Vàng (Xem chi tiết)

Với hơn 10 năm kinh nghiệm hoạt động cung cấp dịch vụ kế toán, dịch vụ thực hiện các thủ tục thuế, tư vấn thuế, tư vấn doanh nghiệp cho hàng ngàn khách hàng thuộc các lĩnh vực và ngành nghề kinh doanh khác nhau, Sao Vàng tự tin hỗ trợ khách hàng tuân thủ luật pháp Việt Nam về kế toán, thực hiện các thủ tục thuế, luật thuế, luật kinh doanh và các quy định khác của pháp luật.

CHI TIẾT DỊCH VỤ ĐẠI LÝ THUẾ CỦA SAO VÀNG

Với việc sử dụng dịch vụ đại lý thuế, căn cứ trên Hợp đồng dịch vụ đại lý thuế, Dịch vụ đại lý thuế Sao Vàng sẽ thực hiện các công việc sau:

-Thực hiện đăng ký thuế;

-Thực hiện khai thuế (khai thuế tháng, quý, năm);

-Báo cáo thuế;

-Hỗ trợ quyết toán thuế;

-Hoàn tất thủ tục thuế để giải thể công ty;

-Làm thủ tục xin hoàn thuế;

-Nộp báo cáo thuế, hồ sơ thuế;

-Nộp thuế;

-Tư vấn thủ tục thuế;

-Tư vấn pháp luật về thuế;

-Xin xác nhận nghĩa vụ thuế;

-Thủ tục xin chấm dứt hiệu lực mã số thuế;

-Giải trình và làm việc với cơ quan thuế;

-Thực hiện khiếu nại thuế.

Để đảm bảo sổ sách kế toán, báo cáo thuế, báo cáo tài chính của doanh nghiệp được chính xác và phù hợp với quy định của pháp luật, thông tin được cập nhật  kịp thời, chi phí hợp lý nhất, doanh nghiệp nên sử dụng Dịch vụ làm kế toán trọn gói của Sao Vàng:

Dịch vụ làm kế toán trọn gói của Sao Vàng  (Xem chi tiết)

CÔNG VIỆC CỦA DỊCH VỤ ĐẠI LÝ THUẾ

Với việc sử dụng dịch vụ đại lý thuế, căn cứ trên Hợp đồng dịch vụ đại lý thuế, Dịch vụ đại lý thuế Sao Vàng sẽ thực hiện các công việc sau :

-Hướng dẫn khách hàng chuẩn bị các hồ sơ, chứng từ, thông tin  theo quy định của từng nghiệp vụ;

-Tiếp nhận chứng từ, hồ sơ, thông thông tin từ khách hàng cung cấp;

-Kiểm tra chứng từ, kiểm tra hồ sơ, kiểm tra thông tin cho phù hợp với quy định của từng loại nghiệp vụ;

-Lập các báo cáo, tờ khai, hồ sơ, văn bản theo quy định của từng nghiệp vụ;

-Sao Vàng ký trên báo cáo, tờ khai, hồ sơ thay mặt khách hàng;

-Sao Vàng thay mặt khách hàng nộp báo cáo, tờ khai, hồ sơ, văn bản cho cơ quan thuế thay mặt khách hàng.

PHÍ DỊCH VỤ ĐẠI LÝ THUẾ

Tham khảo phí dịch vụ thủ tục thuế của Sao Vàng:

Tham khảo biểu phí dịch thủ tục thuế của Sao Vàng (Xem chi tiết)

LỢI ÍCH KHI SỬ DỤNG DỊCH VỤ ĐẠI LÝ THUẾ

1.Dịch vụ đại lý thuế của Sao Vàng sẽ thực hiện các thủ tục đăng ký thuế, khai thuế, nộp thuế, quyết toán thuế, khiếu nại về thuế, lập hồ sơ đề nghị miễn thuế, giảm thuế, hoàn thuế thay cho quý khách hàng.

2.Quý khách hàng không phải ký trên các hồ sơ kê khai thuế, báo cáo thuế, quyết toán thuế. Dịch vụ đại lý thuế của Sao Vàng sẽ ký trên hồ sơ khai thuế, báo cáo thuế, quyết toán thuế thay cho quý khách hàng.

3.Quý khách hàng không phải trực tiếp làm việc với cơ quan thuế. Mọi giao dịch, văn bản, báo cáo, tờ khai, giải trình với cơ quan thuế đều do dịch vụ đại lý thuế của Sao Vàng thay mặt quý khách hàng thực hiện.

4.Quý khách hàng chỉ phải phải làm việc với dịch vụ đại lý thuế của Sao Vàng, không phải làm việc với cơ quan thuế. Khi cơ muốn gửi văn bản, thông báo cho khách hàng sẽ gửi trực tiếp cho dịch vụ đại lý thuế của Sao Vàng và dịch vụ đại lý thuế của Sao Vàng thông báo lại cho khách hàng.

5.Sử dụng dịch vụ đại lý thuế của Sao Vàng, quý khách hàng không còn phải bận tâm, lo lắng về thủ tục thuế. Mọi thủ tục thuế với cơ quan thuế sẽ do dịch vụ đại lý thuế của Sao Vàng thực hiện.

TẠI SAO BẠN NÊN SỬ DỤNG DỊCH VỤ ĐẠI LÝ THUẾ CỦA SAO VÀNG?

1-Tại Việt Nam hiện nay, các quy định về chính sách kế toán, các quy định về chính sách thuế thường xuyên thay đổi. Nếu không phải là chuyên gia trong lĩnh vực kế toán, chuyên gia hoạt động trong lĩnh vực thuế thì không thể nắm bắt kịp thời, sẽ thực hiện không theo đúng quy định. Dịch vụ đại lý thuế của Sao Vàng sẽ giúp bạn thực hiện đúng quy định.

2-Bạn không muốn bận tâm về những hoạt động khai thuế, sổ sách kế toán, không muốn bận tâm về sự biến động của nhân viên kế toán của doanh nghiệp mình. Dịch vụ đại lý thuế của Sao Vàng của sẽ giúp bạn để bạn tập trung vào công việc chuyên môn chính.

3-Bạn không yên tâm và tin tưởng về họat động của phòng kế toán, bộ phận thực hiện công việc khai thuế, nhân viên kế toán của chính công ty mình. Dịch vụ đại lý thuế của Sao Vàng sẽ giúp bạn kiểm tra và kiểm soát lại thông tin.

4-Nhân sự làm kế toán, khai báo thuế, lập báo cáo tài chính, quyết toán thuế hiện nay của công ty bạn còn yếu, chưa đáp ứng được yêu cầu công việc kế toán, khai thuế theo đúng quy định của pháp luật. Dịch vụ đại lý thuế của Sao Vàng sẽ giúp bạn.

5-Bạn là doanh nghiệp vừa và nhỏ, bạn không cần có nhân viên kế toán thuế tại công ty để thực hiện khai thuế, làm kế toán, kế toán trưởng chuyên nghiệp tại công ty để tiết giảm chi phí. Dịch vụ đại lý thuế của Sao Vàng sẽ đảm nhận công việc này giúp bạn.

6-Bạn là văn phòng đại diện của doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam, bạn sử dụng dịch vụ khai thuế của Sao Vàng để thực hiện các thủ tục thuế nhanh chóng và chuyên nghiệp.

7-Bạn là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hoạt động kinh doanh tại Việt Nam, bạn không thể am hiểu tường tận các quy định về thuế, kế toán của Việt Nam. Để tránh rủi ro liên quan đến thực hiện các thủ tục kế toán, thủ tục thuế của Việt Nam, bạn nên lựa chọn và sử dụng dịch vụ đại lý thuế của Sao Vàng.

8-Doanh nghiệp bạn là công ty mới thành lập, chưa có nhân viên kế toán, chưa có kế toán trưởng và đang cần chuyên viên kế toán có đủ trình độ, kinh nghiệm, năng lực, bằng cấp để thực hiện dịch vụ khai thuế, tư vấn kế toán, hướng dẫn về hóa đơn, chứng từ, sổ sách kế toán, kê khai thuế, và tư vấn các quy định của các luật thuế có liên quan. Dịch vụ đại lý thuế của Sao Vàng sẽ giúp bạn.

9-Bạn là chủ doanh nghiệp, bạn là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, bạn không am hiểu nhiều về kế toán, quy định về thuế thì làm thế nào bạn có thể kiểm tra, đánh giá được nhân viên làm kế toán, làm báo cáo thuế, kế toán trưởng của doanh nghiệp bạn thực hiện các thủ tục kế toán, khai thuế đúng quy định? Bạn sử dụng dịch vụ đại lý thuế chuyên nghiệp của Sao Vàng để giúp bạn điều này.

10-Doanh nghiệp muốn một công ty dịch vụ thủ tục thuế chuyên nghiệp, được thành lập và họat động theo đúng quy định của pháp luật, nhân viên kế toán có Chứng chỉ Kiểm toán viên/Chứng chỉ hành nghề kế toán và đăng ký hành nghề kế toán theo quy định, thực hiện toàn bộ công việc khai thuế của doanh nghiệp mình. dịch vụ đại lý thuế của Sao Vàng sẽ giúp bạn.

TẠI SAO BẠN CHỌN DỊCH VỤ ĐẠI LÝ THUẾ

1.Sao Vàng được thành lập bởi các chuyên gia là thạc sĩ kinh tế, kiểm toán viên, kế toán viên hành nghề, chuyên gia tư vấn và hành nghề dịch vụ thủ tục thuế có nhiều kinh nghiệm và kiến thức thực tế trong lĩnh vực dịch vụ kế toán, kiểm toán, dịch vụ thuế, tư vấn thuế.

Đội ngũ nhân sự chủ chốt của Sao Vàng (Xem chi tiết)

2.Sử dụng dịch vụ đại lý thuế của Sao Vàng, bạn hoàn toàn yên tâm về chất lượng dịch vụ thủ tục thuế, dịch vụ kế toán, sự phục vụ chuyên nghiệp của đội ngũ nhân viên dịch vụ kế toán thuế. Đội ngũ nhân sự của dịch vụ đại lý thuế của Sao Vàng am hiểu và vững vàng về nghiệp vụ chuyên môn thuế, kế toán, nhiệt tình và tận tâm phục vụ khách hàng.

3.Cho đến nay hàng ngàn doanh nghiệp ở tất cả các lĩnh vực, ngành nghề đang sử dụng với dịch vụ đại lý thuế của Sao Vàng.  Khách hàng của dịch vụ đại lý thuế của Sao Vàng là các doanh nghiệp trong nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, ban quản lý dự án.

Tham khảo một số khách hàng tiêu biểu của Sao Vàng (Xem chi tiết)

4.Chất lượng dịch vụ của dịch vụ đại lý thuế của Sao Vàng luôn được bảo đảm tốt nhất, phù hợp với các quy định của pháp luật về kế toán, thuế, hóa đơn chứng từ.

5.Khi sử dụng dịch vụ đại lý thuế của Sao Vàng, nhân sự dịch vụ đại lý thuế của Sao Vàng trong quá trình thực hiện dịch vụ đại lý thuế sẽ tư vấn cho khách hàng các vấn đề liên quan đến các quy định về thuế, kế toán, hóa đơn chứng từ.

6.Dịch vụ đại lý thuế của Sao Vàng sẽ cung cấp cho quý khách  báo cáo thuế chính xác và kịp thời, phù hợp với quy định của pháp luật.

7.Họat động dịch vụ đại lý thuế của Sao Vàng luôn được thực hiện theo một quy trình khoa học, luôn được giám sát, luôn có người kiểm soát và kiểm tra lại công việc trong mọi trường hợp để đảm bảo chất lượng dịch vụ thuế, kế toán tốt nhất, đúng quy định nhất.

8.Phí dịch dịch vụ đại lý thuế của Sao Vàng được tính vào chi phí hợp lệ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp. Dịch vụ đại lý thuế của Sao Vàng sẽ xuất hóa đơn dịch vụ đại lý thuế cho quý khách hàng.

Dịch vụ đại lý thuế của Sao Vàng sẽ mang lại cho quý doanh nghiệp và cá nhân người nộp thuế nhiều tiện ích trong quá trình thực hiện các thủ tục liên quan đến nghĩa vụ thuế với nhà nước.

Khách hàng đang có nhu cầu sử dụng dịch vụ đại lý thuế, xin liên hệ trực tiếp với Sao Vàng để biết thêm chi tiết về dịch vụ đại lý thuế.

Để nhận được thông tin rõ hơn về dịch vụ đại lý thuế, phí dịch vụ,

Mời quý khách đến trực tiếp Văn phòng hoặc liên hệ Công ty Kế toán và Tư vấn Sao Vàng như sau:

Thông tin địa chỉ liên hệ và số điện thoại liên lạc (Xem chi tiết)          

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

028.6283.3918 0914.19.07.07 0946.05.04.07
Chính sách bảo mật thông tin |
dathongbao
Giấy phép kinh doanh số : 0308929524 cấp ngày : 29/05/2009 bởi Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TP.Hồ Chí Minh
Người đại diện: ông Thủy Ngọc Thu