Quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực kế toán mới nhất

MỘT SỐ QUY ĐỊNH VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ KẾ TOÁN

Theo quy định tại Nghị định 41/2018/NĐ-CP ngày 12/03/2018

===o0o===

STT

HÀNH VI VI PHẠM

MỨC XỬ PHẠT

 

I

Vi phạm quy định về tổ chức bộ máy kế toán, bố trí người làm kế toán hoặc thuê làm kế toán (Điều 17)

1

Không tổ chức bộ máy kế toán

Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng.

2

Không bố trí người làm kế toán, làm kế toán trưởng hoặc không thuê tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ kế toán làm kế toán, làm kế toán trưởng theo quy định.

Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng.

 

 

3

Bố trí người làm kế toán trưởng không đủ tiêu chuẩn, điều kiện quy định.

Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng

II

Vi phạm quy định về thuê làm dịch vụ kế toán (Điều 17).

1

Thuê tổ chức, cá nhân không đủ tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề kế toán để làm dịch vụ kế toán cho đơn vị mình.

Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng.

 

2

Thuê người làm kế toán trưởng không đủ tiêu chuẩn, điều kiện quy định.

Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng.

III

Vi phạm quy định về lập và trình bày báo cáo tài chính (Điều 11).

 

1

Báo cáo tài chính không có chữ ký của người lập, kế toán trưởng, phụ trách kế toán hoặc người đại diện theo pháp luật của đơn vị kế toán..

Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng.

 

2

Lập không đầy đủ các báo cáo tài chính theo quy định.

Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng.

3

Không lập báo cáo tài chính theo quy định.

Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng.

4

Lập báo cáo tài chính không đúng với số liệu trên sổ kế toán và chứng từ kế toán.

Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng.

IV

Vi phạm quy định về nộp và công khai báo cáo tài chính (Điều 12)

1

Nộp báo cáo tài chính cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền chậm dưới 03 tháng so với thời hạn quy định.

Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng.

2

Không nộp báo cáo tài chính cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng.

3

Nộp báo cáo tài chính cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền không đính kèm báo cáo kiểm toán đối với các trường hợp mà pháp luật quy định phải kiểm toán báo cáo tài chính.

Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng

Chi tiết Nghị định 41/2018/NĐ-CP ngày 12/03/2018 (Xem chi tiết)

Công ty Kế toán và Tư vấn Sao Vàng là công ty chuyên cung cấp Dịch vụ kế toán, Dịch vụ kế toán trưởng, Dịch vụ lập báo cáo tài chính, Dịch vụ làm sổ sách kế toán, Dịch vụ thủ tục thuế, Dịch vụ khai thuế, Dịch vụ hoàn thuế, Dịch vụ tư vấn thuế, Dịch vụ đại lý thuế, Dịch vụ quyết toán thuế, Dịch vụ thành lập công ty, Dịch vụ thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài, Dịch vụ giải thể công ty, Dịch vụ tính lương, Cho thuê văn phòng, Dịch vụ văn phòng ảo, Dịch vụ thực hiện các công việc cho văn phòng đại diện nước ngoài và các dịch vụ tư vấn doanh nghiệp khác.

Bạn có thể tham khảo các dịch vụ của Công ty Kế toán và Tư vấn Sao Vàng như sau:

CÁC DỊCH VỤ CỦA SAO VÀNG (Xem chi tiết)

Để nhận được thông tin rõ hơn về dịch vụ, phí dịch dịch vụ,

Mời quý khách đến trực tiếp Văn phòng hoặc liên hệ Công ty Kế toán và Tư vấn Sao Vàng như sau:

Thông tin địa chỉ liên hệ và số điện thoại liên lạc (Xem chi tiết)          

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

028.6283.3918 0914.19.07.07 0942.05.04.07
Chính sách bảo mật thông tin |
dathongbao
Giấy phép kinh doanh số : 0308929524 cấp ngày : 29/05/2009 bởi Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TP.Hồ Chí Minh
Người đại diện: ông Thủy Ngọc Thu