Soát xét báo cáo quyết toán thuế

DỊCH VỤ SOÁT XÉT BÁO CÁO QUYẾT TOÁN THUẾ

===o0o===

Dịch vụ soát xét báo cáo quyết toán thuế là dịch vụ thủ tục thuế chuyên nghiệp của công ty kế toán Sao Vàng.

Soát xét báo cáo quyết toán thuế là hoạt động kiểm tra và soát xét kế toán, thông qua việc soát xét các chứng từ kế toán, soát xét các bút toán hạch toán kế toán, soát xét các báo cáo kế toán, hồ sơ quyết toán thuế và thực hiện các điều chỉnh cần thiết để các báo cáo kế toán, báo cáo tài chính, báo cáo thuế phản ánh đúng tình hình tài chính doanh nghiệp và phù hợp theo đúng quy định của pháp luật.

Sao Vàng được thành lập bởi các chuyên gia là luật sư, thạc sĩ kinh tế (MBA), kiểm toán viên (CPA), kế toán viên hành nghề, chuyên gia tư vấn và hành nghề dịch vụ thủ tục thuế có nhiều kinh nghiệm và kiến thức thực tế trong lĩnh vực pháp lý, kế toán, kiểm toán, dịch vụ thuế, tư vấn thuế, tư vấn đầu tư, tư vấn tài chính.

Đội ngũ nhân sự chủ chốt của Sao Vàng (Xem chi tiết)

Công ty Kế toán và Tư vấn Sao Vàng đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật để cung cấp dịch vụ kế toán, dịch vụ kế toán trưởng, dịch vụ thủ tục thuế và được Bộ tài chính Việt Nam cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán.

Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán của Sao Vàng (Xem chi tiết) 

Thuê tổ chức, cá nhân không đủ điều kiện cung cấp dịch vụ kế toán theo quy định của pháp luật để làm kế toán, doanh nghiệp đi thuê có thể bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định.

Công ty bạn sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính về kế toán nếu không tuân thủ các quy định về kế toán như tổ chức bộ máy kế toán, thuê làm dịch vụ kế toán, lập báo cáo tài chính, nộp báo cáo tài chính ....

XỬ PHẠT HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC KẾ TOÁN (Xem chi tiết)

Công ty bạn sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính về kế toán, thuế nếu không tuân thủ các quy định về kế toán như tổ chức bộ máy kế toán, thuê làm dịch vụ kế toán, lập báo cáo tài chính, nộp báo cáo tài chính ....

XỬ PHẠT HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC KẾ TOÁN (Xem chi tiết)

XỬ PHẠT HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC THUẾ (Xem chi tiết)

Bạn là chủ doanh nghiệp, là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, bạn cần phải cân nhắc thực hiện, nếu không sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định.

Công ty Kế toán và Tư vấn Sao Vàng là công ty chuyên cung cấp Dịch vụ kế toán, Dịch vụ kế toán trưởng, Dịch vụ lập báo cáo tài chính, Dịch vụ làm sổ sách kế toán, Dịch vụ thủ tục thuế, Dịch vụ khai thuế, Dịch vụ hoàn thuế, Dịch vụ tư vấn thuế, Dịch vụ đại lý thuế, Dịch vụ quyết toán thuế, Dịch vụ thành lập công ty, Dịch vụ thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài, Dịch vụ giải thể công ty, Dịch vụ tính lương, Cho thuê văn phòng, Dịch vụ văn phòng ảo, Dịch vụ thực hiện các công việc cho văn phòng đại diện nước ngoài và các dịch vụ tư vấn doanh nghiệp khác.

Bạn có thể tham khảo các dịch vụ của Công ty Kế toán và Tư vấn Sao Vàng như sau:

CÁC DỊCH VỤ CỦA SAO VÀNG (Xem chi tiết)

Nếu bạn cần địa chỉ để đặt trụ sở công ty, bạn có thể sử dụng Dịch vụ cho thuê văn phòng ảo (thuê văn phòng để đặt trụ sở công ty) của Sao Vàng.

Dịch vụ cho thuê văn phòng ảo của Sao Vàng (Xem chi tiết)

Với hơn 10 năm kinh nghiệm hoạt động cung cấp dịch vụ kế toán, dịch vụ thực hiện các thủ tục thuế, tư vấn thuế, tư vấn doanh nghiệp cho hàng ngàn khách hàng thuộc các lĩnh vực và ngành nghề kinh doanh khác nhau, Sao Vàng tự tin hỗ trợ khách hàng tuân thủ luật pháp Việt Nam về kế toán, thực hiện các thủ tục thuế, luật thuế, luật kinh doanh và các quy định khác của pháp luật.

NỘI DUNG CÔNG VIỆC CỦA DỊCH VỤ SOÁT XÉT BÁO CÁO QUYẾT TOÁN THUẾ

1.Nội dung công việc thực hiện dịch vụ soát xét báo cáo quyết toán thuế của Sao Vàng:

-Soát xét sự phù hợp của các chứng từ kế toán;

-Soát xét việc định khoản các nghiệp vụ kế toán;,

-Soát xét việc hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh;

-Soát xét việc lập và kê khai báo cáo thuế VAT hàng tháng, quý;

-Soát xét việc lập báo cáo thuế thu nhập doanh nghiệp hàng quý;

-Soát xét việc lập báo cáo quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp;

-Soát xét việc khai thuế thu nhập cá nhân;

-Soát xét việc lập hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân;

-Soát xét việc kết chuyển, lập báo cáo tài chính theo quy định;

-Thực hiện điều chỉnh các sai sót, chưa phù hợp với quy định của pháp luật;

-Trao đổi với doanh nghiệp các nội dung, nghiệp vụ có liên quan đến kết quả thực hiện dịch vụ;

-Thiết lập lại số sách kế toán, báo cáo thuế theo đúng quy định của các luật thuế;

-Lập và in các loại báo cáo quyết toán thuế;

-In báo cáo tài chính, sổ sách kế toán theo quy định;

-Thực hiện điều chỉnh các báo cáo thuế khi có sai lệch;

-Tư vấn cho doanh nghiệp các nội dung có liên quan trong quá trình tổng hợp thông tin để lập báo cáo tài chính...

2.Công viêc của khách hàng khi thực hiện dịch soát xét báo cáo quyết toán thuế

-Cung cấp thông tin: Sổ sách kế toán, báo cáo thuế, các hóa đơn đầu vào, hóa đơn đầu ra; chứng từ  thanh toán qua ngân hàng; bảng lương nhân viên; hợp đồng; công nợ ….

-Trao đổi về quy trình hoạt động của doanh nghiệp;

Để đảm bảo sổ sách kế toán, báo cáo thuế, báo cáo tài chính của doanh nghiệp được chính xác và phù hợp với quy định của pháp luật, thông tin được cập nhật  kịp thời, chi phí hợp lý nhất, doanh nghiệp nên sử dụng Dịch vụ làm kế toán trọn gói của Sao Vàng:

Dịch vụ làm kế toán trọn gói của Sao Vàng  (Xem chi tiết)

PHÍ DỊCH VỤ SOÁT XÉT BÁO CÁO QUYẾT TOÁN THUẾ

Phí dịch vụ soát xét báo cáo quyết toán thuế của Sao Vàng sẽ phụ thuộc vào ngành nghề kinh doanh, quy mô của doanh nghiệp (doanh thu, số lượng chứng từ phát sinh trong kỳ):

Tham khảo phí dịch vụ soát xét báo cáo quyết toán thuế (Xem chi tiết)

TẠI SAO BẠN CẦN DỊCH VỤ SOÁT XÉT BÁO CÁO QUYẾT TOÁN THUẾ

1-Tại Việt Nam hiện nay, các quy định về chính sách kế toán, các quy định về chính sách thuế thường xuyên thay đổi. Nếu không phải là chuyên gia trong lĩnh vực kế toán, chuyên gia hoạt động trong lĩnh vực thuế thì không thể nắm bắt kịp thời, do đó việc lập báo cáo tài chính, lập báo cáo quyết toán thuế sẽ thực hiện không theo đúng quy định.  Nhiều doanh nghiệp đã bị xử phạt vi phạm hành chính và bị truy thu thuế với số tiền rất lớn. Để hạn chế rủi ro, nhiều doanh nghiệp đã sử dụng Dịch vụ soát xét báo cáo quyết toán thuế của Sao Vàng soát xét lại báo cáo thuế của doanh nghiệp mình.

2-Năng lực và trình độ chuyên môn của nhân viên kế toán của doanh nghiệp chưa đủ trình độ chuyên môn, chưa đủ kinh nghiệm thực tiễn để thực hiện công việc lập báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán thuế được chính xác, phù hợp với quy định của pháp luật. Bạn cần đơn vị kế toán chuyên nghiệp soát xét lại báo cáo quyết toán thuế.

3-Bạn là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hoạt động kinh doanh tại Việt Nam. Để tránh rủi ro liên quan đến thực hiện các thủ tục thuế, kế toán của Việt Nam, Dịch vụ soát xét báo cáo quyết toán thuế của Sao Vàng sẽ giúp bạn thực hiện lập báo cáo quyết toán thuế đúng quy định.

4-Bạn là chủ doanh nghiệp, bạn là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, bạn không am hiểu nhiều về kế toán, quy định  về thuế thì làm như thế nào bạn có thể đánh giá được nhân viên làm kế toán thuế, kế toán trưởng của doanh nghiệp bạn thực hiện lập báo cáo quyết toán thuế đúng quy định? Dịch vụ soát xét báo cáo quyết toán thuế Sao Vàng sẽ giúp bạn điều này.

5-Bạn là giám đốc công ty, bạn là chủ doanh nghiệp, bạn không tin tưởng và không yên tâm về báo cáo quyết toán thuế do bộ phận kế toán, nhân viên kế toán của chính công ty mình lập. Dịch vụ soát xét báo cáo quyết toán thuế của Sao Vàng sẽ giúp bạn.

6-Bạn cần chuyên gia tư vấn kế toán, thuế có trình độ cao, có nhiều kinh nghiệm thực tiễn trong lĩnh vực kế toán thuế, lĩnh vực thuế, chuyên gia tư vấn phải có chứng chỉ Kiểm toán viên (CPA) do Bộ tài chính cấp hoặc Chứng chỉ hành nghề dịch vụ thủ tục thuế do Tổng cục thuế cấp để tư vấn cho bạn các vấn đề liên quan đến kế toán, thủ tục thuế. Dịch vụ soát xét báo cáo quyết toán thuế của Sao Vàng đáp ứng được nhu cầu của bạn.

7-Bạn cần chuyên gia tư vấn kế toán thuế để kiểm tra và kiểm soát lại các báo cáo thuế, kiểm tra lại việc lập báo cáo quyết toán thuế của doanh nghiệp bạn có thực hiện theo đúng quy định hay không? Dịch vụ soát xét báo cáo quyết toán thuế Sao Vàng sẽ giúp bạn.

TẠI SAO BẠN CHỌN DỊCH VỤ SOÁT XÉT BÁO CÁO QUYẾT TOÁN THUẾ CỦA SAO VÀNG

1. Sao Vàng được thành lập bởi các chuyên gia là thạc sĩ kinh tế (MBA), kiểm toán viên (CPA), kế toán viên hành nghề, chuyên gia tư vấn và hành nghề dịch vụ thủ tục thuế có nhiều kinh nghiệm và kiến thức thực tế trong lĩnh vực dịch vụ kế toán,  kiểm toán, dịch vụ thuế, tư vấn thuế.

Đội ngũ nhân sự chủ chốt của Sao Vàng (Xem chi tiết)

2. Nhân sự Dịch vụ soát xét báo cáo quyết toán thuế  của Sao Vàng là những người có trình độ cao, có nhiều kinh nghiệm và kiến thức thực tế trong lĩnh vực thuế, kế toán. Bạn có thể có được chuyên gia tư vấn thuế trình độ thạc sĩ (MBA), kiểm toán viên (CPA) khi sử dụng Dịch vụ soát xét báo cáo quyết toán thuế của Sao Vàng.

3.Sao Vàng là một trong số các công ty được Tổng cục thuế cấp phép hành nghề dịch vụ đại lý thuế, đây là dịch vụ khai thuế, thực hiện các thủ tục thuế thay người nộp thuế.

Dịch vụ vụ đại lý thuế của Sao Vàng (Xem chi tiết)

4.Cho đến nay hàng trăm doanh nghiệp ở rất nhiều các lĩnh vực, ngành nghề khác nhau đã và đang sử dụng Dịch vụ soát xét báo cáo quyết toán thuế của Sao Vàng.  Khách hàng của Dịch vụ soát xét báo cáo quyết toán thuế Sao Vàng là các doanh nghiệp trong nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, ban quản lý dự án.

Tham khảo một số khách hàng tiêu biểu của Sao Vàng (Xem chi tiết)

5. Nhân sự làm Dịch vụ soát xét báo cáo quyết toán thuế của Sao Vàng luôn được sự hỗ trợ và tư vấn của Hội đồng cố vấn, Ban lãnh đạo Công ty Kế toán Sao Vàng. Đảm bảo Dịch vụ soát xét báo cáo quyết toán thuế của Sao Vàng mà Bạn sử dụng có thể xử lý mọi trình huống liên quan đến vấn đề kế toán, vấn đề thuế của bạn.

6.Dịch vụ soát xét báo cáo quyết toán thuế tại Sao Vàng được thực hiện theo một quy trình khoa học và chặt chẽ. Nhân viên thực hiện dịch vụ soát xét báo cáo quyết toán thuế có nhiều kinh nghiệm thực tiễn về kế toán, lập báo cáo tài chính, dịch vụ thuế, có trình độ cao. Mọi sản phẩm dịch vụ soát xét báo cáo quyết toán thuế trước khi gửi cho khách hàng đều phải được kiểm tra và kiểm soát bởi Kiểm toán viên/Kế toán viên hành nghề phụ trách. Đảm bảo dịch vụ soát xét báo cáo quyết toán thuế cung cấp cho khách hàng  chính xác, phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

7. Chất lượng dịch vụ của Dịch vụ soát xét báo cáo quyết toán thuế của Sao Vàng luôn được bảo đảm tốt nhất, phù hợp với các quy định của pháp luật và đáp ứng được nhu cầu của quý khách hàng.

8. Đến với Dịch vụ soát xét báo cáo quyết toán thuế của Sao Vàng, bạn hoàn toàn yên tâm về chất lượng dịch vụ soát xét báo cáo quyết toán thuế, sự phục vụ chuyên nghiệp, đội ngũ nhân sự am hiểu và vững vàng về nghiệp vụ chuyên môn, nhiệt tình và tận tâm phục vụ khách hàng.

Với việc lựa chọn dịch vụ soát xét báo cáo quyết toán thuế của Sao Vàng, đảm bảo thông tin trên báo cáo quyết toán thuế của quý khách phản ánh trung thực, hợp lý, phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

Chúng tôi cho rằng dịch vụ soát xét báo cáo quyết toán thuế của Kế toán Sao Vàng sẽ giúp doanh nghiệp Quý khách hàng chế sai xót khi lập báo cáo quyết toán thuế, doanh nghiệp sẽ tiết kiệm được chi phí, hạn chế rủi ro.

Đồng thời trong quá trình thực hiện dịch vụ soát xét báo cáo quyết toán thuế, dịch vụ soát xét báo cáo quyết toán thuế Sao Vàng sẽ tư vấn cho quý khách các nội dung, vấn đề liên quan đến kế toán, thuế, hóa đơn chứng từ trong họat động kinh doanh.

Để đảm báo cáo quyết toán thuế của quý doanh nghiệp phù hợp với quy định của pháp luật, các luật thuế, giải pháp tối ưu nhất là sử dụng Dịch vụ soát xét báo cáo quyết toán thuế của Sao Vàng.

Để nhận được thông tin rõ hơn về dịch vụ soát xét báo cáo quyết toán thuế

Mời quý khách đến trực tiếp Văn phòng hoặc liên hệ Công ty Kế toán và Tư vấn Sao Vàng như sau:

Thông tin địa chỉ liên hệ và số điện thoại liên lạc (Xem chi tiết)          

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

028.6283.3918 0914.19.07.07 0942.05.04.07
Chính sách bảo mật thông tin |
dathongbao
Giấy phép kinh doanh số : 0308929524 cấp ngày : 29/05/2009 bởi Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TP.Hồ Chí Minh
Người đại diện: ông Thủy Ngọc Thu