Tiếng Việt   English  

-LAWS

Văn bản hợp nhất Luật xuất nhập cảnh Luật số 47/2014/QH1 và Luật số 51/2019/QH14.
Văn bản hợp nhất Luật xuất nhập cảnh 27/VBHN-VPQH ngày 16 tháng 12 năm 2009. Hợp nhất Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam số 47/2014/QH1 và Luật số 51/2019/QH14.
Luật số 51/2019/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam số 47/2014/QH13
Luật số 51/2019/QH14 ngày 25 tháng 11 năm 201, sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam số 47/2014/QH13 có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2020.
Law on entry, exit, transit and residence of foreigners in Vietnam 47/2014/QH13
Law on entry, exit, transit and residence of foreigners in Vietnam No. 47/2014/QH13 dated January 1, 2015.

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

028.6283.3918 0914.19.07.07 0946.05.04.07
Giấy phép kinh doanh số : 0308929524 cấp ngày : 29/05/2009 bởi Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TP.Hồ Chí Minh
Người đại diện: ông Thủy Ngọc Thu