Tiếng Việt   English  

-INVOICES

Circular 39/2014/TT-BTC providing instructions on using invoices for goods sale and service provision
Circular 39/2014/TT-BTC, dated March 31, 2014, guiding the implementation of Decree 51/2010/ND-CP stipulating invoices for selling goods and providing services.
Decree 123/2020/ND-CP prescribing invoices and vouchers
Decree 123/2020/ND-CP, October 19, 2020, effect from July 01, 2022 prescribing invoices and vouchers
Decree 51/2010/ND-CP providing for goods sale and service provision invoices
Decree 51/2010/ND-CP dated 14/05/2010, providing for the printing, issuance and  use of goods sale and service provision invoices

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

028.6283.3918 0914.19.07.07 0946.05.04.07
Giấy phép kinh doanh số : 0308929524 cấp ngày : 29/05/2009 bởi Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TP.Hồ Chí Minh
Người đại diện: ông Thủy Ngọc Thu