-BORROWING AND PAYMENT

Providing several instructions on foreign exchange administration in respect of foreign borrowing and foreign debt repayment of enterprises.

Circular ircular 03/2016/TT-NHNN dated February 26, 2016 providing several instructions on foreign exchange administration in respect of foreign borrowing and foreign debt repayment of enterprises.

Circular 12/2014/TT-NHNN stipulating conditions for foreign loans of enterprises not guaranteed by the Government

Regulations on conditions for foreign loans of enterprises not guaranteed by the Government, according to the provisions of Circular 12/2014/TT-NHNN dated 31 March 2014.

Support on line

028.6283.3918 0942.05.04.07 0914.19.07.07
Chính sách bảo mật thông tin |
dathongbao
Giấy phép kinh doanh số : 0308929524 cấp ngày : 29/05/2009 bởi Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TP.Hồ Chí Minh
Người đại diện: ông Thủy Ngọc Thu