Tiếng Việt   English  

-DECREES

Decrees 71/2007/ND-CP  dated May 5, 2007 detailing and guiding the implementation of a number of articles of the Law on information technology
Decrees 71/2007/ND-CP  dated May 5, 2007 detailing and guiding the implementation of a number of articles of the Law on information technology regarding informa-tion technology industry

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

028.6283.3918 0914.19.07.07 0946.05.04.07
Giấy phép kinh doanh số : 0308929524 cấp ngày : 29/05/2009 bởi Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TP.Hồ Chí Minh
Người đại diện: ông Thủy Ngọc Thu