Tiếng Việt   English  

TIN TỨC THUẾ

Chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế
Luật thuế TNDN số 14/2008 và các văn bản hướng dẫn thực hiện có thay đổi cách quy định về chi phí được trừ, theo đó chỉ quy định điều kiện được trừ và liệt kê các khoản chi không được trừ. Những khoản chi thoả mãn điều kiện, không có tên trong bản liệt kê thì đương nhiên được trừ.
Quy định về hoàn thuế tiêu thụ đặc biệt
Theo Luật thuế TTĐB số 27/2008/QH12 và các văn bản hướng dẫn thực hiện thì Người nộp thuế TTĐB được hoàn thuế đã nộp trong các trường hợp sau
Các trường hợp không phải kê khai thuế giá trị gia tăng
Theo Điều 5 Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/1/2012 của Bộ tài chính, thì các trường hợp sau không phải kê khai thuế gía trị gia tăng :
Quy định về hoàn thuế giá trị gia tăng
Cơ sở kinh doanh thuộc đối tượng nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ được xét hoàn thuế trong các trường hợp sau:
Quy định về hóa đơn chứng từ khi mua bán hàng hóa, dịch vụ
Cơ sở kinh doanh khi mua, bán hàng hóa, dịch vụ phải thực hiện chế độ hóa đơn, chứng từ theo quy định của Pháp luật.
Khái niệm và tác dụng của thuế giá trị gia tăng
Thuế GTGT (còn được gọi là VAT - Value Added Tax hoặc TVA -Taxe sur la Valeur Ajoutée)   là loại thuế gián thu đánh vào tiêu dùng hàng hoá, dịch vụ
Các yếu tố cấu thành một sắc thuế
Mỗi sắc thuế được ban hành nhằm đáp ứng các mục tiêu riêng song nhìn chung, mỗi sắc thuế đều được cấu thành bởi các yếu tố sau:
Chức năng của thuế
  Thuế có chức năng bảo đảm nguồn thu cho NSNN nhằm đáp ứng nhu cầu chi tiêu của Nhà nước; chức năng phân phối lại thu nhập và tài sản nhằm đảm bảo công bằng xã hội và chức năng điều tiết vĩ mô nền kinh tế.
Kiểm tra thuế tại trụ sở của người nộp thuế
Theo quy định tại Điều 77 và Điều 78 Luật Quản lý thuế, Cơ quan thuế kiểm tra tính đầy đủ, chính xác của các thông tin, tài liệu trong hồ sơ thuế nhằm đánh giá sự tuân thủ pháp luật về thuế của người nộp thuế. Kiểm tra thuế tại trụ sở  của người nộp thuế thuế được thực hiện như sau
Kiểm tra thuế tại trụ sở cơ quan thuế
  Theo quy định tại Điều 77 và Điều 78 Luật Quản lý thuế, Cơ quan thuế kiểm tra tính đầy đủ, chính xác của các thông tin, tài liệu trong hồ sơ thuế nhằm đánh giá sự tuân thủ pháp luật về thuế của người nộp thuế. Kiểm tra thuế tại trụ sở cơ quan thuế được thực hiện như sau :

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

028.3620.8435 0914.19.07.07 0942.05.04.07
Giấy phép kinh doanh số : 0308929524 cấp ngày : 29/05/2009 bởi Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TP.Hồ Chí Minh
Người đại diện: ông Thủy Ngọc Thu