Tiếng Việt   English  

Dịch Vụ Thực Hiện Thủ Tục Thuế

DỊCH VỤ THỰC HIỆN THỦ TỤC THUẾ

===o0o===

Dịch vụ thủ tục thuế là dịch vụ thực hiện các thủ tục đăng ký thuế, khai thuế, hoàn thuế, quyết toán thuế, tư vấn thuế,..... chuyên nghiệp của Công ty Kế toán và Tư vấn Sao Vàng.

Công ty Kế toán và Tư vấn Sao Vàng là công ty chuyên cung cấp Dịch vụ kế toán, Dịch vụ kế toán trưởng, Dịch vụ lập báo cáo tài chính, Dịch vụ ghi sổ kế toán, Dịch vụ thủ tục thuế, Dịch vụ khai thuế, Dịch vụ hoàn thuế, Dịch vụ tư vấn thuế, Dịch vụ đại lý thuế, Dịch vụ hỗ trợ quyết toán thuế, Dịch vụ thành lập công ty, Dịch vụ thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài, Dịch vụ giải thể công ty, Dịch vụ tính lương, Cho thuê văn phòng, Dịch vụ văn phòng ảo, Dịch vụ thực hiện các công việc cho văn phòng đại diện nước ngoài và các dịch vụ tư vấn doanh nghiệp khác.

Công ty Kế toán và Tư vấn Sao Vàng đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật để cung cấp dịch vụ kế toán, dịch vụ thực hiện thủ tục thuế. Công ty đã được Bộ Tài chính Việt Nam, Cục thuế cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán, dịch vụ thực hiện thủ tuc thuế.

Giấy chứng nhận Đủ điều kiện kinh doanh Dịch vụ Kế toán của Sao Vàng (Xem chi tiết) 

Giấy xác nhận Đủ điều kiện kinh doanh Dịch vụ làm Thủ tục vế Thuế (Xem chi tiết)

Là một doanh nghiệp hoạt động tại Việt Nam, doanh nghiệp phải tuân thủ các quy định của pháp luật về kế toán, thuế.... Doanh nghiệp sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính về kế toán, thuế nếu không tuân thủ thực hiện các quy định về kế toán, thuế như: Khai thuế, ghi sổ kế toán, thuê làm dịch vụ kế toán, lập báo cáo tài chính ....

Bạn có thể tham khảo một số quy định về xử phạt vi phạm hành chính về kế toán, thuế như sau:

XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC KẾ TOÁN (Xem chi tiết)

XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ THỦ TỤC THUẾ (Xem chi tiết)

Sử dụng Dịch vụ kế toán, Dịch vụ thủ tục thuế của sao Vàng, doanh nghiệp hoàn toàn yên tâm về chất lượng dịch vụ. Doanh nghiệp không còn bận tâm về công việc ghi sổ sách kế toán, lập báo cáo tài chính và khai thuế định kỳ và làm quyết toán thuế năm, dịch vụ tính lương vì toàn bộ những công việc này sẽ do Sao Vàng thực hiện.

Với hơn 10 năm kinh nghiệm hoạt động cung cấp dịch vụ kế toán, dịch vụ thực hiện các thủ tục thuế, tư vấn thuế, tư vấn đăng ký doanh nghiệp cho hàng ngàn khách hàng thuộc các lĩnh vực và ngành nghề kinh doanh khác nhau, Sao Vàng tự tin hỗ trợ khách hàng tuân thủ luật pháp Việt Nam về kế toán, thực hiện các thủ tục thuế, luật thuế, đăng ký doanh nghiệp, luật kinh doanh và các quy định khác của pháp luật.

Bạn có thể tham khảo các dịch vụ của Công ty Kế toán và Tư vấn Sao Vàng như sau:

CÁC DỊCH VỤ CỦA SAO VÀNG (Xem chi tiết)

CHI TIẾT DỊCH VỤ THỰC HIỆN THỦ TỤC THUẾ CỦA SAO VÀNG

Sao Vàng cung cấp các Dịch vụ thục hiện thủ tục thuế cho doanh nghiệp và cá nhân như sau:

*DỊCH VỤ THỰC HIỆN THỦ TỤC THUẾ CHO DOANH NGHIỆP

-Dịch vụ đăng ký thuế, khai thuế ban đầu;

-Sử dụng chữ ký số, hoá đơn điện tử;

-Phát hành hoá đơn;

-Dịch vụ khai thuế nhà thầu;

-Khai thuế giá trị gia tăng (VAT) Tháng/Quý/Năm;

-Khai thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) hàng Tháng/Quý/Năm

-Khai thuế thu nhập cá nhân (TNCN)

-Khai quyết toán thuế (TNDN, TNCN);

-Dịch vụ xin hoàn thuế (VAT, ....);

-Dịch vụ hỗ trợ thực hiện quyết toán thuế để giải thể;

-Dịch vụ hỗ trợ thực hiện quyết toán thuế khi cơ quan thuế thanh tra, kiểm tra thuế;

-Dịch vụ xác nhận hoàn tất nghĩa vụ thuế;

-Dịch vụ làm việc với cơ quan thuế;

-Dịch vụ khiếu nại thuế;

-Đại diện cho doanh nghiệp làm việc và gỉai trình với cơ quan thuế;

-Khai thuế cho Văn phòng đại diện, văn phòng điều hành;

-Khai các loại thuế khác;

-Thực hiện tư vấn thuế, thực hiện các thủ tục thuế khác .....

*DỊCH VỤ THỰC HIỆN THỦ TỤC THUẾ CHO CÁ NHÂN

-Dịch vụ đăng ký thuế;

-Dịch vụ khai thuế, quyết toán thuế từ tiền lương, tiền công;

-Dịch vụ hoàn thuế TNCN;

-Dịch vụ khai thuế, quyết toán thuế từ kinh doanh;

-Dịch vụ khai thuế cho thuê tài sản;

-Dịch vụ xác nhận hoàn tất nghĩa vụ thuế;

-Dịch vụ làm việc với cơ quan thuế;

-Dịch vụ khiếu nại thuế.

-Đại diện cho cá nhân làm việc và gỉai trình với cơ quan thuế;

-Tư vấn để thực hiện các thủ tục, quy định về thuế TNCN khác …

-Thực hiện tư vấn, thực hiện các thủ tục thuế khác .....

*DỊCH VỤ LÀM KẾ TOÁN

-Xây dựng hệ thống thông tin kế toán;

-Thực hiện ghi sổ kế toán;

-Lập sổ sách kế toán chi tiết;

-Tính khấu hao tài sản; phân bổ công cụ, dụng cụ; chi phí trả trước;

-Lập báo cáo tài chính;

-Phân tích tính hình tài chính, hoạt động kinh doanh;

-Làm kế toán trưởng;

-Dịch vụ tư vấn kế toán;

-Các công việc liên quan đến công tác kế toán khác...

*DỊCH VỤ TÍNH LƯƠNG

-Lập bảng tính lương hàng tháng, bao gồm tiền lương, thưởng, các khoản phụ cấp;

-Tính tiền lương hàng tháng cho nhân viên;

-Tính số tiền phải đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp hàng tháng;

-Tính thuế thu nhập cá nhân (TNCN) hàng tháng cho nhân viên.

*DỊCH VỤ LAO ĐỘNG - BẢO HIỂM XÃ HỘI

-Thực hiện các thủ tục đăng ký bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp;

-Thực hiện các thủ tục báo tăng, báo giảm lao động;

-Thực hiện thủ tục chốt sổ.

*DỊCH VỤ TƯ VẤN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP

-Dịch vụ thành lập công ty;

-Dịch vụ thay đổi đăng ký doanh nghiệp;

-Dịch vụ giải thể công ty, chi nhánh, văn phòng đại diện .....

Bạn có thể tham khảo các dịch vụ của Công ty Kế toán và Tư vấn Sao Vàng như sau:

CÁC DỊCH VỤ CỦA SAO VÀNG (Xem chi tiết)

TẠI SAO BẠN NÊN SỬ DỤNG DỊCH VỤ THỰC HIỆN THỦ TỤC THUẾ CỦA SAO VÀNG?

1-Tại Việt Nam hiện nay, các quy định về chính sách kế toán, các quy định về chính sách thuế thường xuyên thay đổi. Nếu không phải là chuyên gia trong lĩnh vực kế toán, chuyên gia hoạt động trong lĩnh vực thuế thì không thể nắm bắt kịp thời, sẽ thực hiện không theo đúng quy định. Dịch vụ thực hiện thủ tục thuế của Sao Vàng sẽ giúp bạn thực hiện đúng quy định.

2-Bạn không muốn bận tâm về những hoạt động khai thuế, sổ sách kế toán, không muốn bận tâm về sự biến động của nhân viên kế toán của doanh nghiệp mình. Dịch vụ thực hiện thủ tục thuế của Sao Vàng của sẽ giúp bạn để bạn tập trung vào công việc chuyên môn chính.

3-Bạn không yên tâm và tin tưởng về họat động của phòng kế toán, bộ phận thực hiện công việc khai thuế, nhân viên kế toán của chính công ty mình. Dịch vụ thủ tục thuế của Sao Vàng sẽ giúp bạn kiểm tra và kiểm soát lại thông tin.

4-Nhân sự làm kế toán, khai báo thuế, lập báo cáo tài chính, quyết toán thuế hiện nay của công ty bạn còn yếu, chưa đáp ứng được yêu cầu công việc kế toán, khai thuế theo đúng quy định của pháp luật. Dịch vụ thực hiện thủ tục thuế của Sao Vàng sẽ giúp bạn.

5-Bạn là doanh nghiệp vừa và nhỏ, bạn không cần có nhân viên kế toán thuế tại công ty để thực hiện khai thuế, làm kế toán, làm kế toán trưởng chuyên nghiệp tại công ty để tiết giảm chi phí. Dịch vụ thực hiện thủ tục thuế của Sao Vàng sẽ đảm nhận công việc này giúp bạn.

6-Bạn là văn phòng đại diện của doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam, bạn sử dụng Dịch vụ thực hiện thủ tục thuế của Sao Vàng để thực hiện các thủ tục thuế nhanh chóng và chuyên nghiệp.

7-Bạn là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hoạt động kinh doanh tại Việt Nam, bạn không thể am hiểu tường tận các quy định về thuế, kế toán của Việt Nam. Để tránh rủi ro liên quan đến thực hiện các thủ tục kế toán, thủ tục thuế của Việt Nam, bạn nên lựa chọn và sử dụng dịch vụ thực hiện thủ tục thuế của Sao Vàng.

8-Doanh nghiệp bạn là công ty mới thành lập, chưa có nhân viên kế toán, chưa có kế toán trưởng và đang cần chuyên viên kế toán có đủ trình độ, kinh nghiệm, năng lực, bằng cấp để thực hiện dịch vụ khai thuế, tư vấn kế toán, hướng dẫn về hóa đơn, chứng từ, sổ sách kế toán, kê khai thuế, và tư vấn các quy định của các luật thuế có liên quan. Dịch vụ thực hiện thủ tục thuế của Sao Vàng sẽ giúp bạn.

9-Bạn là chủ doanh nghiệp, bạn là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, bạn không am hiểu nhiều về kế toán, quy định về thuế thì làm thế nào bạn có thể kiểm tra, đánh giá được nhân viên làm kế toán, làm báo cáo thuế, kế toán trưởng của doanh nghiệp bạn thực hiện các thủ tục kế toán, khai thuế đúng quy định? Bạn sử dụng Dịch vụ thủ tục thuế chuyên nghiệp của Sao Vàng để giúp bạn điều này.

10-Doanh nghiệp muốn một công ty dịch vụ thủ tục thuế chuyên nghiệp, được thành lập và họat động theo đúng quy định của pháp luật, nhân viên kế toán có Chứng chỉ Kiểm toán viên/Chứng chỉ hành nghề kế toán và đăng ký hành nghề kế toán theo quy định, thực hiện toàn bộ công việc khai thuế của doanh nghiệp mình. Dịch vụ thủ tục thuế của Sao Vàng sẽ giúp bạn.

BẠN CHỌN DỊCH VỤ THỰC HIỆN THỦ TỤC THUẾ CỦA SAO VÀNG VÌ?

1-Sao Vàng là công ty cung cấp dịch vụ kế toán, dịch vụ khai thuế chuyên nghiệp hàng đầu tại Việt Nam. Sao Vàng đáp ứng đầy đủ các điều kiện để cung cấp dịch vụ kế toán, dịch vụ kế toán trưởng, dịch vụ thực hiện thủ tục thuế theo đúng quy định của pháp luật.

2-Sao Vàng là một trong số doanh nghiệp đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định hiện hành để cung cấp dịch vụ đại lý thuế. 

3-Sao Vàng được thành lập bởi các chuyên gia là luật sư, thạc sĩ kinh tế (MBA), kiểm toán viên (CPA), kế toán viên hành nghề, chuyên gia tư vấn và hành nghề dịch vụ thủ tục thuế có nhiều kinh nghiệm và kiến thức thực tế trong lĩnh vực pháp lý, kế toán, kiểm toán, dịch vụ thuế, tư vấn thuế, tư vấn đầu tư, tư vấn tài chính.

Đội ngũ nhân sự chủ chốt của Sao Vàng (Xem chi tiết)

4-Nhân sự thực hiện dịch vụ thủ tục thuế của Sao Vàng là những người có trình độ cao, có nhiều kinh nghiệm và kiến thức thực tế trong lĩnh vực thủ tục thuế, kế toán, báo cáo thuế. Bạn có thể có được những chuyên gia là luật sư, thạc sĩ (MBA), kiểm toán viên (CPA), kế toán viên hành nghề tư vấn kế toán, thuế cho bạn.

5-Sử dụng dịch vụ thủ tục thuế của Sao Vàng, bạn hoàn toàn yên tâm về chất lượng dịch vụ thủ tục thuế của Sao Vàng. Nhân viên của Sao Vàng am hiểu và vững vàng về nghiệp vụ chuyên môn thuế, kế toán, nhiệt tình và tận tâm phục vụ khách hàng.

6-Cho đến nay hàng ngàn doanh nghiệp ở tất cả các lĩnh vực, ngành nghề đã và đang sử dụng dịch vụ của Sao Vàng. Khách hàng sử dụng dịch vụ của Sao Vàng là các doanh nghiệp trong nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, ban quản lý dự án, văn phòng đại diện của doanh nghiệp nước ngoài.

Tham khảo một số khách hàng tiêu biểu của Sao Vàng (Xem chi tiết)

LỢI ÍCH KHI SỬ DỤNG DỊCH VỤ THỰC HIỆN THỦ TỤC THUẾ CỦA SAO VÀNG

1-Chất lượng công việc kế toán, thủ tục thuế khi sử dụng dịch vụ của Sao Vàng luôn được bảo đảm tốt nhất, phù hợp với các quy định của pháp luật về kế toán, thuế, hóa đơn chứng từ.

2-Khi sử dụng dịch vụ thực hiện thủ tục thuế của Sao Vàng, nhân sự của Sao Vàng sẽ tư vấn, giải đáp cho khách hàng các vấn đề có liên quan đến các quy định về thuế, kế toán, hóa đơn chứng từ.

3-Dịch vụ thủ tục thuế của Sao Vàng sẽ cung cấp cho quý khách các báo cáo chính xác và kịp thời, nhanh chóng hàng tháng, hàng quý, hàng năm hay tại bất kỳ thời điểm nào khi khách hàng yêu cầu.

4-Chi phí dịch vụ thực hiện thủ tục thuế khi sử dụng  dịch vụ của Sao Vàng luôn thấp hơn nhiều lần so với thuê hay tuyển dụng nhân viên kế toán có đủ trình độ thực hiện.

5-Sử dụng dịch vụ thực hiện thủ tục thuế của Sao Vàng thì nhân sự chịu trách nhiệm thực hiện công việc của quý doanh nghiệp luôn ổn định, quý khách hàng không còn bận tâm về việc biến động của nhân viên kế toán, họat động dịch vụ thực hiện thủ tục thuế của doanh nghiệp đã có một công ty dịch vụ kế toán chuyên nghiệp hàng đầu đảm nhận.

6-Nhân viên thực hiện dịch vụ thực hiện thủ tục thuế của Sao Vàng luôn được cập nhật đầy đủ và kịp thời các quy định của pháp luật về chế độ kế toán, quy định về các luật thuế hiện hành để tư vấn kịp thời cho khách hàng nhằm mang lại lợi ích tốt nhất cho quý khách hàng.

7-Khi sử dụng dịch vụ thực hiện thủ tục thuế của Sao Vàng, Sao Vàng luôn song hành cùng doanh nghiệp trên mỗi bước đường kinh doanh, luôn tìm nhiều phương cách hỗ trợ, chăm sóc quý khách hàng tốt nhất, hiệu quả nhất để hỗ trợ khách hàng phát triển.

Dịch vụ thực hiện thủ tục thuế của Sao Vàng sẽ mang lại cho quý doanh nghiệp và cá nhân người nộp thuế nhiều tiện ích trong quá trình thực hiện các thủ tục liên quan đến nghĩa vụ thuế với nhà nước.

Với việc lựa chọn dịch vụ thực hiện thủ tục thuế của Sao Vàng, Sao Vàng sẽ thực hiện toàn bộ các thủ tục thuế, quý khách sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian và chi phí đồng thời chất lượng thủ tục thuế luôn được bảo đảm, quý khách hàng chỉ việc ký trên các hồ sơ, biểu mẫu, các hồ sơ thuế do chúng tôi đã thực hiện.

Khách hàng đang có nhu cầu sử dụng dịch vụ thực hiện thủ tục thuế, xin liên hệ trực tiếp với Sao Vàng để biết thêm chi tiết về dịch vụ thực hiện thủ tục thuế của Sao Vàng.

Để nhận được thông tin rõ hơn về dịch vụ thực hiện thủ tục thuế, phí dịch dịch vụ,

Mời quý khách đến trực tiếp Văn phòng hoặc liên hệ Công ty Kế toán và Tư vấn Sao Vàng như sau:

Địa chỉ: Số 9 Phan Kế Bính, Phường Đa Kao, Quận 1, Tp.HCM, Việt Nam

Tel: 0914 190 707 - 0946 050 407 - Email: ngocthu@ketoansaovang.com

Thông tin địa chỉ liên hệ và số điện thoại liên lạc (Xem chi tiết)

Các tin khác

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

028.3620.8435 0914.19.07.07 0942.05.04.07
Giấy phép kinh doanh số : 0308929524 cấp ngày : 29/05/2009 bởi Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TP.Hồ Chí Minh
Người đại diện: ông Thủy Ngọc Thu