Tiếng Việt   English  

Dịch vụ giải thể công ty của Sao Vàng

DỊCH VỤ GIẢI THỂ CÔNG TY CHUYÊN NGHIỆP, UY TÍN, TẬN TÂM

--------------

MỤC LỤC - Nội dung bài viết

Chọn để xem chi tiết

1

Giải thể công ty là gì?

2

Các trường hợp giải thể công ty

3

Điều kiện giải thể công ty

4

Khó khăn khách hàng thường gặp khi giải thể công ty

5

Các bước giải thể công ty

6

Hồ sơ cần chuẩn bị để giải thể công ty

7

Phí dịch vụ giải thể công ty tại Sao Vàng

8

Thời gian để hoàn tất thủ tục giải thể công ty

9

Tại sao bạn nên sử dụng dịch vụ giải thể công ty

10

Bạn chọn dịch vụ giải thể công ty của Sao Vàng vì?

11

Quy trình dịch vụ giải thể công ty tại Sao Vàng

12

Quyền lợi khi bạn sử dụng dịch vụ giải thể công ty của Sao Vàng

13

Trả lời một số câu hỏi liên quan

1- GIẢI THỂ CÔNG TY LÀ GÌ?

Giải thể công ty là việc thực hiện các thủ tục nhằm chấm dứt các hoạt động và sự tồn tại của một công ty một cách tự nguyện hoặc khi công ty không đủ điều kiện để tiếp tục hoạt động theo quy định của pháp luật và dựa trên điều kiện là đã hoàn thành mọi nghĩa vụ theo quy định với cơ quan nhà nước, người lao động và các bên thứ ba khác.

2- CÁC TRƯỜNG HỢP GIẢI THỂ CÔNG TY

Theo Luật Doanh nghiệp của Việt Nam, doanh nghiệp có thể giải thể trong các trường hợp sau:

a) Kết thúc thời hạn hoạt động đã ghi trong Điều lệ công ty mà không có quyết định gia hạn;

b) Theo nghị quyết, quyết định của chủ doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân, của Hội đồng thành viên đối với công ty hợp danh, của Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần;

c) Công ty không còn đủ số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của Luật Việt Nam trong thời hạn 06 tháng liên tục mà không làm thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp;

d) Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, trừ trường hợp Luật Quản lý thuế có quy định khác.

3- ĐIỀU KIỆN GIẢI THỂ CÔNG TY

Theo quy định của pháp luật Việt Nam, doanh nghiệp chỉ được giải thể khi bảo đảm thanh toán hết các khoản nợ, nghĩa vụ tài sản khác và không trong quá trình giải quyết tranh chấp tại Tòa án hoặc Trọng tài.

Các khoản nợ gồm có:

- Các khoản nợ lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật và các quyền lợi khác của người lao động theo thỏa ước lao động tập thể và hợp đồng lao động đã ký kết;

- Nợ thuế;

- Các khoản nợ khác.

Người quản lý có liên quan và doanh nghiệp (Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, trừ trường hợp Luật Quản lý thuế có quy định khác) cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ của doanh nghiệp.

4- KHÓ KHĂN KHÁCH HÀNG THƯỜNG GẶP KHI GIẢI THỂ CÔNG TY

Khi tiến hành giải thể công ty, khách hàng có thể gặp những khó khăn sau:

- Khách hàng không rành về thủ tục giải thể công ty;

- Giải thể công ty thủ tục phức tạp, phải qua nhiều bước, phải chuẩn bị nhiều loại hồ sơ;

- Giải thể công ty phải thực hiện các thủ tục qua nhiều cơ quan quản lý nhà nước khác nhau, như: Thuế, Bảo hiểm, Hải Quan, Sở Kế hoạch và Đầu tư;

- Phải thực hiện quyết toán thuế khi giải thể công ty. Đây là công việc phức tạp và mất nhiều thời gian nhất khi giải thể công ty.

- Giải thể công ty phải mất nhiều thời gian để hoàn tất các thủ tục giải thể côg ty.

Chính vì vậy để tiết kiệm thời gian và chi phí khi giải thể công ty, nhiều doanh nghiệp đã lựa chọn và sử dụng dịch vụ giải thể công ty của Sao Vàng.

Sử dụng dịch vụ giải thể công ty của Sao Vàng, bạn hoàn toàn yên tâm về chất lượng dịch vụ, sự phục vụ chuyên nghiệp, đội ngũ nhân sự am hiểu và vững vàng về nghiệp vụ chuyên môn giải thể công ty, nhiệt tình và tận tâm phục vụ khách hàng.

5- CÁC BƯỚC GIẢI THỂ CÔNG TY

Trình tự giải thể công ty được thực hiện theo các bước như sau:

Bước 1: Ra quyết định giải thể công ty

Chủ sở hữu/Hội đồng thành viên/Đại hội đồng cổ đông tổ chức cuộc họp để đưa ra quyết định giải thể công ty, trong quyết định nêu rõ lý do giải thể và phương án thanh lý tài sản và xử lý các khoản nợ nếu có.

Bước 2. Thông báo giải thể công ty

Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày thông qua, nghị quyết, quyết định giải thể và biên bản họp phải được gửi đến Cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan thuế, người lao động trong doanh nghiệp. Nghị quyết, quyết định giải thể phải được đăng trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và được niêm yết công khai tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp.

Trường hợp doanh nghiệp còn nghĩa vụ tài chính chưa thanh toán thì phải gửi kèm theo nghị quyết, quyết định giải thể và phương án giải quyết nợ đến các chủ nợ, người có quyền, nghĩa vụ và lợi ích có liên quan. Phương án giải quyết nợ phải có tên, địa chỉ của chủ nợ; số nợ, thời hạn, địa điểm và phương thức thanh toán số nợ đó; cách thức và thời hạn giải quyết khiếu nại của chủ nợ;

Bước 3. Thanh lý tài sản và thanh toán các khoản nợ của công ty

Các khoản nợ của doanh nghiệp được thanh toán theo thứ tự ưu tiên sau đây:

a) Các khoản nợ lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật và các quyền lợi khác của người lao động theo thỏa ước lao động tập thể và hợp đồng lao động đã ký kết;

b) Nợ thuế;

c) Các khoản nợ khác;

Bước 4. Làm thủ tục thông báo giải thể doanh nghiệp với Sở Kế hoạch & Đầu tư

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp gửi hồ sơ giải thể doanh nghiệp cho Cơ quan đăng ký kinh doanh trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày thanh toán hết các khoản nợ của doanh nghiệp.

Bước 5. Thực hiện thủ tục giải thể công ty với Cơ quan thuế

Doanh nghiệp chuẩn bị bộ hồ sơ và nộp tại Cơ quan thuế quản lý để được quyết toán thuế và xin hoàn tất nghĩa vụ thuế, đóng mã số thuế.

Lưu ý: Trường hợp doanh nghiệp chưa hoàn thành các loại tờ khai, báo cáo thuế thì cần hoàn thiện và nộp lên cơ quan thuế tại bước này.

Thực tế cho thấy, việc thực hiện quyết toán thuế với cơ quan thuế là bước mất thời gian và phức tạp nhất, đòi hỏi kế toán doanh nghiệp không chỉ có chuyên môn, nghiệp vụ kế toán giỏi mà còn phải có kinh nghiệm về việc giải thể công ty.

Bước 6. Thực hiện thủ tục giải thể công ty tại Sở Kế hoạch Đầu tư

Sau khi hoàn thành bước 6 với cơ quan thuế, doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ giải thể doanh nghiệp như sau để nộp lên Sở KH&ĐT:

Bước 7. Làm thủ tục trả lại con dấu và Giấy chứng nhận mẫu dấu cho cơ quan công an (nếu có)

Đối với những doanh nghiệp thành lập trước ngày 01/07/2015, sử dụng con dấu do cơ quan công an cấp, thì khi giải thể, doanh nghiệp phải làm thủ tục trả lại con dấu và Giấy chứng nhận mẫu dấu cho cơ quan công an.

Bước 8. Công bố về việc giải thể trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp

6- HỒ SƠ CẦN CHUẨN BỊ ĐỂ GIẢI THỂ CÔNG TY

Khi giải thể công ty, bạn cần chuẩn bị các hồ sơ, thông tin sau:

- Bản chụp giấy đăng ký doanh nghiệp và con dấu;

- Báo cáo tài chính;

- Sổ sách kế toán;

- Hoá đơn, chứng từ kế toán;

- Hồ sơ khai thuế

- Danh sách người lao động;

7- PHÍ DỊCH VỤ GIẢI THỂ CÔNG TY TẠI SAO VÀNG

A- PHÍ DỊCH VỤ GIẢI THỂ CÔNG TY ĐÃ HOÀN TẤT THỦ TỤC THUẾ

- Phí dịch vụ giải thể sau khi có thông báo hoàn thành nghĩa vụ thuế để giải thể doanh nghiệp của cơ quan thuế: 1.500.000 đồng.

- Thời gian hoàn thành: Khoảng 05 ngày.

B- PHÍ DỊCH VỤ GIẢI THỂ CÔNG TY KHÔNG PHÁT SINH DOANH THU, CHI PHÍ

STT

ĐẶC ĐIỂM CÔNG TY

Phí dịch vụ

1

Công ty chưa phát sinh doanh thu, chi phí

4.500.000 đồng

2

Công ty đã có phát sinh chi phí, không có doanh thu

Từ 6.000.000đồng

C- PHÍ DỊCH VỤ GIẢI THỂ CÔNG TY CÓ PHÁT SINH DOANH THU

a) GÓI CƠ BẢN (tư vấn và chuẩn bị hồ sơ): Phí dịch vụ : 5.000.000đồng

NỘI DUNG CÔNG VIỆC SAO VÀNG SẼ THỰC HIỆN:

1) Tư vấn giải thể công ty

- Tư vấn quy định về giải thể công ty;

- Tư vấn chuẩn bị các hồ sơ để giải thể;

- Tư vấn hồ sơ khai thuế để giải thể;

- Tư vấn hồ sơ quyết toán thuế để giải thể;

- Tư vấn về hóa đơn khi giải thể;

- Tư vấn thanh lý tài sản trước khi giải thể;

- Tư vấn xử lý nợ phải trả trước khi giải thể.

2) Soạn thảo hồ sơ, nộp hồ sơ giải thể công ty

- Soạn và nộp thông báo giải thể gửi cơ quan đăng ký doanh nghiệp

- Soạn và nộp hồ sơ đề nghị chấm dứt hiệu lực mã số thuế;

- Soạn và nộp hồ sơ đăng ký giải thể gửi cơ quan đăng ký doanh nghiệp (sau khi có thông báo hoàn thành nghĩa vụ thuế để giải thể doanh nghiệp của cơ quan thuế.

b) GÓI ĐẦY ĐỦ: PHÍ DỊCH VỤ TỪ 10.000.000 đồng

NỘI DUNG CÔNG VIỆC SAO VÀNG SẼ THỰC HIỆN:

1) Tư vấn giải thể công ty

- Tư vấn quy định về giải thể công ty;

- Tư vấn chuẩn bị các hồ sơ để giải thể;

- Tư vấn hồ sơ khai thuế để giải thể;

- Tư vấn hồ sơ quyết toán thuế để giải thể;

- Tư vấn về hóa đơn khi giải thể;

- Tư vấn thanh lý tài sản trước khi giải thể;

- Tư vấn xử lý nợ phải trả trước khi giải thể.

2) Soạn thảo hồ sơ, nộp hồ sơ giải thể công ty

- Soạn và nộp thông báo giải thể gửi cơ quan đăng ký doanh nghiệp

- Soạn và nộp hồ sơ đề nghị chấm dứt hiệu lực mã số thuế ;

- Soạn và nộp hồ sơ đăng ký giải thể gửi cơ quan đăng ký doanh nghiệp (sau khi có thông báo hoàn thành nghĩa vụ thuế để giải thể doanh nghiệp của cơ quan thuế).

3) Thực hiện quyết toán thuế với cơ quan thuế để xác nhận hoàn tất nghĩa vụ thuế với cơ quan thuế

- Tư vấn hoàn thiện sổ sách kế toán, hồ sơ quyết toán thuế;

- Nộp hồ sơ quyết toán thuế với cơ quan thuế;

- Hỗ trợ giải trình quyết toán thuế với cơ quan thuế;

- Nhận kết quả khóa mã số thuế, hoàn tất nghĩa vụ thuế của công ty giải thể từ cơ quan thuế.

4) Thực hiện các thủ tục liên quan đến BHXH (nếu có):

- Soạn thảo hồ sơ, nộp hồ sơ, nhận kết quả theo ủy quyền.

5) Thực hiện các thủ tục liên quan đến thuế XNK tại cơ quan hải quan (nếu có):

- Soạn thảo hồ sơ, nộp hồ sơ, nhận kết quả theo ủy quyền.

6) Trả dấu, đăng thông báo giải thể công ty

- Trả dấu và nhận thông báo thu hồi dấu (nếu có);

- Thực hiện đăng thông báo giải thể công ty.

Ghi chú:

- Sao Vàng sẽ báo giá dịch vụ giải thể đối với từng trường hợp/công ty cụ thuể.

- Phí dịch vụ trên chưa bao gồm thuế VAT.

8- THỜI GIAN ĐỂ HOÀN TẤT THỦ TỤC ĐỂ GIẢI THỂ CÔNG TY

Thời gian trung bình để hoàn tất thủ tục giải thể công ty là từ 25 - 60 ngày làm việc. Cụ thể:

- Từ 3 - 5 ngày làm việc, chuẩn bị và nộp hồ sơ thông báo giải thể công ty cho cơ quan đăng ký doanh nghiệp;

- Từ 15 - 45 ngày làm việc, hoàn thành thủ tục thuế tại cơ quan thuế;

Thực hiện quyết toán thuế để giải thể công ty mất nhiều thời gia nhất. Thực tế cho thấy thời gian hoàn thành thủ tục thuế tại cơ quan thuế có thể kéo dài trên 45 ngày làm việc.

- Từ 3 - 5 ngày làm việc, chuẩn bị và nộp hồ sơ đăng ký giải thể tại cơ quan đăng ký doanh nghiệp sau khi đã hoà tất thủ tục thuế.

MỤC LỤC - Nội dung bài viết

Chọn để xem chi tiết

1

Giải thể công ty là gì?

2

Các trường hợp giải thể công ty

3

Điều kiện giải thể công ty

4

Khó khăn khách hàng thường gặp khi giải thể công ty

5

Các bước giải thể công ty

6

Hồ sơ cần chuẩn bị để giải thể công ty

7

Phí dịch vụ giải thể công ty tại Sao Vàng

8

Thời gian để hoàn tất thủ tục giải thể công ty

9

Tại sao bạn nên sử dụng dịch vụ giải thể công ty

10

Bạn chọn dịch vụ giải thể công ty của Sao Vàng vì?

11

Quy trình dịch vụ giải thể công ty tại Sao Vàng

12

Quyền lợi khi bạn sử dụng dịch vụ giải thể công ty của Sao Vàng

13

Trả lời một số câu hỏi liên quan

9- TẠI SAO BẠN NÊN SỬ DỤNG DỊCH VỤ GIẢI THỂ CÔNG TY?

a) Để hoàn tất thủ tục giải thể công ty đòi hỏi nhiều thủ tục phức tạp và phải qua nhiều cơ quan khác nhau, như cơ quan thuế, cơ quan BHXH, cơ quan Hải quan, cơ quan công an, cơ quan đăng ký doanh nghiệp? Dịch vụ giải thể công ty của Sao Vàng sẽ giúp bạn thực hiện các thủ tục này.

b) Nếu bạn không chuyên trong lĩnh vực kế toán, thuế, giải thể công ty, bạn sẽ mất rất nhiều thời gian cũng như công sức để chuẩn bị hồ sơ, soạn thảo hồ sơ, chỉnh sửa hồ sơ nhiều lần, thực hiện thủ tục quyết toán thuế với cơ quan thuế để giải thể công ty. Dịch vụ giải thể công ty của Sao Vàng sẽ giúp bạn.

c) Bạn muốn tiết kiệm thời gian và chi phí khi thực hiện thủ tục giải thể công ty? Dịch vụ giải thể công ty của Sao Vàng sẽ giúp bạn.

d) Bạn không có thời gian để chuẩn bị các thủ tục giải thể công ty? Dịch vụ giải thể công ty của Sao Vàng sẽ giúp bạn.

10- BẠN CHỌN DỊCH VỤ GIẢI THỂ CÔNG TY CỦA SAO VÀNG VÌ:

a) Nhiều năm kinh nghiệm

Sao Vàng Với hơn 15 năm kinh nghiệm hoạt động cung cấp dịch vụ tư vấn doanh nghiệp, thuế, kế toán cho hàng ngàn khách hàng thuộc các lĩnh vực và ngành nghề kinh doanh khác nhau, Công ty Kế toán và Tư vấn Sao Vàng tự tin hỗ trợ khách hàng tuân thủ luật pháp Việt Nam về thuế, kế toán, luật kinh doanh và các quy định khác của pháp luật.

b) Nhân sự có trình độ và chuyên môn cao

Nhân sự của Sao Vàng là những người có trình độ và chuyên môn cao, có nhiều kinh nghiệm và kiến thức thực tế trong lĩnh vực thuế, kế toán, tư vấn đăng ký doanh nghiệp.

Các chuyên gia là luật sư, kế toán viên, chuyên gia tư vấn thuế chuyên nghiệp tại Kế toán Sao Vàng có kinh nghiệm hơn 15 năm trong lĩnh vực tư vấn thuế, kế toán, luật.

Đội ngũ nhân sự chủ chốt của Công ty Kế toán Sao Vàng (Xem chi tiết)

c) Là công ty được tổng cục thuế cấp phép hành nghề dịch vụ đại lý thuế

Công ty Kế toán Sao Vàng là một trong số các công ty được Tổng cục thuế cấp phép hành nghề dịch vụ đại lý thuế, đây là dịch vụ khai thuế, thực hiện các thủ tục thuế cho người nộp thuế.

Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh Dịch Vụ Làm Thủ Tục Về Thuế (Xem chi tiết)

d) Nhiều khách hàng đã sử dụng dịch vụ tư vấn thuế và đánh giá cao

Cho đến nay hàng trăm doanh nghiệp ở nhiều lĩnh vực, ngành nghề đã và đang sử dụng dịch vụ của Kế toán Sao Vàng.

Khách hàng sử dụng Dịch vụ của Sao Vàng là các doanh nghiệp (doanh nghiệp trong nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, ban quản lý dự án, văn phòn đại diện) hoặc cá nhân người nộp thuế.

e) Gíup khách hàng tiết kiệm thời gian và chi phí

Bạn cần một công ty chuyên cung cấp dịch vụ giải thể công ty chuyên nghiệp, với thời gian giải quyết nhanh, thủ tục chính xác, cách thức phục vụ chuyên nghiệp, tận tâm, nhiệt tình, gía cả hợp lý? Dịch vụ giải thể công ty của Sao Vàng sẽ giúp bạn.

Sử dụng dịch vụ giải thể công ty của Sao Vàng, Quý khách sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian và chi phí, thời gian giải quyết thủ tục giải thể công ty nhanh chóng.

Dịch vụ giải thể công ty của Sao Vàng sẽ đem lại cho khách hàng nhiều tiện ích. Sao Vàng sẽ soạn thảo và chuẩn bị đầy đủ các hồ sơ, biểu mẫu, quý khách chỉ việc ký trên hồ sơ do Công ty Kế toán và Tư vấn Sao Vàng soạn thảo.

11- QUY TRÌNH DỊCH VỤ GIẢI THỂ CÔNG TY TẠI SAO VÀNG

Bước 1: Tiếp nhận yêu cầu của khách hàng, báo giá dịch vụ

- Khi có nhu cầu sử dụng dịch giải thể công ty, khách hàng sẽ gửi thông tin yêu cầu qua email, zalo.

- Sau khi có được thông tin về yêu cầu của khách hàng, hiểu rõ vấn đề của khách hàng, Sao Vàng sẽ báo giá dịch vụ gỉai thể công ty và thỏa thuận các điều khoản kèm theo.

Bước 2: Ký kết thoả thuận dịch vụ

- Sau khi thống nhất về nội dung công việc, phí dịch vụ, Sao Vàng sẽ soạn thảo hợp đồng dịch vụ.

- Đại diện pháp lý của 2 bên sẽ tiến hành ký kết hợp đồng.

Bước 3: Soạn thảo hồ sơ

- Nhân viên Kế toán Sao Vàng sẽ thông báo cho khách hàng các hồ sơ, thông tin cần cung cấp cho Sao Vàng.

- Dựa trên thông tin khànch cung cấp, Nhân viên của Sao Vàng sẽ thực hiện soạn thảo hồ sơ.

- Hồ sơ soạn thảo xong sẽ gửi cho khách hàng ký.

Bước 4: Nộp hồ sơ, nhận kết quả

- Nhân viên của Sao Vàng sẽ thực hiện nộp hồ sơ và nhận kết quả theo ủy quyền.

- Trong qua trình thực hiện công việc, Nhân viên của Sao Vàng sẽ trao đổi, tư vấn với doanh nghiệp nhằm đảm bảo thực hiện nhanh chóng, đáp ứng đúng theo yêu cầu của pháp luật.

Bước 5: Bàn giao kết qủa cho khách hàng

12- QUYỀN LỢI KHI BẠN SỬ DỤNG DỊCH VỤ GIẢI THỂ CÔNG TY TẠI SAO VÀNG

Khi sử dụng dịch vụ giải thể công ty tại Sao Vàng, bạn sẽ thu được những lợi ích sau:

- Tối ưu chi phí;

- Tối ưu thời gian ;

- Được tư tư vấn các quy định pháp lý trước khi thực hiện thủ tục giải thể;

- Soạn quyết định giải thể công ty và tất cả giấy tờ liên quan đến việc giải thể;

- Soạn chi tiết danh sách các khoản nợ (bao gồm thông tin chủ nợ, khoản nợ đã thanh toán/chưa thanh toán, nợ thuế, nợ BHXH…);

- Đại diện doanh nghiệp nộp hồ sơ và nhận kết quả tại Cơ quan đăng ký doanh nghiệp;

- Thực hiện thủ tục hủy con dấu tại cơ quan công an;

- Thực hiện thủ tục khóa mã số thuế và các nghĩa vụ thuế khác tại cơ quan thuế;

- Làm thủ tục thông báo công bố giải thể doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia;

- Đại diện doanh nghiệp hoàn thành các nghĩa vụ tài chính khác với cơ quan nhà nước;

- Bàn giao kết quả cuối cùng về giải thể công ty.

13- CÁC CÂU HỎI THƯỜNG GẶP VỀ GIẢI THỂ CÔNG TY

Câu hỏi 1: Khách hàng có nhu cầu sử dụng dịch vụ giải thể công ty của Công ty Kế toán Sao Vàng thì bắt đầu như thế nào?

Trả Lời:

Quý khách hàng có nhu cầu, xin gửi yêu cầu của khách hàng đến địa chỉ email của Công ty Kế toán Sao Vàng.

Sau khi tiếp nhận yêu cầu qua email, chúng tôi sẽ chủ động liên hệ với khách hàng.

Câu hỏi 2: Trước khi giải thể công ty, có phải gỉai thể Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh không?

Trả Lời:

Có.

Trước khi giải thể công ty, khách hàng phải hoàn tất thủ tuc giải thể thể Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh.

Câu hỏi 3: Doanh nghiệp bị khoá mã số thuế có giải thể được không?

Trả Lời:

Không.

Trước khi giải thể, doanh nghiệp phải hoàn thành nghĩa vụ thuế. Do đó doanh nghiệp phải khôi phục lại mã số thuế, khái thuế đấy đủ, thực hiện nghĩa vụ nộp thuế theo đúng quy định của pháp luật.

Chỉ khi hoàn thành nghĩa vụ khai và nộp thuế, doanh nghiệp mới có thể nộp hồ sơ xin chấm dứt hiệu lực mã số thuế để giải thể theo quy định của pháp luật

Câu hỏi 4: Doanh nghiệp còn nợ thuế hoặc nợ bên thứ 3 có giải thể được không?

Trả Lời:

Không.

Trước khi giải thể, doanh nghiệp phải hoàn thành nghĩa vụ trả nợ thuế và bên thứ 3.

Chỉ khi hoàn thành nghĩa vụ trả nợ, doanh nghiệp mới có thể giải thể.

Câu hỏi 5: Ai chịu trách nhiệm về tính chính xác của hồ sơ giải thể doanh nghiệp?

Trả Lời:

Theo quy định Điều 210 Luật Doanh nghiệp 2020 của Việt Nam:

2. Thành viên Hội đồng quản trị công ty cổ phần, thành viên Hội đồng thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn, chủ sở hữu công ty, chủ doanh nghiệp tư nhân, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, thành viên hợp danh, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của hồ sơ giải thể doanh nghiệp.

3. Trường hợp hồ sơ giải thể không chính xác, giả mạo, những người quy định tại khoản 2 Điều này phải liên đới chịu trách nhiệm thanh toán quyền lợi của người lao động chưa được giải quyết, số thuế chưa nộp, số nợ khác chưa thanh toán và chịu trách nhiệm cá nhân trước pháp luật về những hệ quả phát sinh trong thời hạn 05 năm kể từ ngày nộp hồ sơ giải thể doanh nghiệp đến Cơ quan đăng ký kinh doanh.

Câu hỏi 6: Không làm thủ tục giải thể doanh nghiệp có được không?

Trả Lời

Không.

Không giải thể thì doanh nghiệp vẫn còn đó, doanh nghiệp thể tự mất đi. Càng để lâu thì chi phí quản lý, tuân thủ càng cao.

Đối với trường hợp giải thể bắt buộc, nếu không thực hiện thủ tục giải thể, doanh nghiệp sẽ bị phạt vi phạm hành chính (nếu không có dấu hiệu trốn thuế) hoặc bị xử lý hình sự (nếu có dấu hiệu trốn thuế).

Câu 7: Có thể tra cứu doanh nghiệp đã giải thể không?

Trả Lời:

Có.

Bạn có thể tra cứu doanh nghiệp giải thể tại Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp, nếu doanh nghiệp giải thể sẽ hiển thị tình trạng “đã giải thể”.

Câu hỏi 8: Chi phí dịch vụ giải thể công ty được tính như thế nào?

Trả Lời:

Tuỳ từng trường hợp cụ thể mà phí dịch vụ giải thể công ty sẽ khác nhau.

Sao Vàng sẽ báo giá từng trường hợp cụ thể. Hãy liên hệ với Sao Vàng để được báo giá.

Câu hỏi 9: Có nên sử dụng dịch vụ giải thể công ty của Sao Vàng?

Trả Lời:

Nên. Bởi những lý do sau.

a) Kinh nghiệm, nhiều năm hành nghề;

b) Có chuyên môn và kinh nghiệm;

c) Giúp khách hàng tiết kiệm thời gian và nguồn lực;

d) Có quan hệ tốt với cơ quan thuế;

Câu hỏi 10: Quy trình dịch vụ giải thể công ty tại Sao Vàng?

Trả Lời:

Quy dịch vụ giải thể công ty tại Sao Vàng có thể tóm gọn như sau:

Bước 1: Tiếp nhận yêu cầu của khách hàng, báo giá dịch vụ

Bước 2: Ký kết thoả thuận dịch vụ

Bước 3: Soạn thảo hồ sơ

Bước 4: Nộp hồ sơ, nhận kết quả

Bước 5: Bàn giao kết qủa cho khách hàng

Để nhận được thông tin rõ hơn về dịch vụ giải thể công ty

Mời quý khách liên hệ Công ty Kế toán và Tư vấn Sao Vàng như sau:

Thông tin địa chỉ, email và số điện thoại liên lạc (Xem chi tiết)

Công ty Kế toán Sao Vàng sẽ đáp ứng các yêu cầu quả Quý khách hàng một cách chuyên nghiệp, uy tín và hiệu quả

Các tin khác

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

028.3620.8435 0914.19.07.07 0942.05.04.07
Giấy phép kinh doanh số : 0308929524 cấp ngày : 29/05/2009 bởi Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TP.Hồ Chí Minh
Người đại diện: ông Thủy Ngọc Thu