Tiếng Việt   English  

Dịch Vụ Kế Toán Trọn Gói

DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI UY TÍN, CHẤT LƯỢNG

===o0o===

Sử dụng dịch vụ Dịch vụ kế toán trọn gói của Sao Vàng, doanh nghiệp hoàn toàn yên tâm về chất lượng dịch vụ. Sao Vàng luôn đồng hành và hỗ trợ quý khách.

Doanh nghiệp không còn bận tâm về công việc làm kế toán, kế toán trưởng, khai thuế, lao động, BHXH, vì toàn bộ những công việc này sẽ do Dịch vụ kế toán trọn gói của Sao Vàng thực hiện.

Công ty Kế toán và Tư vấn Sao Vàng đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật để cung cấp dịch vụ kế toán, dịch vụ thực hiện thủ tục thuế. Công ty đã được Bộ Tài chính Việt Nam, Cục thuế cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán, dịch vụ thực hiện thủ tuc thuế.

Giấy chứng nhận Đủ điều kiện kinh doanh Dịch vụ Kế toán của Sao Vàng (Xem chi tiết) 

Giấy xác nhận Đủ điều kiện kinh doanh Dịch vụ làm Thủ tục vế Thuế (Xem chi tiết)

Là một doanh nghiệp hoạt động tại Việt Nam, doanh nghiệp phải tuân thủ các quy định của pháp luật về kế toán, thuế.... Doanh nghiệp sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính về kế toán, thuế nếu không tuân thủ thực hiện các quy định về kế toán, thuế như: Khai thuế, ghi sổ kế toán, thuê làm dịch vụ kế toán, lập báo cáo tài chính ....

Bạn có thể tham khảo một số quy định về xử phạt vi phạm hành chính về kế toán, thuế như sau:

XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC KẾ TOÁN (Xem chi tiết)

XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ THỦ TỤC THUẾ (Xem chi tiết)

Sử dụng Dịch vụ kế toán, Dịch vụ thủ tục thuế của sao Vàng, doanh nghiệp hoàn toàn yên tâm về chất lượng dịch vụ. Doanh nghiệp không còn bận tâm về công việc ghi sổ sách kế toán, lập báo cáo tài chính và khai thuế định kỳ và làm quyết toán thuế năm, dịch vụ tính lương vì toàn bộ những công việc này sẽ do Sao Vàng thực hiện.

Với hơn 10 năm kinh nghiệm hoạt động cung cấp dịch vụ kế toán, dịch vụ thực hiện các thủ tục thuế, tư vấn thuế, tư vấn đăng ký doanh nghiệp cho hàng ngàn khách hàng thuộc các lĩnh vực và ngành nghề kinh doanh khác nhau, Sao Vàng tự tin hỗ trợ khách hàng tuân thủ luật pháp Việt Nam về kế toán, thực hiện các thủ tục thuế, luật thuế, đăng ký doanh nghiệp, luật kinh doanh và các quy định khác của pháp luật.

Bạn có thể tham khảo các dịch vụ của Công ty Kế toán và Tư vấn Sao Vàng như sau:

CÁC DỊCH VỤ CỦA SAO VÀNG (Xem chi tiết)

CHI TIẾT DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI

1-CÔNG VIỆC THỰC HIỆN THỦ TỤC THUẾ

1.1.Khai Lệ phí môn bài;

1.2.Đăng ký Mã số thuế cho nhân viên mới, đăng ký người phụ thuộc;

1.3.Chuẩn bị và nộp hồ sơ khai thuế cho cơ quan thuế hàng tháng (VAT, TNDN, TNCN) theo quy định;

1.4.Chuẩn bị và nộp hồ sơ khai thuế cho cơ quan thuế hàng quý (VAT, TNDN, TNCN) theo quy định;

1.5.Chuẩn bị và nộp hồ sơ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm (TNDN) theo quy định;

1.6.Chuẩn bị và nộp hồ sơ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm (TNCN) theo quy định;

1.7.Chuẩn bị và nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo quy định;

1.8.Thông báo cho khách hàng số tiền thuế phải nộp, thời gian phải nộp.

1.9.Hỗ trợ khách hàng làm việc và giải trình với cơ quan thuế trong phạm vi công việc thực hiện.

2-CÔNG VIỆC KẾ TOÁN

2.1.Thực hiện ghi sổ kế toán dựa trên chứng từ do khách hàng cung cấp;

2.2.Lập sổ kế toán chi tiết;

2.3.Tính khấu hao tài sản cố định; phân bổ công cụ, dụng cụ, chi phí trả trước;

2.4.Lập báo cáo tài chính Quý theo quy định;

2.5.Lập báo cáo tài chính Năm theo quy định;

3-CÔNG VIỆC KẾ TOÁN TRƯỞNG

3.1.Bổ nhiệm nhân sự làm kế toán trưởng cho khách hàng;

3.2.Thực hiện công việc của kế toán trưởng.

4-CÔNG VIỆC LAO ĐỘNG – BẢO HIỂM XÃ HỘI

4.1.Thực hiện các thủ tục đăng ký bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho nhân viên;

4.3.Thực hiện các thủ tục báo tăng, báo giảm lao động;

4.3.Thực hiện thủ tục chốt sổ BHXH.

5-DỊCH VỤ TÍNH LƯƠNG

5.1.Lập bảng tính lương hàng tháng, bao gồm tiền lương, thưởng, các khoản phụ cấp;

5.2.Tính tiền lương hàng tháng cho nhân viên;

5.3.Tính số tiền phải đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp hàng tháng;

5.4.Tính thuế thu nhập cá nhân (TNCN) hàng tháng cho nhân viên.

6-CÔNG VIỆC TƯ  VẤN

6.1.Tư vấn về luật kế toán, luật thuế, quy định sử dụng hóa đơn cho khách hàng trong phạm vi công việc thực hiện;

6.2.Làm việc với công ty kiểm toán (nếu có);

7-CÔNG VIỆC BÁO CÁO

7.1.Lập báo cáo và nộp báo cáo cho Sở Kế hoạch và Đầu tư về tiến độ thực hiện dự án đầu tư (nếu là doanh nghiệp FDI);

7.2.Lập báo cáo và nộp báo cáo thống kê cho Cơ quan thống kê.

8-NỘP BÁO CÁO

Nộp báo cáo thuế cho cơ quan thuế.

PHÍ DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI CỦA SAO VÀNG

Sao Vàng xác định phí dịch vụ kế toán trọn gói gói dựa trên quy mô hoạt động của doanh nghiệp, mức độ phức tạp và hiệu quả thực tế của công việc hoàn thành:

Tham khảo phí dịch vụ kế toán trọn gói (Xem chi tiết)

BẠN CHỌN DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI CỦA SAO VÀNG VÌ?

1-Sao Vàng được thành lập bởi các chuyên gia là thạc sĩ kinh tế (MBA), kiểm toán viên (CPA), kế toán viên hành nghề, chuyên gia tư vấn và hành nghề dịch vụ thủ tục thuế có nhiều kinh nghiệm và kiến thức thực tế trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán, dịch vụ thuế, tư vấn thuế, tư vấn đầu tư, tư vấn tài chính.

Đội ngũ nhân sự chủ chốt của Sao Vàng (Xem chi tiết)

2-Sao Vàng đáp ứng đầy  đủ các điều kiện để cung cấp dịch vụ kế toán, dịch vụ kế toán trưởng theo đúng quy định của pháp luật.

Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán của Sao Vàng (Xem chi tiết) 

Thuê công ty, cá nhân không đủ điều kiện hành nghề dịch vụ kế toán theo quy định của pháp luật làm dịch vụ kế toán để làm kế toán trọn gói cho doanh nghiệp của mình là vi phạm pháp luật, doanh nghiệp đi thuê sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của luật kế toán, quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán.

Thuê công ty, cá nhân không đủ điều kiện theo quy định của pháp luật làm dịch vụ kế toán để làm kế toán cho doanh nghiệp của mình thì chất lượng dịch vụ kế toán sẽ không đảm bảo, sổ sách kế toán và báo cáo thuế không chính xác, không được cơ quan thuế, cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp nhận. Doanh nghiệp sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính, hiện nay mức xử phạt vi phạm hành chính về dịch vụ kế toán, thủ tục thuế rất lớn.

XỬ PHẠT HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC KẾ TOÁN (Xem chi tiết)

3-Sử dụng dịch vụ kế toán trọn gói gói của Sao Vàng, bạn hoàn toàn yên tâm về chất lượng dịch vụ kế toán, sự phục vụ chuyên nghiệp của đội ngũ nhân viên dịch vụ kế toán. Đội ngũ nhân sự dịch vụ kế toán trọn gói của Sao Vàng am hiểu và vững vàng về nghiệp vụ chuyên môn kế toán, nhiệt tình và tận tâm phục vụ khách hàng.

4-Hiện nay Kế toán Sao Vàng đang cung cấp dịch vụ đại lý thuế. Đây là dịch vụ khai thuế thay người nộp thuế, ký trên hồ sơ khai thuế thay doanh nghiệp và làm việc với cơ quan thuế thay người nộp thuế.

Dịch vụ vụ đại lý thuế của Sao Vàng (Xem chi tiết)

5-Tại Việt Nam hiện nay, các quy định về chính sách kế toán, các quy định về chính sách thuế thường xuyên thay đổi. Nếu không phải là chuyên gia trong lĩnh vực kế toán, chuyên gia hoạt động trong lĩnh vực thuế thì không thể nắm bắt kịp thời, thực hiện không theo đúng quy định.

6-Theo quy định của pháp luật hiện hành, đã là doanh nghiệp thì phải tổ chức bộ máy kế toán, phải bố trí người làm kế toán, bố trí người làm kế toán trưởng. Nếu không bố trí người làm kế toán, không bố trí người làm kế toán trưởng thì phải ký hợp đồng với Công ty Dịch vụ Kế toán chuyên nghiệp để thuê làm kế toán, thuê làm kế toán trưởng. Bạn là chủ doanh nghiệp, bạn là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, bạn phải cân nhắc thực hiện, nếu không sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định.

7-Dịch vụ kế toán trọn gói tại Sao Vàng được thực hiện theo một quy trình chặt chẽ. Đảm bảo dịch vụ kế toán cung cấp cho khách hàng  chính xác, phù hợp với quy định của pháp luật.

8-Cho đến nay hàng ngàn doanh nghiệp ở tất cả các lĩnh vực, ngành nghề đang sử dụng dịch vụ kế toán trọn gói của Sao Vàng. Khách hàng sử dụng dịch vụ kế toán trọn gói của Sao Vàng là các doanh nghiệp trong nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, ban quản lý dự án, văn phòng đại diện của doanh nghiệp nước ngoài.

Tham khảo một số khách hàng tiêu biểu của Sao Vàng (Xem chi tiết)

9-Để lựa chọn được đúng công ty chuyên cung cấp dịch vụ kế toán chuyên nghiệp được thành lập và họat động theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo dịch vụ kế toán cung cấp có chất lượng tốt, uy tín nhất, họat động dịch vụ kế toán luôn được kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ bởi cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Đồng thời để tiết kiệm và giảm chi phí đến mức thấp nhất, đảm bảo công việc kế toán phù hợp với các quy định của pháp luật kế toán, pháp luật thuế hiện hành, giải pháp tối ưu nhất cho doanh nghiệp là sử dụng dịch vụ kế toán trọn gói  của Dịch vụ Kế toán Sao Vàng.

DOANH NGHIỆP NÊN SỬ DỤNG DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI KHI NÀO?

1-Doanh nghiệp không yên tâm về họat động của phòng kế toán, bộ phận dịch vụ  kế toán, nhân viên kế toán của chính công ty mình. Dịch vụ kế toán trọn gói của Sao Vàng sẽ giúp bạn.

2-Bộ phận thực hiện công việc kế toán, nhân sự thực hiện hoạt động kế toán, khai báo thuế, lập báo cáo tài chính, quyết toán thuế hiện nay của công ty còn yếu, chưa đáp ứng được yêu cầu công việc kế toán, khai thuế theo đúng quy định của pháp luật. Dịch vụ kế toán trọn gói của Sao Vàng sẽ giúp bạn.

3-Bạn là doanh nghiệp vừa và nhỏ, bạn không cần có nhân viên kế toán, kế toán trưởng chuyên nghiệp tại công ty để tiết giảm chi phí. Dịch vụ kế toán trọn gói của Sao Vàng sẽ giúp bạn.

4-Bạn là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hoạt động kinh doanh tại Việt Nam, bạn không thể tường tận các quy định về thuế, kế toán của Việt Nam. Để tránh rủi ro liên quan đến việc thực hiện các thủ tục kế toán, thủ tục thuế của Việt Nam, bạn nên lựa chọn và sử dụng dịch vụ kế toán trọn gói của Sao Vàng.

5-Doanh nghiệp bạn là công ty mới thành lập, chưa có nhân viên kế toán, chưa có kế toán trưởng và đang cần chuyên viên kế toán có đủ trình độ, kinh nghiệm, năng lực, bằng cấp để thực hiện dịch vụ kế toán, tư vấn kế toán, hướng dẫn về hóa đơn, chứng từ, sổ sách kế toán, kê khai thuế, và tư vấn các quy định của các luật thuế có liên quan. Dịch vụ kế toán trọn gói của Sao Vàng sẽ giúp bạn.

6-Bạn là chủ doanh nghiệp, bạn là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, bạn không am hiểu nhiều về kế toán, quy định  về thuế thì làm như thế nào bạn có thể kiểm tra, đánh giá được nhân viên làm kế toán, làm báo cáo thuế, kế toán trưởng của doanh nghiệp bạn thực hiện các thủ tục kế toán, thuế đúng quy định? Bạn thuê dịch vụ kế toán trọn gói của Sao Vàng để giúp bạn điều này.

7-Doanh nghiệp muốn một công ty dịch vụ kế toán chuyên nghiệp, được thành lập và họat động theo đúng quy định của pháp luật, nhân viên kế toán có Chứng chỉ Kiểm toán viên/Chứng chỉ hành nghề kế toán và đăng ký hành nghề kế toán theo quy định, thực hiện toàn bộ công việc kế toán của doanh nghiệp mình.

LỢI ÍCH KHI SỬ DỤNG  DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI CỦA SAO VÀNG

1-Chất lượng công việc kế toán khi sử dụng dịch vụ kế toán trọn gói của Sao Vàng luôn được bảo đảm tốt nhất, phù hợp với các quy định của pháp luật về kế toán, thuế, hóa đơn chứng từ.

2-Khi sử dụng dịch vụ kế toán trọn gói, nhân sự của Sao Vàng sẽ tư vấn, giải đáp cho khách hàng các vấn đề liên quan đến các quy định về thuế, kế toán, hóa đơn chứng từ.

3-Dịch vụ kế toán trọn gói của Kế toán Sao Vàng sẽ cung cấp cho quý khách các báo cáo chính xác và kịp thời, nhanh chóng hàng tháng, hàng quý, hàng năm hay tại bất kỳ thời điểm nào khi quý khách yêu cầu.

4-Chi phí dịch vụ kế toán trọn gói khi sử dụng dịch vụ kế toán trọn gói của Kế toán Sao Vàng luôn thấp hơn nhiều lần so với thuê nhân viên kế toán có đủ trình độ thực hiện.

5-Sử dụng dịch vụ kế toán trọn gói thì nhân sự chịu trách nhiệm thực hiện công việc kế toán của quý doanh nghiệp luôn ổn định, quý khách hàng không còn bận tâm về việc biến động của nhân viên kế toán, họat động dịch vụ kế toán của doanh nghiệp đã có một công ty dịch vụ kế toán chuyên nghiệp đảm nhận.

6-Khi sử dụng dịch vụ kế toán trọn gói, nhân viên thực hiện dịch vụ kế toán trọn gói của Kế toán Sao Vàng luôn cập nhật đầy đủ và kịp thời các quy định về pháp luật, chế độ kế toán, quy định về các luật thuế hiện hành để tư vấn kịp thời cho quý khách hàng nhằm mang lại lợi ích tốt nhất cho quý khách hàng.

7-Họat động dịch vụ kế toán trọn gói của Kế toán Sao Vàng thực hiện theo một quy trình khoa học, luôn được giám sát, luôn có người kiểm soát và kiểm tra lại công việc trong mọi trường hợp để đảm bảo chất lượng dịch vụ kế toán tốt nhất, đúng quy định.

8-Phí dịch vụ kế toán trọn gói của Công ty Kế toán Sao Vàng được tính vào chi phí hợp lệ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp. Kế toán Sao Vàng sẽ xuất hóa đơn phí dịch vụ kế toán hàng tháng cho quý khách hàng.

9-Khi sử dụng dịch vụ kế toán trọn gói, Công ty Kế toán Sao Vàng luôn song hành cùng quý doanh nghiệp trên mỗi bước đường kinh doanh, luôn tìm nhiều phương cách hỗ trợ, chăm sóc quý khách hàng tốt nhất, hiệu quả nhất để hỗ trợ khách hàng phát triển.

Với việc lựa chọn sử dụng dịch vụ kế toán trọn gói của Sao Vàng, Sao Vàng sẽ thực hiện toàn bộ công việc kế toán cho quý khách, quý khách hàng chỉ việc ký trên các báo cáo, sổ sách kế toán do dịch vụ kế toán của Sao Vàng đã thực hiện.

Trong quá trình thực hiện dịch vụ kế toán trọn gói, Sao Vàng sẽ tư vấn cho quý khách hàng thực hiện các quy định của pháp luật liên quan đến các luật thuế, các quy định về kế toán, quy định về hóa đơn chứng từ và luật pháp trong kinh doanh đảm bảo doanh nghiệp thực hiện an toàn, phù hợp với các quy định của pháp luật.

Sử dụng dịch vụ kế toán trọn gói của Sao Vàng là sự lựa chọn tối ưu nhất cho các doanh nghiệp hiện nay. Đảm bảo doanh nghiệp sẽ tiết kiệm chi phí, đảm bảo thực hiện hoạt động kế toán theo đúng quy định của pháp luật và chất lượng công việc kế toán luôn đảm bảo tốt nhất.

Doanh nghiệp đang có nhu cầu sử dụng dịch vụ kế toán trọn gói, xin mời liên hệ với Kế toán Sao Vàng để biết thêm chi tiết về dịch vụ kế toán trọn gói.

Để nhận được thông tin rõ hơn về dịch vụ kế toán trọn gói, phí dịch vụ,

Mời quý khách đến trực tiếp Văn phòng hoặc liên hệ Công ty Kế toán và Tư vấn Sao Vàng như sau:

Thông tin địa chỉ liên hệ và số điện thoại liên lạc (Xem chi tiết)

Các tin khác

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

028.3620.8435 0914.19.07.07 0942.05.04.07
Giấy phép kinh doanh số : 0308929524 cấp ngày : 29/05/2009 bởi Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TP.Hồ Chí Minh
Người đại diện: ông Thủy Ngọc Thu