Tiếng Việt   English  

Phí dịch vụ làm kế toán trưởng

PHÍ DỊCH VỤ LÀM KẾ TOÁN TRƯỞNG

============

Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề Dịch vụ kế toán của Sao Vàng (Xem chi tiết)

I- NỘI DUNG CÔNG VIỆC KẾ TOÁN TRƯỞNG

1- CÔNG VIỆC KẾ TOÁN TRƯỞNG

-Thiết lập hệ thống sổ sách kế toán cho doanh nghiệp;

-Bổ nhiệm, đứng tên là kế toán trưởng của doanh nghiệp;

-Phân công công việc cho nhân viên của phòng kế toán;

-Đào tạo nhân viên của phòng kế toán;

-Hướng dẫn nhân viên kế toán thực hiện công việc kế toán;

-Kiểm soát, kiểm tra lại tất cả các hồ sơ, chứng từ kế toán;

-Kiểm tra lại việc hạch toán, ghi sổ kế toán;

-Kiểm tra các báo cáo thuế mà nhân viên kế toán đã thực hiện;

-Kiểm tra việc lập báo cáo tài chính;

-Kiểm tra việc lập báo cáo quyết toán thuế;

2- CÔNG VIỆC TƯ VẤN

-Tư vấn pháp luật về thuế, kế toán, hóa đơn chứng từ;

-Tư vấn luật doanh nghiệp, luật đầu tư, luật thương mại, luật lao động …..

-Tư vấn tài chính;

-Tư vấn đầu tư;

-Làm việc với công ty kiểm toán;

-Tư vấn thực hiện các thủ tục về đăng ký lao động, BHXH, BHYT cho doanh nghiệp.

-Làm việc và giải trình với cơ quan thuế.

3- CÔNG VIỆC KHÁC

-Làm việc với ngân hàng để huy động vốn cho công ty;

-Lập dự án đầu tư;

-Lập phướng án kinh doanh;

-Phân tích tài chính công ty;

-Đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty;

-Thực hiện các công việc khác theo thỏa thuận ...

II- NHÂN SỰ THỰC HIỆN LÀM KẾ TOÁN TRƯỞNG

-Tốt nghiệp đại học trở lên;

-Đã có kinh nghiệm làm kế toán, thuế tối thiểu 03 năm trở lên;

-Có chứng chỉ kế toán trưởng;

-Có chứng chỉ hành nghế kế toán.

III- PHÍ DỊCH VỤ LÀM KẾ TOÁN TRƯỞNG

Chúng tôi xác định giá phí cho dịch vụ dựa trên quy mô hoạt động của doanh nghiệp, mức độ phức tạp và hiệu quả thực tế của công việc hoàn thành:

Để có cơ sở báo giá, quý khách cung cấp các thông tin sau cho Sao Vàng:

1.Mã số doanh nghiệp?

2.Trụ sở chính tại?

3.Ngành nghề kinh doanh chính (sản xuất/Thương mại/Dịch vụ)?

4.Tên sản phẩm, Mặt  hàng chính?

5.Doanh thu bình quân một năm?

6.Doanh thu từ xuất khẩu/năm?

7.Số lượng nhân viên?

8.Số lượng nhân viên là người nước ngoài?

9.Số lượng hóa đơn bình quân đầu ra/tháng?

10.Số lượng hóa đơn bình quân đầu vào/tháng?

11.Số lượng mặt hàng (đối với doanh nghiệp thương mại, sản xuất)?

12.Công ty có vốn đầu tư nước ngoài không? Bao nhiêu %?

13.Có bao nhiêu chi nhánh, địa điểm kinh doanh?

14.Địa chỉ chi nhánh, địa điểm kinh doanh?

15.Dịch vụ yêu cầu : Dịch vụ kế toán/ Kế toán toán trưởng/Khác? ....

Mời quý khách liên hệ với Công ty Kế toán Sao Vàng

để được hướng dẫn thủ tục và báo giá chi tiết:

Thông tin địa chỉ và số điện thoại liên lạc(Xem chi tiết)

Các tin khác

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

028.3620.8435 0914.19.07.07 0942.05.04.07
Giấy phép kinh doanh số : 0308929524 cấp ngày : 29/05/2009 bởi Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TP.Hồ Chí Minh
Người đại diện: ông Thủy Ngọc Thu