Dịch vụ hoàn thuế thu nhập cá nhân

DỊCH VỤ HOÀN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

===o0o===

Sử dụng dịch vụ hoàn thuế thu nhập cá nhân của Sao Vàng, bạn hoàn toàn yên tâm về chất lượng dịch vụ. Bạn không còn phải bạn tâm, lo lắng về thủ tục hoàn thuế tại Việt Nam

Dịch vụ hoàn thuế thu nhập cá nhân là dịch vụ thủ tục thuế chuyên nghiệp của Công ty Kế toán và Tư vấn Sao Vàng.

Dịch vụ hoàn thuế thu nhập cá nhân của Sao Vàng sẽ tư vấn, hướng dẫn khách hàng chuẩn bị các hồ sơ, thông tin cần thiết theo quy định. Dịch vụ hoàn thuế thu nhập cá nhân của Sao Vàng thực hiện toàn bộ các thủ tục, lập hồ sơ xin hoàn thuế, nộp hồ sơ hoàn thuế cho cơ quan thuế, giải trình hồ sơ hoàn thuế theo quy định.

Khi sử dụng dịch vụ hoàn thuế thu nhập cá nhân của Sao Vàng, Sao Vàng sẽ thực hiện toàn bộ các thủ tục liên quan đến công việc hoàn thuế như kiểm tra hồ sơ hoàn thuế, chuẩn bị hồ sơ hoàn  thuế, lập hồ sơ xin hoàn thuế, nộp hồ sơ hoàn thuế cho cơ quan thuế thay cho khách hàng.

Sao Vàng được thành lập bởi các chuyên gia là luật sư, thạc sĩ kinh tế (MBA), kiểm toán viên (CPA), kế toán viên hành nghề, chuyên gia tư vấn và hành nghề dịch vụ thủ tục thuế có nhiều kinh nghiệm và kiến thức thực tế trong lĩnh vực thủ tục thuế, khai thuế, quyết toán thuế, dịch vụ kế toán, lập báo cáo tài chính, dịch vụ thuế, tư vấn thuế.

Đội ngũ nhân sự chủ chốt của Sao Vàng (Xem chi tiết)

Công ty Kế toán và Tư vấn Sao Vàng đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật để cung cấp dịch vụ kế toán, dịch vụ kế toán trưởng, dịch vụ thủ tục thuế và được Bộ tài chính Việt Nam cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán.

Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán của Sao Vàng (Xem chi tiết) 

Công ty Kế toán và Tư vấn Sao Vàng  là công ty chuyên cung cấp Dịch vụ kế toán, Dịch vụ kế toán trưởng, Dịch vụ lập báo cáo tài chính, Dịch vụ thủ tục thuế, Dịch vụ khai thuế, Dịch vụ hoàn thuế, Dịch vụ tư vấn thuế, Dịch vụ đại lý thuế, Dịch vụ thành lập công ty, Dịch vụ thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài, Dịch vụ giải thể công ty, Dịch vụ tính lương, Dịch vụ văn phòng ảo, Dịch vụ thực hiện các công việc cho văn phòng đại diện nước ngoài và các dịch vụ tư vấn doanh nghiệp khác.

Bạn có thể tham khảo các dịch vụ của Công ty Kế toán và Tư vấn Sao Vàng như sau:

CÁC DỊCH VỤ CỦA SAO VÀNG (Xem chi tiết)

Nếu bạn cần địa chỉ để đặt trụ sở công ty, bạn có thể sử dụng Dịch vụ cho thuê văn phòng ảo (thuê văn phòng để đặt trụ sở công ty) của Sao Vàng.

Dịch vụ cho thuê văn phòng ảo của Sao Vàng (Xem chi tiết)

Với hơn 10 năm kinh nghiệm hoạt động cung cấp dịch vụ kế toán, dịch vụ thực hiện các thủ tục thuế, tư vấn thuế, tư vấn doanh nghiệp cho hàng ngàn khách hàng thuộc các lĩnh vực và ngành nghề kinh doanh khác nhau, Sao Vàng tự tin hỗ trợ khách hàng tuân thủ luật pháp Việt Nam về kế toán, thực hiện các thủ tục thuế, luật thuế, luật kinh doanh và các quy định khác của pháp luật.

Sử dụng Dịch vụ hoàn thuế thu nhập cá nhân của Sao Vàng, bạn hoàn toàn yên tâm về chất lượng Dịch vụ hoàn thuế thu nhập cá nhân, sự phục vụ chuyên nghiệp của đội ngũ nhân sự làm Dịch vụ hoàn thuế thu nhập cá nhân. Đội ngũ nhân sự của Dịch vụ hoàn thuế thu nhập cá nhân của Sao Vàng am hiểu và vững vàng về nghiệp vụ chuyên môn thuế, nhiệt tình và tận tâm phục vụ khách hàng.

CÔNG VIỆC CỦA SAO VÀNG KHI THỰC HIỆN  DỊCH VỤ HOÀN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

1.Công việc của Sao Vàng khi thực hiện dịch vụ hoàn thuế thu nhập cá nhân

-Tư vấn các vấn đề có liên quan đến hoàn thuế;

-Hướng dẫn khách hàng chuẩn bị các hồ sơ, thông tin liên quan đến hoàn thuế;

-Tiếp nhận thông tin, tài liệu liên quan đến hoàn thuế;

-Kiểm tra thông tin hoàn thuế;

-Soạn thảo các hồ sơ, biểu mẫu xin hoàn thuế;

-Lập và in các loại hồ sơ xin hoàn thuế;

-Theo dõi tiền trình hoàn thuế và giải quyết các vấn đề phát sinh.

Trường hợp Bạn sử dụng dịch vụ đại lý thuế của Sao Vàng thì:

-Đại lý thuế Sao Vàng  ký trên hồ sơ xin hoàn thuế;

-Đại lý thuế Sao Vàng thực hiện nộp hồ sơ hoàn thuế cho cơ quan thuế;

2-Công viêc của khách hàng khi thực hiện dịch vụ hoàn thuế

-Cung cấp thông tin: Cung cấp chứng từ, hồ sơ, thông tin theo yêu cầi của Sao Vàng.

-Ký trên hồ sơ xin hoàn thuế và nộp hồ sơ hoàn thuế cho cơ quan thuế (trường hợp không sử dụng dịch vụ đại lý thuế)

 PHÍ DỊCH VỤ HOÀN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN CỦA SAO VÀNG

Bạn có thể tham khảo Biểu phí dịch vụ hoàn thuế thu nhập cá nhân như sau:

Tham khảo biểu phí dịch vụ thủ tục thuế của Sao Vàng (Xem chi tiết)

TẠI SAO BẠN NÊN SỬ DỤNG DỊCH VỤ HOÀN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN?

1.Để thực hiện hoàn thuế, Bạn phải chuẩn bị các hồ sơ, chuẩn bị thông tin theo quy định, thực hiện soạn thảo các biểu mẫu theo quy định, chuẩn bị chứng từ và hồ sơ theo quy định. Để thực hiện đúng quy định khi thực hiện các thủ tục hoàn thuế, Bạn phải hiểu rõ quy định của từng luật thuế, nắm vững quy định của luật quản lý thuế, luật thuế thu nhập cá nhân. Nếu Bạn không hiểu rõ quy định thì bạn nên sử dụng dịch vụ hoàn thuế thu nhập cá nhân của Sao Vàng.

2.Khi thực hiện hoàn thuế, Bạn sẽ phải bỏ ra rất nhiều thời gian và chi phí để thực hiện các thủ tục thuế. Dịch vụ hoàn thuế thu nhập cá nhân chuyên nghiệp của Sao Vàng sẽ giúp bạn tiết kiệm thời gian và chi phí khi thực hiện các thủ tục hoàn thuế theo quy định.

3.Tại Việt Nam hiện nay các quy định về chính sách thuế, quy định về kế toán thuế rất phức tạp và thường xuyên thay đổi. Nếu không phải là chuyên gia trong lĩnh vực thuế, Bạn rất khó nắm bắt các quy định của các luật thuế. Nhiều khách hàng khi thực hiện hoàn thuế đã mất rất nhiều thời gian, hồ sơ phải chỉnh sửa và bổ sung nhiều lần, chi hoàn thuế gia tăng. Dịch vụ hoàn thuế thu nhập cá nhân của Sao Vàng sẽ giúp bạn thực hiện hoàn thuế đúng quy định, tiết kiệm thời gian và chi phí.

4.Bạn là cá nhân có thu nhập tại Việt Nam. Để tránh rủi ro liên quan đến thực hiện các thủ tục thuế, tránh các rủi ro liên quan đến nghĩa vụ thuế của Việt Nam, Bạn sử dụng dịch vụ hoàn thuế thu nhập cá nhân của Sao Vàng..

5.Bạn cần chuyên gia tư vấn thuế để kiểm tra và kiểm soát lại hồ sơ khai thuế, hồ sơ hoàn thuế của bạn có thực hiện theo đúng quy định hay không? Hồ sơ như vậy đã đầy đủ hay chưa? Dịch vụ hoàn thuế thu nhập cá nhân của Sao Vàng sẽ giúp bạn

LÝ DO BẠN CHỌN DỊCH VỤ HOÀN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN CỦA SAO VÀNG?

1.Sao Vàng được thành lập bởi các chuyên gia là thạc sĩ kinh tế (MBA), kiểm toán viên (CPA), kế toán viên hành nghề, chuyên gia tư vấn và hành nghề dịch vụ thủ tục thuế có nhiều kinh nghiệm và kiến thức thực tế trong lĩnh vực dịch vụ thuế, tư vấn thuế dịch vụ kế toán, kiểm toán.

Đội ngũ nhân sự chủ chốt của Sao Vàng (Xem chi tiết)

2.Sao Vàng là một trong số các công ty được Tổng cục thuế cấp phép hành nghề dịch vụ đại lý thuế, đây là dịch vụ khai thuế, thực hiện các thủ tục thuế thay người nộp thuế.

Dịch vụ vụ đại lý thuế của Sao Vàng (Xem chi tiết)

3.Nhân sự làm dịch vụ hoàn thuế thu nhập cá nhân cho bạn thường xuyên được sự hỗ trợ và tư vấn của Hội đồng cố vấn, Ban lãnh đạo Công ty Kế toán Sao Vàng. Đảm bảo dịch vụ hoàn thuế thu nhập cá nhân của Sao Vàng mà Bạn sử dụng có thể xử lý tốt mọi tình huống liên quan đến vấn đề thủ tục thuế, nghĩa vụ thuế, kế toán của bạn.

4.Tại Sao Vàng, Dịch vụ hoàn thuế thu nhập cá nhân được thực hiện theo một quy trình chặt chẽ và khoa học. Mọi sản phẩm, dịch vụ hoàn thuế thu nhập cá nhân đều phải được kiểm tra và kiểm soát bởi Kiểm toán viên/Kế toán viên hành nghề phụ trách. Đảm bảo Dịch vụ hoàn thuế thu nhập cá nhân của Sao Vàng cung cấp cho khách hàng chính xác, phù hợp với quy định của pháp luật.

5.Nhân sự thực hiện dịch vụ hoàn thuế thu nhập cá nhân của Sao Vàng là những người có trình độ cao, có nhiều kinh nghiệm và kiến thức thực tế trong lĩnh vực thuế, quyết toán thuế, kế toán. Bạn có thể có được những chuyên gia trình độ thạc sĩ (MBA), kiểm toán viên (CPA) tư vấn thuế cho bạn.

6.Cho đến nay hàng trăm khách hàng (doanh nghiệp, cá nhân) ở nhiều lĩnh vực, ngành nghề đã sử dụng Dịch vụ hoàn thuế thu nhập cá nhân của Sao Vàng.  Khách hàng sử dụng Dịch vụ hoàn thuế thu nhập cá nhân của Sao Vàng là các doanh nghiệp (doanh nghiệp trong nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài), khách hàng cá nhân.

Tham khảo một số khách hàng tiêu biểu của Sao Vàng (Xem chi tiết)

7.Chất lượng dịch vụ của dịch vụ hoàn thuế thu nhập cá nhân của Sao Vàng luôn được bảo đảm tốt nhất, phù hợp với các quy định của pháp luật và đáp ứng được nhu cầu của qúy khách hàng.

Nếu bạn là doanh nghiệp, để đảm bảo sổ sách kế toán, báo cáo thuế, báo cáo tài chính của doanh nghiệp được chính xác và phù hợp với quy định của pháp luật, thông tin được cập nhật  kịp thời, chi phí hợp lý nhất, doanh nghiệp nên sử dụng Dịch vụ làm kế toán trọn gói của Sao Vàng:

Dịch vụ làm kế toán trọn gói của Sao Vàng  (Xem chi tiết)

Dịch vụ hoàn thuế thu nhập cá nhân của Sao Vàng chắc chắn sẽ mang lại cho quý hàng doanh nghiệp và cá nhân người nộp thuế nhiều lợi ích, sẽ sẽ giải quyết được bài toán giữa chi phí, hiệu quả, thời gian và sự tuân thủ pháp luật của khách hàng.

Với việc lựa chọn dịch vụ hoàn thuế thu nhập cá nhân của Sao Vàng, Sao Vàng sẽ thực hiện tòan bộ các thủ tục liên quan đến công việc hoàn thuế cho quý khách.

Quý khách sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian và chi phí đồng thời hồ sơ hoàn thuế phù hợp với quy định, đảm bảo được hoàn thuế, quý khách hàng chỉ việc ký trên các hồ sơ xin hoàn thuế do Sao Vàng đã thực hiện.

Đồng thời trong quá trình thực hiện dịch vụ hoàn thuế thu nhập cá nhân, Sao Vàng sẽ tư vấn cho quý khách các nội dung, các vấn đề liên quan đến  kế toán, thuế, hóa đơn chứng từ trong họat động kinh doanh.

Doanh nghiệp đang có nhu cầu sử dụng dịch vụ hoàn thuế thu nhập cá nhân, xin liên hệ trực tiếp với Công ty Dịch vụ Kế toán Sao Vàng để biết thêm chi tiết về Dịch vụ hoàn thuế thu nhập cá nhân.

Để nhận được thông tin rõ hơn về dịch vụ hoàn thuế thu nhập cá nhân, phí dịch vụ,

Mời quý khách đến trực tiếp Văn phòng hoặc liên hệ Công ty Kế toán và Tư vấn Sao Vàng như sau:

Thông tin địa chỉ liên hệ và số điện thoại liên lạc (Xem chi tiết)          

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

028.6283.3918 0914.19.07.07 0942.05.04.07
Chính sách bảo mật thông tin |
dathongbao
Giấy phép kinh doanh số : 0308929524 cấp ngày : 29/05/2009 bởi Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TP.Hồ Chí Minh
Người đại diện: ông Thủy Ngọc Thu