Dịch vụ phân tích tài chính

 


DỊCH VỤ PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH

=============

 

Dịch vụ phân tích tài chính là dịch vụ của Công ty Dịch vụ Kế toán và Tư vấn Golden Star. Dịch vụ phân tích tài chính của Golden Star sẽ thực hiện phân tích tài chính, phân tích tình hình hoạt động kinh doanh, lập báo cáo phân tích đánh giá tình hình tài chính và hoạt động kinh doanh của một doanh nghiệp.

Khi sử dụng dịch vụ phân tích tài chính của Golden Star, Dịch vụ phân tích tài chính của Golden Star sẽ thực hiện toàn bộ các quá trình phân tích tài chính  như thu thập thông tin phân tích, chuẩn bị hồ sơ phân tích tài chính, viết báo cáo phân tích tài chính.

Golden Star được thành lập bởi các chuyên gia là thạc sĩ kinh tế (MBA), kiểm toán viên (CPA), kế toán viên hành nghề có nhiều kinh nghiệm và kiến thức thực tế trong lĩnh vực tư vấn tài chính doanh nghiệp, phân tích tài chính, dịch vụ kế toán, lập báo cáo tài chính, tư vấn đầu tư.

Golden Star chuyên về cung cấp dịch vụ kế toán, dịch vụ kiểm toán, dịch vụ phân tích tài chính, dịch vụ thủ tục thuế, đại lý thuế, lập báo cáo tài chính hàng đầu tại Việt Nam.

Các dịch vụ của Công ty Golden Star ( Xem chi tiết)

Hiện nay Golden Star đang cung cấp dịch vụ đại lý thuế. Đây là dịch vụ khai thuế thay người nộp thuế, ký trên hồ sơ khai thuế thay cá nhân, doanh nghiệp và làm việc với cơ quan thuế thay người nộp thuế.

Tham khảo Dịch vụ đại lý thuế của Golden Star (Xem chi tiết)

Sử dụng dịch vụ phân tích tài chính của Golden Star, bạn hoàn toàn yên tâm về chất lượng dịch vụ phân tích tài chính, sự phục vụ chuyên nghiệp của đội ngũ nhân sự làm dịch vụ phân tích tài chính. Đội ngũ nhân sự của Dịch vụ phân tích tài chính của Golden Star am hiểu và vững vàng về nghiệp vụ chuyên môn phân tích tài chính, nhiệt tình và tận tâm phục vụ khách hàng.

 

BẠN CẦN SỬ DỤNG DỊCH VỤ PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH KHI NÀO?

 

- Bạn là nhà đầu tư, Bạn đang dự kiến đầu tư vào một doanh nghiệp. Để có được thông tin khách quan, thông tin chuyên sâu về tình hình tài chính và hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp mà Bạn dự kiến đầu tư, Bạn nên sử dụng dịch vụ phân tích tài chính độc lập của Golden Star.

- Bạn là thành viên góp vốn vào một công ty, Bạn muốn có thông tin sâu hơn về tình hình hoạt động kinh doanh, tình hình tài sản, nguồn vốn, nợ phải trả, phải thu, nghĩa vụ thuế với nhà nước ….  của doanh nghiệp, dịch vụ phân tích tài chính của Golden Star sẽ giúp bạn.

- Bạn cần thông tin về  thực trạng tài chính của một doanh nghiệp? Tình hình tài sản, tình hình nguồn vốn? Khả năng sinh lời? Hiệu quả hoạt động của một doanh nghiệp…. Trong khi Bạn lại không có kiến thức sâu về phân tích tài chính doanh nghiệp? Bạn nên sử dụng dịch vụ phân tích tài chính chuyên nghiệp của Golden Star.

- Dịch vụ phân tích tài chính của Golden Star sẽ giúp bạn tiết kiệm chi phí. Bạn sẽ được các chuyên gia hàng đầu về  tư vấn tài chính của Golden Star phân tích và tư vấn tài chính cho bạn, bạn không cần phải duy trì đội ngũ nhân sự tốn kém tại doanh nghiệp của Bạn.

- Dịch vụ phân tích tài chính của Golden Star giúp Bạn có một cái nhìn rõ hơn về điểm mạnh, điểm yếu, thực trạng tài chính của chính doanh nghiệp mình, giúp doanh nghiệp hạn chế rủi ro kinh doanh,

- Bạn là người quản lý doanh nghiệp, Bạn cần chuyên gia tư vấn tài chính, chuyên gia phân tích tài chính doanh nghiệp để thực hiện đánh giá thực trang tài chính doanh nghiệp của Bạn, đánh giá hiệu quả và chất lượng hoạt động kinh doanh, các rủi ro kinh doanh….  thì việc sử dụng dịch vụ phân tích tài chính của Golden Star là lựa chọn hợp lý nhất.

 

BẠN CHỌN DỊCH VỤ PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH CỦA GOLDEN STAR ?

 

1.Dịch vụ phân tích tài chính Golden Star được thành lập bởi các chuyên gia là thạc sĩ kinh tế (MBA), kiểm toán viên (CPA), kế toán viên hành nghề có nhiều kinh nghiệm và kiến thức thực tế trong lĩnh vực tư vấn tài chính, tư vấn đầu tư, dịch vụ kế toán.

Tham khảo đội ngũ nhân sự chủ chốt của Golden Star (Xem chi tiết)

2.Nhân sự thực hiện Dịch vụ phân tích tài chính của Golden Star là những người có trình độ cao, có nhiều kinh nghiệm và kiến thức thực tế trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, kiểm toán, kế toán. Bạn có thể có được những chuyên gia trình độ thạc sĩ (MBA), kiểm toán viên (CPA) tư vấn tài chính cho bạn.

3.Nhân sự làm dịch vụ phân tích tài chính cho bạn luôn được sự hỗ trợ và tư vấn của Hội đồng cố vấn, Ban lãnh đạo Công ty Kế toán Golden Star. Đảm bảo Dịch vụ phân tích tài chính của Golden Star mà Bạn sử dụng có thể xử lý tốt mọi tình huống và đáp ứng được nhu cầu của bạn .

4.Tại Golden Star, dịch vụ phân tích tài chính được thực hiện theo một quy trình khoa học và chặt chẽ, từ lúc gặp gỡ khách hàng cho đến khi hoàn thành dịch vụ phân tích tài chính và cung cấp cho khách hàng. Đảm bảo dịch vụ phân tích tài chính của Golden Star cung cấp cho khách hàng chính xác,  đáp ứng được nhu cầu của khách hàng.

6.Cho đến nay hàng trăm khách hàng (doanh nghiệp, cá nhân) ở nhiều lĩnh vực, ngành nghề đang sử dụng dịch vụ phân tích tài chính của Golden Star.  Khách hàng sử dụng Dịch vụ phân tích tài chính của Golden Star là các doanh nghiệp (doanh nghiệp trong nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài), khách hàng cá nhân.

Tham khảo một số khách hàng tiêu biểu của Golden Star  (Xem chi tiết)

7.Chất lượng dịch vụ của Dịch vụ phân tích tài chính của Golden Star luôn được bảo đảm tốt nhất, phản ánh đúng tình hình tài chính của doanh nghiệp, đáp ứng được nhu cầu của qúy khách hàng.

 

NỘI DUNG DỊCH VỤ PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH

 

Tùy theo mục đích, yêu cầu của từng khách, Dịch vụ phân tích tài chính của Golden Star sẽ thực hiện và thiết lập báo cáo phân tích tài chính cho phù hợp.

I.Công việc của Golden Star

1.Thu thập thông tin liên quan đến doanh nghiệp được phân tích tài chính

-     Làm việc với khách khách hàng để xác định mục đích, yêu cầu của việc phân tích tài chính;

-     Thu thập các thông tin liên quan đến đối tượng được phân tích:

Các báo cáo tài chính;

Chi tiết một số tài khoản kế toán;

Thông tin chi tiết, thông tin quản trị do khách hàng cung cấp;

Thông tin do Golden Star thu thập;

Cơ sở dữ liệu của Golden Star;

Khảo sát thực tế doanh nghiệp.

2.Thực hiện phân tích tài chính

-     Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh;

-     Phân tích doanh thu, cơ cấu doanh thu;

-     Phân tích chi phí, giá vốn;

-     Phân tích lợi nhuận, cơ cấu lợi nhuận;

-     Phân tích tài sản; nguồn vốn;

-     Phân tích chi tiết các khoản mục tài sản, nguồn vốn trọng yếu;

-     Phân tích khoản phải thu, phân tích hàng tồn kho, chi phí dở dang, tài sản cố định…

-     Phân tích nợ phải trả ngắn hạn, nợ phải trả dài hạn, nguồn vốn chủ sở hữu …

-     Phân tích dòng tiền, khả năng tạo dòng tiền;

-     Phân tích khả năng trả nợ, khả năng thanh toán;

-     Phân tích các chỉ số tài chính ....

-     Phân tích biến động và sự hợp lý các khoản mục tài sản, nguồn vốn;

-     Đánh giá về thực trạng doanh nghiệp, tình hình tài chính hiện tại;

-     Đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh, đánh giá chất lượng tài sản, khả năng sinh lời của tài sản;

-     Phân tích các nội dung khác …

-     Đánh giá các rủi ro của doanh nghiệp;

3.Viết báo cáo phân tích, đánh giá

-     Thực hiện viết báo cáo nhận xét, đánh giá về doanh nghiệp được phân tích

-     Trình bầy các kiến nghị, các lưu ý, các giải pháp để cải thiện và nâng cao tình hình hoạt động kinh doanh.

4.Gửi báo cáo cho khách hàng về kết quả phân tích tài chính

II.Công việc của khách hàng

-      Xác định mục đích, yêu cầu của việc phân tích;

-      Thông qua đề cương phân tích;

-      Hỗ trợ cung cấp các hồ sơ, thông tin liên quan đến doanh nghiệp được phân tích.

 

THỜI GIAN THỰC HIỆN DỊCH VỤ PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH

 

Đề hoàn thành báo cáo phân tích tài chính, tùy từng mục đích của phân tích tài chính, nguồn thông tin để thực hiện phân tích, đối tượng phân tích, yêu cầu phân tích tài chính, thời gian hoàn thành từ 7 ngày đến 30 ngày làm việc.

 

PHÍ DỊCH VỤ PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH

 

Phí dịch vụ phân tích tài chính phụ thuộc vào muc đích của phân tích tài chính, doanh nghiệp được phân tích, yêu cầu phân tích tài chính.

Bạn có thể xem chi tiết biểu phí dịch vụ phân tích tài chính như sau :

Biểu phí dịch vụ phân tích tài chính (Xem chi tiết)

Dịch vụ phân tích tài chính của Golden Star mang lại cho khách hàng nhiều lợi ích, mang lại giá trị gia tăng cho khách hàng. Dịch vụ phân tích tài chính giải quyết được bài toán chi phí, nhân sự  chuyên nghiệp và hiệu quả kinh doanh cho doanh nghiệp.

Với việc lựa chọn Dịch vụ phân tích tài chính của Golden Star, quý khách sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian, chi phí, giúp nâng cao hiệu quả hoạt động doanh nghiệp, gia tăng giá trị các khoản đầu tư và hạn chế rủi ro.

Doanh nghiệp đang có nhu cầu sử dụng dịch vụ phân tích tài chính , xin liên hệ trực tiếp với Công ty Dịch vụ Kế toán Golden Star để biết thêm chi tiết.

 

Để nhận được thông tin rõ hơn về dịch vụ phân tích tài chính

Mời quý khách liên hệ dịch vụ phân tích tài chính Golden Star theo số điện thọai sau  :

08.3601.1927 - 08.6283.3918- – 0942.050.407 (Mr.Thu) - 0914.190.707 (Ms.Giang)          

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

028.6283.3918 0914.19.07.07 0942.05.04.07
Chính sách bảo mật thông tin người dùng
dathongbao
Giấy đăng ký doanh nghiệp số : 0308929524 cấp ngày : 29/05/2009 bởi Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Tp.HCM
Người đại diện pháp luật : Ông Thủy Ngọc Thu
Tên đơn vị : CÔNG TY TNHH KẾ TOÁN VÀ TƯ VẤN SAO VÀNG
Địa chỉ trụ sở : Số 9 Phan Kế Bính, Phường Đa Kao, Quận 1, Tp.HCM
Số điện thoại : 028.6283.3918 - 0942.05.04.07 - Email: ngocthu@ketoansaovang.com