Dịch vụ khai thuế và quyết toán thuế thu nhập cá nhân

 

DỊCH VỤ KHAI THUẾ VÀ QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

===o0o===

Dịch vụ khai thuế và quyết toán thu nhập cá nhân là dịch vụ thủ tục thuế chuyên nghiệp của Công ty Kế toán và Tư vấn Sao Vàng.

Dịch vụ khai thuế và quyết toán thu nhập cá nhân của Sao Vàng sẽ tư vấn, hướng dẫn khách hàng chuẩn bị các thông tin cần thiết theo quy định. Dịch vụ khai thuế và quyết toán thu nhập cá nhân của Sao Vàng thực hiện lập các báo cáo, lập hồ sơ khai thuế thu nhập cá nhân theo quy định.

Công ty Kế toán và Tư vấn Sao Vàng đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật để cung cấp dịch vụ kế toán, dịch vụ kế toán trưởng, dịch vụ thủ tục thuế và được Bộ tài chính Việt Nam cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán.

Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán của Sao Vàng (Xem chi tiết) 

Thuê tổ chức, cá nhân không đủ điều kiện cung cấp dịch vụ kế toán theo quy định của pháp luật để làm kế toán, doanh nghiệp đi thuê có thể bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định.

Công ty bạn sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính về kế toán, thuế nếu không tuân thủ các quy định về kế toán như tổ chức bộ máy kế toán, thuê làm dịch vụ kế toán, lập báo cáo tài chính, nộp báo cáo tài chính ....

XỬ PHẠT HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC KẾ TOÁN (Xem chi tiết)

XỬ PHẠT HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC THUẾ (Xem chi tiết)

Bạn là chủ doanh nghiệp, là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, bạn cần phải cân nhắc thực hiện, nếu không sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định.

Công ty Kế toán và Tư vấn Sao Vàng  là công ty chuyên cung cấp Dịch vụ kế toán, Dịch vụ kế toán trưởng, Dịch vụ lập báo cáo tài chính, Dịch vụ thủ tục thuế, Dịch vụ khai thuế, Dịch vụ hoàn thuế, Dịch vụ tư vấn thuế, Dịch vụ đại lý thuế, Dịch vụ thành lập công ty, Dịch vụ thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài, Dịch vụ giải thể công ty, Dịch vụ tính lương, Dịch vụ văn phòng ảo, Dịch vụ thực hiện các công việc cho văn phòng đại diện nước ngoài và các dịch vụ tư vấn doanh nghiệp khác.

Bạn có thể tham khảo các dịch vụ của Công ty Kế toán và Tư vấn Sao Vàng như sau:

CÁC DỊCH VỤ CỦA SAO VÀNG (Xem chi tiết)

Nếu bạn cần địa chỉ để đặt trụ sở công ty, bạn có thể sử dụng Dịch vụ cho thuê văn phòng ảo (thuê văn phòng để đặt trụ sở công ty) của Sao Vàng.

Dịch vụ cho thuê văn phòng ảo của Sao Vàng (Xem chi tiết)

Với hơn 10 năm kinh nghiệm hoạt động cung cấp dịch vụ kế toán, dịch vụ thực hiện các thủ tục thuế, tư vấn thuế, tư vấn doanh nghiệp cho hàng ngàn khách hàng thuộc các lĩnh vực và ngành nghề kinh doanh khác nhau, Sao Vàng tự tin hỗ trợ khách hàng tuân thủ luật pháp Việt Nam về kế toán, thực hiện các thủ tục thuế, luật thuế, luật kinh doanh và các quy định khác của pháp luật.

DỊCH VỤ KHAI THUẾ VÀ QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN CỦA SAO VÀNG

Sao Vàng thực hiện dịch vụ liên quan đến khai thuế, quyết toán thuế thu nhập cá nhân cho người Việt Nam và người nước ngoài như sau:

-Đăng ký thuế, đăng ký mã số thuế cá nhân;

-Đăng ký người phụ thuộc, đăng ký giảm trừ gia cảnh;

-Khai thuế thu nhập cá nhân hàng tháng;

-Khai thuế thu nhập cá nhân hàng quý;

-Khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân;

-Khai thuế TNCN từ cho thuê bất động sản;

-Khai thuế TNCN từ hoạt động kinh doanh;

-Xác nhận hoàn tất nghĩa vụ thuế TNCN:

-Tư vấn thuế thu nhập cá nhân;

-Nộp thuế thu nhập cá nhân;

CÔNG VIỆC CỦA SAO VÀNG KHI THỰC HIỆN  DỊCH VỤ KHAI THUẾ VÀ QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

1-Công việc của Sao Vàng khi thực hiện Dịch vụ khai thuế và quyết toán thu nhập cá nhân

-Tư vấn các vấn đề có liên quan đến khai thuế thu nhập cá nhân;

-Hướng dẫn khách hàng chuẩn bị các hồ sơ, thông tin liên quan đến việc khai thuế thu nhập cá nhân;

-Thu thập thông tin, tài liệu liên quan đến nghĩa vụ nộp thuế thu nhập cá nhân của người nộp thuế;

-Soạn thảo các báo cáo, tính toán số thuế phải nộp;

-Lập và in các loại báo cáo khai thuế thu nhập cá nhân;

2-Công viêc của khách hàng khi thực hiện Dịch vụ khai thuế và quyết toán thu nhập cá nhân

-Cung cấp thông tin về thu nhập, thông tin về khấu trừ thuế, thông tin về nộp thuế như :

 Doanh nghiệp: Bảng tính toán và thanh toán tiền lương, tiền công hàng tháng.

 Cá nhân: Giấy xác nhận thu nhập, biên lai khấu trừ thuế, biên lai nộp thuế….

-Ký trên hồ sơ khai khai thuế thu nhập cá nhân và nộp báo cáo khai thuế thu nhập cá nhân cho cơ quan thuế (trường hợp không sử dụng dịch vụ đại lý thuế)

 PHÍ Dịch DỊCH VỤ KHAI THUẾ VÀ QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN CỦA SAO VÀNG

Chúng tôi xác định giá phí cho dịch vụ dựa trên mức độ phức tạp và hiệu quả thực tế của công việc hoàn thành:

Tham khảo biểu phí dịch thủ tục thuế của Sao Vàng (Xem chi tiết)

TẠI SAO BẠN NÊN SỬ DỤNG DỊCH VỤ KHAI THUẾ VÀ QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN?

1-Để thực hiện khai thuế thu nhập cá nhân, bạn phải chuẩn bị các hồ sơ, thông tin theo quy định, thực hiện soạn thảo theo các biểu mẫu quy định của cơ quan thuế, tính toán số thuế phải nộp theo quy định của luật thuế thu nhập cá nhân. Để thực hiện đúng quy định khi thực hiện khai thuế thu nhập cá nhân Bạn phải hiểu rõ quy định về thuế thu nhập cá nhân, nắm vững quy định của luật quản lý thuế. Nếu Bạn không hiểu rõ quy định thì bạn nên sử dụng Dịch vụ khai thuế và quyết toán thu nhập cá nhân bên ngoài.

2-Khi thực hiện khai thuế thu nhập cá nhân, Bạn sẽ phải bỏ ra rất nhiều thời gian và chi phí để thực hiện các thủ tục thuế. Dịch vụ khai thuế và quyết toán thu nhập cá nhân của Sao Vàng sẽ giúp bạn tiết kiệm thời gian và chi phí khi thực hiện nghĩa vụ khai thuế thu nhập cá nhân theo quy định.

3-Tại Việt Nam hiện nay các quy định về chính sách thuế, về kế toán thuế rất phức tạp và thường xuyên thay đổi. Nếu không phải là chuyên gia trong lĩnh vực thuế, Bạn rất khó nắm bắt các quy định của các luật thuế. Nhiều khách hàng đã vi phạm pháp luật thuế, bị xử phạt và bị truy thu với số tiền thuế rất lớn do không thực hiện đúng quy định. Dịch vụ khai thuế và quyết toán thu nhập cá nhân của Sao Vàng sẽ giúp bạn thực hiện khai thuế thu nhập cá nhân đúng quy định.

4-Bạn là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hoạt động kinh doanh tại Việt Nam. Để tránh rủi ro liên quan đến thực hiện các thủ tục thuế, nghĩa vụ thuế của Việt Nam, Bạn sử dụng dịch vụ dịch vụ khai thuế và quyết toán thu nhập cá nhân của Sao Vàng.

5-Hàng tháng/hàng quý Bạn có làm báo cáo thuế và gửi cho cơ quan thuế, Bạn chưa lập báo cáo khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân cho năm tài chính. Dịch vụ khai thuế và quyết toán thu nhập cá nhân của Sao Vàng sẽ giúp bạn lập báo cáo khai thuế thu nhập cá nhân và gửi cho cơ quan thuế theo quy định.

6-Bạn là chủ doanh nghiệp, bạn là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, bạn không am hiểu nhiều về kế toán, quy định  về thuế thì Bạn rất khó đánh giá được là báo cáo khai thuế thu nhập cá nhân của mình đã thực hiện đúng chưa? Dịch vụ khai thuế và quyết toán thu nhập cá nhân của Sao Vàng sẽ giúp bạn kiểm tra, soát xét báo cáo khai thuế thu nhập cá nhân.

7-Bạn cần chuyên gia tư vấn thuế để kiểm tra và kiểm soát lại các báo cáo thuế, kiểm tra lại việc lập báo cáo khai thuế thu nhập cá nhân của doanh nghiệp bạn có thực hiện theo đúng quy định hay không? Dịch vụ khai thuế và quyết toán thu nhập cá nhân của Sao Vàng sẽ giúp bạn.

LÝ DO BẠN CHỌN Dịch DỊCH VỤ KHAI THUẾ VÀ QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN CỦA SAO VÀNG?

1-Sao Vàng là công ty cung cấp dịch vụ kế toán, dịch vụ khai thuế chuyên nghiệp hàng đầu tại Việt Nam. Sao Vàng đáp ứng đầy  đủ các điều kiện để cung cấp dịch vụ kế toán, dịch vụ kế toán trưởng theo đúng quy định của pháp luật

2-Sao Vàng là một trong số doanh nghiệp đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định hiện hành để cung cấp dịch vụ đại lý thuế. 

Bạn có thể tham khảo dịch vụ đại lý thuế của Sao Vàng. Đây là dịch vụ khai thuế, ký trên hồ sơ khai thuế và làm việc với cơ quan thuế thay người nộp thuế.

Dịch vụ vụ đại lý thuế của Sao Vàng (Xem chi tiết)

3-Sao Vàng được thành lập bởi các chuyên gia là luật sư, thạc sĩ kinh tế (MBA), kiểm toán viên (CPA), kế toán viên hành nghề, chuyên gia tư vấn và hành nghề dịch vụ thủ tục thuế có nhiều kinh nghiệm và kiến thức thực tế trong lĩnh vực pháp lý, kế toán, kiểm toán, dịch vụ thuế, tư vấn thuế, tư vấn đầu tư, tư vấn tài chính.

Đội ngũ nhân sự chủ chốt của Sao Vàng (Xem chi tiết)

4-Nhân sự thực hiện dịch vụ khai thuế của Sao Vàng là những người có trình độ cao, có nhiều kinh nghiệm và kiến thức thực tế trong lĩnh vực thủ tục thuế, kế toán, báo cáo thuế. Bạn có thể có được những chuyên gia là luật sư, thạc sĩ (MBA), kiểm toán viên (CPA), kế toán viên hành nghề tư vấn kế toán, thuế cho bạn.

5-Sử dụng dịch vụ khai thuế của Sao Vàng, bạn hoàn toàn yên tâm về chất lượng dịch vụ khai thuế, sự phục vụ chuyên nghiệp của đội ngũ nhân viên. Đội ngũ nhân sự dịch vụ khai thuế của Sao Vàng am hiểu và vững vàng về nghiệp vụ chuyên môn thuế, kế toán, nhiệt tình và tận tâm phục vụ khách hàng.

6-Cho đến nay hàng ngàn doanh nghiệp ở tất cả các lĩnh vực, ngành nghề đã và đang sử dụng dịch vụ của Sao Vàng. Khách hàng sử dụng dịch vụ của Sao Vàng là các doanh nghiệp trong nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, ban quản lý dự án, văn phòng đại diện của doanh nghiệp nước ngoài.

Tham khảo một số khách hàng tiêu biểu của Sao Vàng (Xem chi tiết)

LỢI ÍCH KHI SỬ DỤNG DỊCH VỤ KHAI THUẾ VÀ QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN CỦA SAO VÀNG

1-Chất lượng công việc kế toán, thủ tục thuế khi sử dụng dịch vụ của Sao Vàng luôn được bảo đảm tốt nhất, phù hợp với các quy định của pháp luật về kế toán, thuế, hóa đơn chứng từ.

2-Khi sử dụng dịch vụ khai thuế của Sao Vàng, nhân sự của Sao Vàng sẽ tư vấn, giải đáp cho khách hàng các vấn đề có liên quan đến các quy định về thuế, kế toán, hóa đơn chứng từ.

3-Dịch vụ khai thuế của Sao Vàng sẽ cung cấp cho quý khách các báo cáo chính xác và kịp thời, nhanh chóng hàng tháng, hàng quý, hàng năm hay tại bất kỳ thời điểm nào khi quý khách yêu cầu.

4-Chi phí dịch vụ khai thuế khi sử dụng  dịch vụ của Sao Vàng luôn thấp hơn nhiều lần so với thuê hay tuyển dụng nhân viên kế toán có đủ trình độ thực hiện.

5-Sử dụng dịch vụ khai thuế của Sao Vàng thì nhân sự chịu trách nhiệm thực hiện công việc của quý doanh nghiệp luôn ổn định, quý khách hàng không còn bận tâm về việc biến động của nhân viên kế toán, họat động dịch vụ khai thuế của doanh nghiệp đã có một công ty dịch vụ kế toán chuyên nghiệp hàng đầu đảm nhận.

6-Nhân viên thực hiện dịch vụ khai thuế của Sao Vàng luôn được cập nhật đầy đủ và kịp thời các quy định của pháp luật về chế độ kế toán, quy định về các luật thuế hiện hành để tư vấn kịp thời cho quý khách hàng nhằm mang lại lợi ích tốt nhất cho quý khách hàng.

7-Khi sử dụng dịch vụ khai thuế của Sao Vàng, Sao Vàng luôn song hành cùng quý doanh nghiệp trên mỗi bước đường kinh doanh, luôn tìm nhiều phương cách hỗ trợ, chăm sóc quý khách hàng tốt nhất, hiệu quả nhất để hỗ trợ khách hàng phát triển.

Để nhận được thông tin rõ hơn về dịch vụ khai thuế và quyết toán thu nhập cá nhân, phí dịch vụ,

Mời quý khách đến trực tiếp Văn phòng hoặc liên hệ Công ty Kế toán và Tư vấn Sao Vàng như sau:

Thông tin địa chỉ liên hệ và số điện thoại liên lạc (Xem chi tiết)          

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

028.6283.3918 0914.19.07.07 0942.05.04.07
Chính sách bảo mật thông tin |
dathongbao
Giấy phép kinh doanh số : 0308929524 cấp ngày : 29/05/2009 bởi Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TP.Hồ Chí Minh
Người đại diện: ông Thủy Ngọc Thu