Service charge for virtual office and office leasing charge of Golden Star

 

SERVICE CHARGE FOR VIRTUAL OFFICE AND OFFICE LEASING OF GOLDEN STAR

=================

 

1-Charges for virtual office services (See detail)

2-Charges for leasing address to register company (See detail)

 

To get more information about Golden Star services and charges, please contact Golden Star

Address information and contact phone number (See detail)          

Support on line

028.6283.3918 0942.05.04.07 0914.19.07.07
Chính sách bảo mật thông tin |
dathongbao
Giấy phép kinh doanh số : 0308929524 cấp ngày : 29/05/2009 bởi Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TP.Hồ Chí Minh
Người đại diện: ông Thủy Ngọc Thu