news

Dich_vu_k_toan_Sao_Vang_3
( 31/03/2021, 15:05 )
Nghị định 132/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 11 năm 2020, quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết. Có hiệu lực thi hành từ ngày 20 tháng 12 năm 2020 và áp dụng từ kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2020.

 
Bao_cao_thu_Sao_Vang_2
( 31/03/2021, 10:35 )
Thông tư 03/2016/TT-NHNN ngày 26 tháng 02 năm 2016, Quy định về quản lý ngoại hối đối với việc vay, trả nợ nước ngoài của doanh nghiệp

 
Dich_vu_k_toan_Sao_Vang_2
( 31/03/2021, 10:27 )
Quy định về điều kiện vay nước ngoài của doanh nghiệp  không được Chính phủ bảo lãnh, theo quy định tại Thông tư 12/2014/TT-NHNN ngày 31 tháng 03 năm 2014.

 
Dich_vu_k_toan_Sao_Vang_1
( 31/03/2021, 10:20 )
Xử phạt hành chính trong lĩnh vực tiền tệ ngân hàng, theo quy định tại Nghị định 88/2019/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2019  của Chính Phủ.

 
Bao_cao_thu_Sao_Vang_1
( 31/03/2021, 09:55 )
Văn bản hợp nhất số 14/VBHN-NHNN ngày 04 tháng 4 năm 2019 hướng dẫn thực hiện quy định hạn chế sử dụng ngoại hối trên lãnh thổ Việt Nam.

 
Bao_cao_thu_Sao_Vang
( 31/03/2021, 09:51 )
Thông tư 06/2019/TT-NHNN, ngày 26 tháng 6 năm 2019, hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam

 
Dich_vu_k_toan_Sao_Vang
( 31/03/2021, 09:40 )
Nghị định 70/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 07 năm 2014, quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Ngoại hối.

 
Dich_vu_thanh_lp_cng_ty
( 31/03/2021, 09:26 )
Hợp nhất Pháp lệnh ngoại hối số 28/2005/PL-UBTVQH11 ngày 13 tháng 12 năm 2005, Pháp lệnh số 06/2013/UBTVQH13 ngày 18 tháng 3 năm 2013 của Ủy ban thường vụ quốc hội.

 
Tax_services_1
( 30/03/2021, 10:50 )
Thông tư số: 11/2016/TT-BCT ngày 05 tháng 7 năm 2016 quy định biểu mẫu thực hiện Nghị định số 07/2016/NĐ-CP ngày 25 tháng 01 năm 2016 của Chính phủ quy định chi Tiết Luật Thương mại về Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam


Support on line

028.6283.3918 0942.05.04.07 0914.19.07.07
Chính sách bảo mật thông tin |
dathongbao
Giấy phép kinh doanh số : 0308929524 cấp ngày : 29/05/2009 bởi Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TP.Hồ Chí Minh
Người đại diện: ông Thủy Ngọc Thu