Service charges for implementing investment procedures of foreign investors

SERVICE CHARGES FOR IMPLEMENTING INVESTMENT PROCEDURES OF FOREIGN INVESTORS

-------------------------------

 

 

When implementing investment in Vietnam, the foreign investors can implement investing in the the following forms :

1-Form 1 : Foreign investors can invest in Vietnam in the form of establishing an economic organization with 100% capital or a lower percentage of foreign investors in Vietnam.

Working detailing and service charges (See detail)

2-Form 2 : Foreign investors can invest in Vietnam in the form of contributing capital, purchasing stocks or purchasing contribution capital share of economic organizations / enterprises in Vietnam.

Working detailing and service charges (See detail)

 

 

To get more information about Golden Star services and charges, please contact Golden Star

Address information and contact phone number (See detail)

Chính sách bảo mật thông tin |
dathongbao
Giấy phép kinh doanh số : 0308929524 cấp ngày : 29/05/2009 bởi Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TP.Hồ Chí Minh
Người đại diện: ông Thủy Ngọc Thu