Company establishment service charges

COMPANY ESTABLISHMENT SERVICE CHARGES

---------------------

 

 

1-Charges for establishing Vietnammese capital company (See detail)

2-Charges for establishing foreign investment capital company (See detail)

 

 

 

For further detail about services and get exact quotation

Please contact Golden Star

Contact address information and telephone number(See detail)

Chính sách bảo mật thông tin |
dathongbao
Giấy phép kinh doanh số : 0308929524 cấp ngày : 29/05/2009 bởi Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TP.Hồ Chí Minh
Người đại diện: ông Thủy Ngọc Thu