TIN KIỂM TOÁN

CONG_TY_SAO_VANG_500_250_2
( 08/08/2013, 13:11 )
Chuẩn mực kiểm soát chất lượng số 1: Kiểm soát chất lượng doanh nghiệp thực hiện kiểm toán, soát xét báo cáo tài chính, dịch vụ đảm bảo và các dịch vụ liên quan khác(VSQC 1) (ban hành kèm theo Thông tư số 214/2012/TT-BTC ngày 06 tháng 12 năm 2012 của Bộ Tài Chính)

 
CONG_TY_SAO_VANG_500_250_3
( 08/08/2013, 09:34 )
Chuẩn mực kiểm toán số 810: Dịch vụ báo cáo vế báo cáo tài chính tóm tắt (ban hành kèm theo Thông tư số 214/2012/TT-BTC ngày 06 tháng 12 năm 2012 của Bộ Tài Chính)

 
CONG_TY_SAO_VANG_500_250_1
( 08/08/2013, 09:14 )
Chuẩn mực kiểm toán số 805: Lưu ý khi kiểm toán báo cáo tài chính riêng lẻ và khi kiểm toán các yếu tố, tài khoản hoặc khoản mục cụ thể của báo cáo tài chính (ban hành kèm theo Thông tư số 214/2012/TT-BTC ngày 06 tháng 12 năm 2012 của Bộ Tài Chính)

 
CONG_TY_SAO_VANG_500_250
( 08/08/2013, 09:07 )
Chuẩn mực kiểm toán số 800: Lưu ý khi kiểm toán báo cáo tài chính được lập theo khuôn khổ về lập và trình bày báo cáo tài chính cho mục đích đặc biệt (ban hành kèm theo Thông tư số 214/2012/TT-BTC ngày 06 tháng 12 năm 2012 của Bộ Tài Chính)

 
CONG_TY_SAO_VANG_500_250_9
( 07/08/2013, 10:08 )
Chuẩn mực kiểm toán số 720: Các thông tin khác trong tài liệu có báo cáo tài chính đã được kiểm toán (ban hành kèm theo Thông tư số 214/2012/TT-BTC ngày 06 tháng 12 năm 2012 của Bộ Tài Chính)

 
CONG_TY_SAO_VANG_500_250_8
( 07/08/2013, 09:57 )
Chuẩn mực kiểm toán số 710: Thông tin so sánh – Dữ liệu tương ứng và báo cáo tài chính so sánh (ban hành kèm theo Thông tư số 214/2012/TT-BTC ngày 06 thang 12 năm 2012 của Bộ Tài Chính)

 
CONG_TY_SAO_VANG_500_250_7
( 07/08/2013, 09:50 )
Chuẩn mực kiểm toán số 706: Đoạn “ Vấn đề cần nhấn mạnh” và “Vấn đề khác" trong báo cáo kiểm toán về báo cáo tài chính (ban hành kèm theo Thông tư số 214/2012/TT-BTC ngày 06 tháng 12 năm 2012 của Bộ Tài Chính)

 
CONG_TY_SAO_VANG_500_250_6
( 07/08/2013, 09:41 )
Chuẩn mực kiểm toán số 705: Ý kiến kiểm toán không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần (ban hành kèm theo Thông tư số 214/2012/TT-BTC ngày 06 tháng 12 năm 2012 của Bộ Tài Chính)


HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

028.6283.3918 0914.19.07.07 0942.05.04.07
Chính sách bảo mật thông tin người dùng
dathongbao
Giấy đăng ký doanh nghiệp số : 0308929524 cấp ngày : 29/05/2009 bởi Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Tp.HCM
Người đại diện pháp luật : Ông Thủy Ngọc Thu
Tên đơn vị : CÔNG TY TNHH KẾ TOÁN VÀ TƯ VẤN SAO VÀNG
Địa chỉ trụ sở : Số 9 Phan Kế Bính, Phường Đa Kao, Quận 1, Tp.HCM
Số điện thoại : 028.6283.3918 - 0942.05.04.07 - Email: ngocthu@ketoansaovang.com