Tiếng Việt   English  

Dịch Vụ Kế Toán Chuyên Nghiệp, Uy Tín, Chất Lượng, Tận Tâm

Bạn đang có nhu cầu tìm dịch vụ kế kế toán chuyên nghiệp, uy tín, nhiều năm kinh nghiệm hành nghề dịch vụ kế toán? Hãy liên hệ Công ty Kế toán và Tư vấn Sao Vàng. Dịch vụ kế toán chuyên nghiệp của Sao Vàng sẽ giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí, tuân thủ pháp luật về kế toán, thuế.

DỊCH VỤ KẾ TOÁN GIÚP DOANH NGHIỆP GIẢM CHI PHÍ, ĐẢM BẢO TUÂN THỦ PHÁP LUẬT VỀ KẾ TOÁN, THUẾ

-----------------

MỤC LỤC - NỘI DUNG BÀI VIẾT:

Chọn để xem chi tiết::

1

Khái niệm về kế toán, dịch vụ kế toán

2

Quy định về cung cấp dịch vụ kế toán tại Việt Nam

3

Quy định về tổ chức bộ máy kế toán tại doanh nghiệp

4

Tại sao doanh nghiệp lên sử dụng dịch vụ kế toán?

5

Đối tượng doanh nghiệp lên sử dụng dịch vụ kế toán

6

Tại sao bạn lên sử dụng dịch vụ kế toán của Sao Vàng

7

Lợi ích khi sử dụng dịch vụ kế toán của Sao Vàng

8

Nội dung công việc dịch vụ kế toán

9

Quy trình thực hiện dịch vụ kế toán

10

Khách hàng cần cung cấp những gì khi sử dụng dịch vụ kế toán của Sao Vàng?

11

Kinh nghiệm lựa chọn dịch vụ kế toán không nên bỏ qua

12

Phí dịch vụ kế toán

13

Thông tin liên hệ

14

Trả lời một số câu hỏi

 

1.KHÁI NIỆM VỀ KẾ TOÁN, DỊCH VỤ KẾ TOÁN:

Theo quy định của Luật kế toán 2015 thì Kế toán là việc thu thập, xử lý, kiểm tra, phân tích và cung cấp thông tin kinh tế, tài chính dưới hình thức giá trị, hiện vật và thời gian lao động.

Nội dung công việc kế toán gồm có chứng từ kế toán, tài khoản kế toán, sổ kế toán, báo cáo tài chính, kiểm tra kế toán.

Tại các doanh nghiệp lớn kế toán được tổ chức thành một phòng ban riêng. Tuy nhiên, với những công ty mới thành lập, công ty quy mô nhỏ, phát sinh ít nghiệp vụ, ít hóa đơn thì chi phí để tổ chức bộ máy kế toán và thuê một nhân sự kế toán khá lớn, gây lãng phí không cần thiết. Sử dụng Dịch vụ kế toán của Sao Vàng sẽ đáp ứng đầy đủ công việc của một phòng ban kế toán trong doanh nghiệp nhưng chi phí rẻ hơn khá nhiều.

Như vậy, Dịch vụ kế toán là dịch vụ được cung cấp bởi công ty dịch vụ kế toán chuyên nghiệp để thực hiện các công việc kế toán như lập chứng từ kế toán, ghi sổ kế toán, phân tích thông tin, kiểm tra và lập báo cáo tài chính, chuẩn bị hồ sơ thuế...

2.QUY ĐỊNH VỀ CUNG CẤP DỊCH VỤ KẾ TOÁN TẠI VIỆT NAM:

Dịch vụ kế toán là ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Theo quy định của Luật kế toán, chỉ các doanh nghiệp có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật kế toán mới được phép cung cấp dịch vụ kế toán.

Theo quy định tại Khoản 3, Điều 3 của Luật kế toán 2015, kinh doanh dịch vụ kế toán là việc cung cấp dịch vụ làm kế toán, làm kế toán trưởng, lập báo cáo tài chính, tư vấn kế toán và các công việc khác thuộc nội dung công tác kế toán theo quy định của kế toán này cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu.

Theo quy định tại Khoản 2, Điều 59, Luật kế toán 2015, thì doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán chỉ được kinh doanh dịch vụ kế toán khi bảo đảm các điều kiện kinh doanh theo quy định của Luật kế toán và được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán.

Sao Vàng đã được Bộ tài chính cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán.

Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh Dịch Vụ Kế Toán của Sao Vàng (Xem chi tiết) 

3.QUY ĐỊNH VỀ TỔ CHỨC KẾ TOÁN TẠI DOANH NGHIỆP

Theo quy định của pháp luật kế toán, đã là doanh nghiệp thì phải tổ chức bộ máy kế toán, phải bố trí người làm kế toán, bố trí người làm kế toán trưởng. Nếu không bố trí người làm kế toán, không bố trí người làm kế toán trưởng thì phải ký hợp đồng với công ty dịch vụ kế toán chuyên nghiệp để thuê làm kế toán, thuê làm kế toán trưởng. Dịch vụ kế toán của Sao Vàng sẽ giúp bạn, Sao Vàng sẽ cung cấp dịch vụ làm kế toán, dịch vụ làm kế toán trưởng cho doanh nghiệp của Bạn.

Nếu doanh nghiệp không bố trí người làm kế toán, không bố trí người làm kế toán trưởng thì phải ký hợp đồng với công ty dịch vụ kế toán để thuê làm kế toán, thuê làm kế toán trưởng thì sẽ bị xử phát hành chính theo quy định.

Tham khảo một số quy định về xử phạy hành chính về kế toán:

Một số quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán (Xem chi tiết)

4.TẠI SAO DOANH NGHIỆP LÊN SỬ DỤNG DỊCH VỤ KẾ TOÁN?

a) Tại Việt Nam hiện nay, các quy định về chính sách kế toán, các quy định về chính sách thuế thường xuyên thay đổi. Nếu không phải là chuyên gia trong lĩnh vực kế toán, chuyên gia hoạt động trong lĩnh vực thuế thì không thể nắm bắt kịp thời, doanh nghiệp sẽ thực hiện không theo đúng quy định. Dịch vụ kế toán của Sao Vàng sẽ giúp bạn thực hiện đúng quy định.

b) Theo quy định của pháp luật hiện hành, đã là doanh nghiệp thì phải tổ chức bộ máy kế toán, phải bố trí người làm kế toán, bố trí người làm kế toán trưởng. Nếu không bố trí người làm kế toán, không bố trí người làm kế toán trưởng thì phải ký hợp đồng với công ty dịch vụ kế toán chuyên nghiệp để thuê làm kế toán, thuê làm kế toán trưởng. Dịch vụ kế toán của Sao Vàng sẽ giúp bạn, Sao Vàng sẽ cung cấp dịch vụ làm kế toán, dịch vụ làm kế toán trưởng cho doanh nghiệp của Bạn.

c) Bộ phận thực hiện công việc kế toán, nhân sự thực hiện hoạt động kế toán, khai báo thuế, lập báo cáo tài chính, quyết toán thuế hiện nay của công ty Bạn còn yếu, chưa đáp ứng được yêu cầu công việc kế toán, khai thuế theo đúng quy định của pháp luật. Dịch vụ kế toán chuyên nghiệp của Sao Vàng sẽ giúp bạn thực hiện đúng quy định.

d) Bạn là doanh nghiệp vừa và nhỏ, bạn không cần thuê nhân viên kế toán, thuê kế toán trưởng chuyên nghiệp cho công ty của bạn để giảm chi phí. Thay vào đó Bạn sử dụng dịch vụ kế toán, dịch vụ kế toán trưởng của Sao Vàng.

e) Doanh nghiệp bạn là công ty mới thành lập, chưa có nhân viên kế toán, chưa có kế toán trưởng và đang cần chuyên viên kế toán có đủ trình độ, kinh nghiệm, năng lực, bằng cấp để thực hiện dịch vụ kế toán, tư vấn kế toán, hướng dẫn về hóa đơn, chứng từ, sổ sách kế toán, kê khai thuế, và tư vấn các quy định của các luật thuế có liên quan. Dịch vụ kế toán chuyên nghiệp của Sao Vàng sẽ giúp bạn.

f) Bạn là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hoạt động kinh doanh tại Việt Nam, bạn không thể tường tận các quy định về thuế, kế toán của Việt Nam. Để tránh rủi ro liên quan đến thực hiện các thủ tục kế toán, thủ tục thuế của Việt Nam, bạn sử dụng dịch vụ kế toán của Sao Vàng.

g) Bạn là chủ doanh nghiệp, bạn là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, bạn không am hiểu nhiều về kế toán, các quy định về thuế thì làm như thế nào bạn có thể kiểm tra, đánh giá được nhân viên làm kế toán, làm báo cáo thuế, kế toán trưởng của doanh nghiệp bạn thực hiện các thủ tục kế toán, thuế đúng quy định? Dịch vụ kế toán của Sao Vàng sẽ giúp bạn kiểm tra, giám sát hoạt động kế toán.

h) Bạn không muốn bận tâm về những hoạt động khai thuế, sổ sách kế toán, không muốn bận tâm về sự biến động của nhân viên kế toán của doanh nghiệp mình. Dịch vụ kế toán của Sao Vàng sẽ giúp bạn để bạn tập trung vào công việc chuyên môn chính.

i) Bạn không tin tưởng, yên tâm về họat động của phòng kế toán, bộ phận dịch vụ kế toán, nhân viên kế toán của chính công ty mình. Bạn sử dụng dịch vụ kế toán của Sao Vàng kiểm tra, soát xét lại sổ sách kế toán.

j) Bạn muốn một công ty dịch vụ kế toán chuyên nghiệp, độc lập bên ngoài thực hiện toàn bộ công việc kế toán của doanh nghiệp mình.

5.ĐỐI TƯỢNG DOANH NGHIỆP NÊN SỬ DỤNG DỊCH VỤ KẾ TOÁN:

a) Công ty mới thành lập, chưa có nhân viên kế toán, muốn tìm kiếm một giải pháp xử lý vấn đề, thủ tục giấy tờ nhanh gọn, chắc chắn.

b) Công ty quy mô vừa, nhỏ và siêu nhỏ, không có quá nhiều giấy tờ cần xử lý, muốn tiết kiệm phí dịch vụ kế toán thuế nhưng vẫn đảm bảo tuân thủ đầy đủ quy định hoạt động theo pháp luật.

c) Chủ doanh nghiệp chưa nắm rõ về các thủ tục, giấy tờ liên quan đến nghiệp vụ kế toán, cũng chưa đánh giá được năng lực của kế toán viên có phù hợp với công ty hay không.

d) Doanh nghiệp muốn tái cấu trúc lại hệ thống kế toán nhưng vẫn cần phải giải quyết những vấn đề tồn đọng trước đó đồng thời bồi dưỡng chuyên môn cho nhân sự tại công ty.

MỤC LỤC - NỘI DUNG BÀI VIẾT:

Chọn để xem chi tiết::

1

Khái niệm về kế toán, dịch vụ kế toán

2

Quy định về cung cấp dịch vụ kế toán tại Việt Nam

3

Quy định về tổ chức bộ máy kế toán tại doanh nghiệp

4

Tại sao doanh nghiệp lên sử dụng dịch vụ kế toán?

5

Đối tượng doanh nghiệp lên sử dụng dịch vụ kế toán

6

Tại sao bạn lên sử dụng dịch vụ kế toán của Sao Vàng

7

Lợi ích khi sử dụng dịch vụ kế toán của Sao Vàng

8

Nội dung công việc dịch vụ kế toán

9

Quy trình thực hiện dịch vụ kế toán

10

Khách hàng cần cung cấp những gì khi sử dụng dịch vụ kế toán của Sao Vàng?

11

Kinh nghiệm lựa chọn dịch vụ kế toán không nên bỏ qua

12

Phí dịch vụ kế toán

13

Thông tin liên hệ

14

Trả lời một số câu hỏi

6.TẠI SAO BẠN NÊN SỬ DỤNG DỊCH VỤ KẾ TOÁN CỦA SAO VÀNG:

a) Sao Vàng là công ty cung cấp dịch vụ kế toán chuyên nghiệp hàng đầu tại Việt Nam, với trên 15 năm hành nghề dịch vụ kế toán. Sao Vàng đáp ứng đầy đủ các điều kiện để cung cấp dịch vụ kế toán, dịch vụ kế toán trưởng theo đúng quy định của pháp luật và được Bộ tài chính cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán.

Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh Dịch Vụ Kế Toán của Sao Vàng (Xem chi tiết) 

b) Công ty TNHH Kế toán và Tư vấn Sao Vàng đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật về Thuế để cung cấp dịch vụ thực hiện thủ tục thuế và được Cục Thuế Tp.HCM cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế:

Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh Dịch Vụ Làm Thủ Tục Về Thuế (Xem chi tiết)

c) Nhân sự thực hiện Dịch vụ kế toán của Sao Vàng là những người có trình độ cao, có nhiều kinh nghiệm và kiến thức thực tế trong lĩnh vực kế toán, báo cáo thuế. Bạn có thể có được những chuyên gia là luật sư, thạc sĩ (MBA), kiểm toán viên (CPA tư vấn kế toán, thuế cho bạn.

d) Sử dụng dịch vụ kế toán của Sao Vàng, bạn hoàn toàn yên tâm về chất lượng dịch vụ kế toán, sự phục vụ chuyên nghiệp của đội ngũ nhân viên dịch vụ kế toán. Đội ngũ nhân sự làm dịch vụ kế toán của Sao Vàng am hiểu và vững vàng về nghiệp vụ chuyên môn kế toán, thuế, nhiệt tình và tận tâm phục vụ khách hàng.

e) Cho đến nay hàng ngàn khách hàng ở tất cả các lĩnh vực, ngành nghề đang sử dụng dịch vụ kế toán của Sao Vàng. Khách hàng sử dụng dịch vụ kế toán của Sao Vàng là các doanh nghiệp trong nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, ban quản lý dự án, văn phòng đại diện của doanh nghiệp nước ngoài.

Tham khảo một số khách hàng tiêu biểu của Sao Vàng (Xem chi tiết)

7.LỢI ÍCH KHI SỬ DỤNG DỊCH VỤ KẾ TOÁN CỦA SAO VÀNG:

a) Chất lượng công việc kế toán khi sử dụng dịch vụ kế toán của Sao Vàng luôn được bảo đảm tốt nhất, phù hợp với các quy định của pháp luật về kế toán, thuế, hóa đơn chứng từ.

b) Khi sử dụng dịch vụ kế toán của Sao Vàng, nhân sự của Sao Vàng sẽ tư vấn, giải đáp cho khách hàng các vấn đề liên quan đến các quy định về thuế, kế toán, hóa đơn chứng từ.

c) Dịch vụ kế toán của Sao Vàng sẽ cung cấp cho quý khách các báo cáo chính xác và kịp thời, nhanh chóng hàng tháng, hàng quý, hàng năm hay tại bất kỳ thời điểm nào khi quý khách hàng yêu cầu.

d) Chi phí dịch vụ kế toán khi sử dụng dịch vụ kế toán của Sao Vàng luôn thấp hơn nhiều lần so với thuê hay tuyển dụng nhân viên kế toán có đủ trình độ thực hiện.

e) Sử dụng dịch vụ kế toán của Sao Vàng thì nhân sự chịu trách nhiệm thực hiện công việc kế toán của quý doanh nghiệp luôn ổn định, quý khách hàng không còn bận tâm về việc biến động của nhân viên kế toán, họat động dịch vụ kế toán của doanh nghiệp đã có một công ty dịch vụ kế toán chuyên nghiệp hàng đầu đảm nhận.

f) Nhân viên thực hiện dịch vụ kế toán của Sao Vàng luôn được cập nhật đầy đủ và kịp thời các quy định của pháp luật về chế độ kế toán, quy định về các luật thuế hiện hành để tư vấn kịp thời cho quý khách hàng nhằm mang lại lợi ích tốt nhất cho quý khách hàng.

g) Phí dịch vụ kế toán của Sao Vàng được tính vào chi phí hợp lệ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp. Sao Vàng sẽ xuất hóa đơn dịch vụ kế toán hàng tháng cho quý khách hàng.

h) Khi sử dụng dịch vụ kế toán của Sao Vàng, Sao Vàng luôn song hành cùng quý doanh nghiệp trong hoạt động kinh doanh, luôn tìm nhiều phương cách hỗ trợ, chăm sóc quý khách hàng tốt nhất, hiệu quả nhất để hỗ trợ khách hàng phát triển.

8.NỘI DUNG CÔNG VIỆC DỊCH VỤ KẾ TOÁN:

a) CÔNG VIỆC THỰC HIỆN THỦ TỤC THUẾ

- Khai Lệ phí môn bài;

- Đăng ký Mã số thuế cho nhân viên mới, đăng ký người phụ thuộc;

- Chuẩn bị và nộp hồ sơ khai thuế cho cơ quan thuế hàng tháng (VAT, TNDN, TNCN) theo quy định;

- Chuẩn bị và nộp hồ sơ khai thuế cho cơ quan thuế hàng quý (VAT, TNDN, TNCN) theo quy định;

- Chuẩn bị và nộp hồ sơ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm (TNDN) theo quy định;

- Chuẩn bị và nộp hồ sơ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm (TNCN) theo quy định;

- Hỗ trợ khách hàng làm việc và giải trình với cơ quan thuế trong phạm vi công việc thực hiện.

b) CÔNG VIỆC KẾ TOÁN

- Thực hiện ghi sổ kế toán dựa trên chứng từ do khách hàng cung cấp;

- Lập sổ kế toán chi tiết;

- Tính khấu hao tài sản cố định; phân bổ công cụ, dụng cụ, chi phí trả trước;

- Lập báo cáo tài chính Quý theo quy định;

- Lập báo cáo tài chính Năm theo quy định;

c) CÔNG VIỆC LAO ĐỘNG – BẢO HIỂM XÃ HỘI

- Làm thủ tục bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho nhân viên;

- Báo tăng, báo giảm lao động;

- Chốt sổ BHXH.

d) DỊCH VỤ TÍNH LƯƠNG

- Lập bảng tính lương hàng tháng, bao gồm tiền lương, thưởng, các khoản phụ cấp;

- Tính tiền lương hàng tháng cho nhân viên;

- Tính số tiền phải đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp hàng tháng;

e) CÔNG VIỆC TƯ VẤN THUẾ

- Tư vấn về luật kế toán, luật thuế, quy định sử dụng hóa đơn cho khách hàng trong phạm vi công việc thực hiện;

- Làm việc với công ty kiểm toán (nếu có);

9.QUY TRÌNH THỰC HIỆN DỊCH VỤ KẾ TOÁN

Để giúp khách hàng dễ dàng nắm bắt được các thông tin cần thiết cũng như theo dõi quá trình làm việc, Kế toán Sao Vàng chuẩn hóa quy trình của dịch vụ kế toán cho doanh nghiệp như sau:

Bước 1: Tiếp nhận yêu cầu

- Kế toán Sao Vàng sẽ tiếp nhận yêu cầu của quý khách hàng thông qua điện thoại, email, website.

- Sau khi nắm bắt được thông tin cơ bản, nhân viên của Sao Vàng sẽ chủ động liên hệ để trao đổi kỹ hơn.

Bước 2: Khảo sát, trao đổi, báo giá

- Sau khi có được thông tin về yêu cầu của khách hàng, hiểu rõ vấn đề của khách hàng, Sao Vàng sẽ tư vấn gói dịch vụ phù hợp.

- Báo giá dịch vụ kế toán và thỏa thuận các điều khoản kèm theo.

Bước 3: Soạn thảo, ký kết hợp đồng

- Sau khi thống nhất về nội dung công việc, phí dịch vụ, Sao Vàng sẽ soạn thảo hợp đồng dịch vụ.

- Đại diện pháp lý 2 bên sẽ tiến hành ký kết hợp đồng.

Bước 4: Triển khai thực hiện và báo cáo kết quả

- Sau khi hợp đồng được ký kết, Nhân viên Kế toán Sao Vàng sẽ thông báo cho khách hàng các hồ sơ, thông tin cần cung cấp cho Sao Vàng.

- Nhân viên Kế toán Sao Vàng sẽ rà soát toàn bộ hệ thống giấy tờ về số liệu, chứng từ, giải quyết vấn đề của khách hàng theo đúng thỏa thuận của hợp đồng dịch vụ kế toán.

- Trong quá trình thực hiện dịch vụ, đôi bên sẽ có sự trao đổi thường xuyên, liên tục để nắm bắt phương hướng, cách thức giải quyết công việc nhanh chóng, thuận lợi nhất.

- Nếu có bất kỳ tình huống phát sinh nào, kế toán viên sẽ trao đổi, tư vấn với doanh nghiệp nhằm đảm bảo đáp ứng đúng theo yêu cầu của pháp luật.

Bước 5: Lưu trữ hồ sơ

Thiết lập, lưu trữ hồ sơ trên phần mềm kế toán

10.KHÁCH HÀNG CẦN CUNG CẤP GÌ KHI SỬ DỤNG DỊCH VỤ KẾ TOÁN CỦA SAO VÀNG?

Khi sử dụng dịch vụ kế toán, khách cần cung cấp một số thông tin như sau cho Sao Vàng:

Hồ sơ ban đầu:

- Bản chụp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, đăng ký đầu tư;

- Chữ ký số;

- Thông tin đăng nhập để khai thuế;

- Thông tin về sản phẩm doanh nghiệp kinh doanh;

- Báo cáo tài chính năm trước (nếu có)

Hồ sơ định kỳ hàng tháng:

- Hợp đồng bán hàng, mua hàng;

- Hóa đơn đầu ra, đầu vào của doanh nghiệp;

- Sao kê tài khoản ngân hàng;

- Hợp đồng lao động, thông tin về người lao động;

11.KINH NGHIỆM LỰA CHỌN CÔNG TY DỊCH VỤ KẾ TOÁN

Trước khi lựa chọn bất kỳ đơn vị nào triển khai dịch vụ kế toán cho doanh nghiệp, bạn cần phải tìm hiểu thật kỹ thông tin để tránh những rủi ro về mặt pháp lý. Dưới đây là một số dấu hiệu nhận biết công ty cung cấp kế toán dịch vụ chất lượng.

a) Lựa chọn công ty cung cấp dịch vụ hoạt động lâu năm:

Dịch vụ kế toán có chuyên nghiệp hay không được thể hiện qua nghiệp vụ chuyên môn. Những công ty hoạt động lâu năm sẽ tiếp xúc với đa dạng ngành nghề, lĩnh vực, có nhiều kinh nghiệm hơn khi xử lý giấy tờ khó. Mặt khác, trải qua thời gian hoạt động dài, họ sẽ xây dựng được quy trình làm việc khoa học và bài bản, đội ngũ nhân sự đảm bảo chất lượng và trình độ cao.

b) Lựa chọn công ty có giấy chứng nhận cung cấp dịch vụ kế toán:

Dịch vụ kế toán là ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Để được cung cấp dịch vụ kế toán, doanh nghiệp đón phải được Bồ tài chính cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán.

Bạn hãy kiểm tra xem doanh nghiệp đó có Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán. Bởi lẽ, nếu sử dụng dịch vụ không uy tín, các giấy tờ pháp lý của công ty bạn cũng không được chấp nhận.

12.PHÍ DỊCH VỤ KẾ TOÁN:

Sao Vàng xác định phí dịch vụ kế toán trọn gói gói dựa trên quy mô hoạt động của doanh nghiệp, mức độ phức tạp và hiệu quả thực tế của công việc hoàn thành:

Để có cơ sở báo giá về: Dịch vụ kế toán, khai thuế, lao động và tính lương, nhờ bạn gửi cho Sao Vàng các thông tin sau :

1.Tên công ty?

2.Mã số doanh nghiệp?

3.Ngành nghề kinh doanh chính (sản xuất/Thương mại/Dịch vụ)?

4.Số lượng mặt hàng (đối với doanh nghiệp thương mại, sản xuất)?

5.Tên dịch vụ, sản phẩm chính?

6.Vốn điều lệ?

7.Vốn nhà đầu tư nước ngoài chiếm bao nhiêu % vốn điều lệ?

8.Doanh thu bình quân một năm (ước tính nếu mới hoạt động)?

9.Doanh thu từ xuất khẩu/năm?

10.Số lượng nhân viên?

11.Số lượng nhân viên là người nước ngoài?

12.Số lượng hóa đơn bình quân đầu ra/tháng (ước tính)?

13.Số lượng hóa đơn bình quân đầu vào/tháng (ước tính)?

14.Có bao nhiêu chi nhánh, địa điểm kinh doanh?

15.Địa chỉ chi nhánh, địa điểm kinh doanh?

16.Dịch vụ yêu cầu: Dịch vụ kế toán/ Khai thuế/ Quyết toán thuế? Tính lương/ Lao động và BHXH/ Khác …..?

13.THÔNG TIN LIÊN HỆ

Để nhận được thông tin rõ hơn về dịch vụ kế toán trọn gói, phí dịch vụ,

Mời quý khách đến trực tiếp Văn phòng hoặc liên hệ Công ty Kế toán và Tư vấn Sao Vàng như sau:

Thông tin địa chỉ liên hệ và số điện thoại liên lạc (Xem chi tiết)

14.TRẢ LỜI MỘT SỐ CÂU HỎI

 

Các tin khác

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

028.3620.8435 0914.19.07.07 0942.05.04.07
Giấy phép kinh doanh số : 0308929524 cấp ngày : 29/05/2009 bởi Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TP.Hồ Chí Minh
Người đại diện: ông Thủy Ngọc Thu