Tiếng Việt   English  

TIN CỦA SAO VÀNG

Dịch Vụ Thực Hiện Công Việc Kế Toán của Công ty Kế toán Sao Vàng
Dịch vụ thực hiện công việc kế toán là dịch vụ thực hiện các công việc như ghi sổ kế toán, lập báo cáo tài chính, làm kế toán trưởng, thực hiện thủ tục đăng ký thuế, khai thuế, hoàn thuế, quyết toán thuế, tư vấn thuế, tính lương.
Dịch Vụ Thực Hiện Các Thủ Tục Thuế của Kế Toán Sao Vàng
Sử dụng Dịch vụ kế toán, Dịch vụ thủ tục thuế của sao Vàng, doanh nghiệp hoàn toàn yên tâm về chất lượng dịch vụ. Doanh nghiệp không còn bận tâm về công việc ghi sổ sách kế toán, lập báo cáo tài chính và khai thuế định kỳ và làm quyết toán thuế năm.
Công ty kế toán Sao Vàng đủ điều kiện cung cấp dịch vụ thực hiện thủ tục thuế
Sao Vàng là một trong số các Công ty trên toàn nước Việt Nam đáp ứng được đủ các điều kiện để cung cấp dịch vụ làm thủ tục về thuế theo đúng các quy định hiện hành của pháp luật về thuế
Công ty Kế toán Sao Vàng đủ điều kiện cung cấp dịch vụ kế toán theo Luật Kế toán
Sao Vàng là một trong số các Công ty Dịch vụ Kế toán trên toàn nước Việt Nam đáp ứng được đủ các điều kiện để cung cấp dịch vụ kế toán theo đúng các quy định hiện hành của pháp luật về kế toán.
Dịch vụ của Công ty kế toán và Tư vấn Sao Vàng
Sao Vàng cung cấp Dịch vụ kế toán, Dịch vụ kế toán trưởng, Dịch vụ lập báo cáo tài chính, Dịch vụ làm sổ sách kế toán, Dịch vụ thủ tục thuế, Dịch vụ khai thuế, Dịch vụ hoàn thuế, Dịch vụ tư vấn thuế, Dịch vụ đại lý thuế, Dịch vụ quyết toán thuế, Dịch vụ thành lập công ty, Dịch vụ thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài, Dịch vụ giải thể công t
Công ty Kế toán Sao Vàng đủ điều kiện cung cấp dịch vụ kế toán theo Luật kế toán 2015
Công ty TNHH Kế toán và Tư vấn Sao Vàng đáp ứng đủ các điều kiện kinh doanh về dịch vụ kế toán theo quy định của Luật kế toán và đã được Bộ Tài chính cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán.
Lựa trọn công ty kế toán làm dịch vụ kế toán
Công ty TNHH Kế toán và Tư vấn Sao Vàng là một là một trong số ít 20 doanh nghiệp, đáp ứng được các điều kiện để cung cấp dịch vụ kế toánvà tư vấn thuế theo đúng các quy định của Bộ tài chính.
Lợi ích khi sử dụng dịch vụ kế toán của  Sao Vàng
Chất lượng dịch vụ kế toán khi sử dụng dịch vụ kế toán của chúng tôi luôn được bảo đảm tốt nhất, phù hợp với các quy định của pháp luật về kế toán, thuế, hóa đơn chứng từ.
Quy định của pháp luật về hành nghề dịch vụ kế toán
Theo Quy định của Luật kế toán, Nghị định 129/2004/NĐ-CP ngày 31/5/2004 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật kế toán, Thông tư số 72/2007/TT-BTC ngày 27 tháng 6 năm 2007 của Bộ tài chính về đăng ký hành nghề kế toán, có quy định về điều kiện hành nghề dịch vụ kế toán như sau :

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

028.3620.8435 0914.19.07.07 0942.05.04.07
Giấy phép kinh doanh số : 0308929524 cấp ngày : 29/05/2009 bởi Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TP.Hồ Chí Minh
Người đại diện: ông Thủy Ngọc Thu