QUẢN LÝ NGOẠI HỐI

Bao_cao_thu_Sao_Vang_2
( 31/03/2021, 10:35 )
Thông tư 03/2016/TT-NHNN ngày 26 tháng 02 năm 2016, Quy định về quản lý ngoại hối đối với việc vay, trả nợ nước ngoài của doanh nghiệp

 
Dich_vu_k_toan_Sao_Vang_2
( 31/03/2021, 10:27 )
Quy định về điều kiện vay nước ngoài của doanh nghiệp  không được Chính phủ bảo lãnh, theo quy định tại Thông tư 12/2014/TT-NHNN ngày 31 tháng 03 năm 2014.

 
Dich_vu_k_toan_Sao_Vang_1
( 31/03/2021, 10:20 )
Xử phạt hành chính trong lĩnh vực tiền tệ ngân hàng, theo quy định tại Nghị định 88/2019/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2019  của Chính Phủ.

 
Bao_cao_thu_Sao_Vang_1
( 31/03/2021, 09:55 )
Văn bản hợp nhất số 14/VBHN-NHNN ngày 04 tháng 4 năm 2019 hướng dẫn thực hiện quy định hạn chế sử dụng ngoại hối trên lãnh thổ Việt Nam.

 
Bao_cao_thu_Sao_Vang
( 31/03/2021, 09:51 )
Thông tư 06/2019/TT-NHNN, ngày 26 tháng 6 năm 2019, hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam

 
Dich_vu_k_toan_Sao_Vang
( 31/03/2021, 09:40 )
Nghị định 70/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 07 năm 2014, quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Ngoại hối.

 
Dich_vu_thanh_lp_cng_ty
( 31/03/2021, 09:26 )
Văn bản số 07/VBHN-VPQH ngày 11/07/2013, Hợp nhất Pháp lệnh ngoại hối số 28/2005/PL-UBTVQH11 ngày 13 tháng 12 năm 2005, Pháp lệnh số 06/2013/UBTVQH13 ngày 18 tháng 3 năm 2013 của Ủy ban thường vụ quốc hội.


HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

028.6283.3918 0914.19.07.07 0942.05.04.07
Chính sách bảo mật thông tin |
dathongbao
Giấy phép kinh doanh số : 0308929524 cấp ngày : 29/05/2009 bởi Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TP.Hồ Chí Minh
Người đại diện: ông Thủy Ngọc Thu