Biểu Phí Dịch Vụ Thực Hiện Thủ Tục Thuế Của Sao Vàng

BIỂU PHÍ DỊCH VỤ CÁC DỊCH VỤ THỦ TỤC THUẾ

=========

Sao Vàng cung cấp các Dịch vụ thục hiện thủ tục thuế cho doanh nghiệp và cá nhân như sau:

*DỊCH VỤ THỰC HIỆN THỦ TỤC THUẾ CHO DOANH NGHIỆP

-Dịch vụ đăng ký thuế, khai thuế ban đầu;

-Sử dụng chữ ký số, hoá đơn điện tử;

-Phát hành hoá đơn;

-Dịch vụ khai thuế nhà thầu;

-Khai thuế giá trị gia tăng (VAT) Tháng/Quý/Năm;

-Khai thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) hàng Tháng/Quý/Năm

-Khai thuế thu nhập cá nhân (TNCN)

-Khai quyết toán thuế;

-Dịch vụ hỗ trợ thực hiện quyết toán thuế để giải thể;

-Dịch vụ xác nhận hoàn tất nghĩa vụ thuế;

-Dịch vụ làm việc với cơ quan thuế;

-Dịch vụ khiếu nại thuế;

-Đại diện cho doanh nghiệp làm việc và gỉai trình với cơ quan thuế;

-Dịch vụ hỗ trợ thực hiện quyết toán thuế khi cơ quan thuế thanh tra, kiểm tra thuế;

-Khai thuế cho Văn phòng đại diện, văn phòng điều hành;

-Khai các loại thuế khác;

-Thực hiện tư vấn, thực hiện các thủ tục thuế khác .....

*DỊCH VỤ THỰC HIỆN THỦ TỤC THUẾ CHO CÁ NHÂN

-Dịch vụ đăng ký thuế;

-Dịch vụ khai thuế, quyết toán thuế từ tiền lương, tiền công;

-Dịch vụ hoàn thuế TNCN;

-Dịch vụ khai thuế, quyết toán thuế từ kinh doanh;

-Dịch vụ khai thuế cho thuê tài sản;

-Dịch vụ xác nhận hoàn tất nghĩa vụ thuế;

-Dịch vụ làm việc với cơ quan thuế;

-Dịch vụ khiếu nại thuế.

-Đại diện cho cá nhân làm việc và gỉai trình với cơ quan thuế;

-Tư vấn để thực hiện các thủ tục, quy định về thuế TNCN khác …

-Thực hiện tư vấn, thực hiện các thủ tục thuế khác .....

*DỊCH VỤ LÀM KẾ TOÁN

-Xây dựng hệ thống thông tin kế toán;

-Thực hiện ghi sổ kế toán;

-Lập sổ sách kế toán chi tiết;

-Tính khấu hao tài sản; phân bổ công cụ, dụng cụ; chi phí trả trước;

-Lập báo cáo tài chính;

-Phân tích tính hình tài chính, hoạt động kinh doanh;

-Làm kế toán trưởng;

-Dịch vụ tư vấn kế toán;

-Các công việc liên quan đến công tác kế toán khác...

*DỊCH VỤ TÍNH LƯƠNG

-Lập bảng tính lương hàng tháng, bao gồm tiền lương, thưởng, các khoản phụ cấp;

-Tính tiền lương hàng tháng cho nhân viên;

-Tính số tiền phải đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp hàng tháng;

-Tính thuế thu nhập cá nhân (TNCN) hàng tháng cho nhân viên.

*DỊCH VỤ LAO ĐỘNG - BẢO HIỂM XÃ HỘI

-Thực hiện các thủ tục đăng ký bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp;

-Thực hiện các thủ tục báo tăng, báo giảm lao động;

-Thực hiện thủ tục chốt sổ.

*DỊCH VỤ TƯ VẤN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP

-Dịch vụ thành lập công ty;

-Dịch vụ thay đổi đăng ký doanh nghiệp;

-Dịch vụ giải thể công ty, chi nhánh, văn phòng đại diện .....

Để nhận được thông tin rõ hơn về dịch vụ thực hiện thủ tục thuế, phí dịch dịch vụ,

Mời quý khách đến trực tiếp Văn phòng hoặc liên hệ Công ty Kế toán và Tư vấn Sao Vàng như sau:

Địa chỉ: Số 9 Phan Kế Bính, Phường Đa Kao, Quận 1, Tp.HCM, Việt Nam

Tel: 0914 190 707 - 0946 050 407 - Email: ngocthu@ketoansaovang.com

Thông tin địa chỉ liên hệ và số điện thoại liên lạc (Xem chi tiết)           

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

028.6283.3918 0914.19.07.07 0946.05.04.07
Chính sách bảo mật thông tin |
dathongbao
Giấy phép kinh doanh số : 0308929524 cấp ngày : 29/05/2009 bởi Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TP.Hồ Chí Minh
Người đại diện: ông Thủy Ngọc Thu