Dịch vụ tư vấn thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam


DỊCH VỤ TƯ VẤN THÀNH LẬP VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI VIỆT NAM

Của doanh nghiệp nước ngoài

==================

 

THỦ TỤC THÀNH LẬP VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI VIỆT NAM CỦA THƯƠNG NHÂN NƯỚC NGOÀI

 

I.  Điều kiện cấp giấy phép thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam nước ngoài

1. Là thương nhân được pháp luật nước, vùng lãnh thổ nơi thương nhân đó thành lập hoặc đăng ký kinh doanh công nhận hợp pháp;

2. Đã hoạt động không dưới 01 năm, kể từ khi được thành lập hoặc đăng ký kinh doanh hợp pháp ở nước của thương nhân.

II. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam nước ngoài

Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép đăng ký Văn phòng đại diện tại Việt Nam bao gồm:

1. Đơn đề nghị cấp Giấy phép thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam.

2. Bản sao Giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị tương đương của thương nhân nước ngoài. Trong trường hợp Giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị tương đương có quy định thời hạn hoạt động của thương nhân nước ngoài thì thời hạn đó phải còn ít nhất là 01 năm;

3. Báo cáo tài chính có kiểm toán hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương (bao gồm văn bản xác nhận tình hình thực hiện nghĩa vụ thuế hoặc tài chính trong năm tài chính gần nhất do cơ quan có thẩm quyền nơi thương nhân nước ngoài thành lập cấp hoặc các văn bản khác được tổ chức độc lập, có thẩm quyền cấp hoặc xác nhận chứng minh sự tồn tại và hoạt động thực sự của thương nhân nước ngoài trong năm tài chính gần nhất).

4. Bản sao Điều lệ hoạt động của thương nhân nước ngoài.

e. Bản sao hộ chiếu hoặc chứng minh nhân dân (nếu là người Việt Nam); hoặc bản sao hộ chiếu (nếu là người nước ngoài) của người đứng đầu Văn phòng đại diện

5. Bản sao Hợp đồng thuê địa điểm đặt trụ sở văn phòng đại diện.

Lưu ý:

- Các giấy tờ do cơ quan nước ngoài có thẩm quyền cấp hay xác nhận phải được hợp pháp hoá lãnh sự theo quy định của pháp luật Việt Nam và dịch ra tiếng Việt; bản dịch, bản sao phải được công chứng theo quy định của pháp luật Việt Nam.

- Bản sao các giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền Việt Nam cấp hay xác nhận phải được công chứng theo pháp luật Việt Nam

 

III. Các trường hợp không cấp giấy phép thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam nước ngoài

1. Thương nhân nước ngoài không đáp ứng đủ các điều kiện quy định tại Mục I nêu trên.

2. Thương nhân nước ngoài đề nghị cấp Giấy phép thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam trong thời gian 02 năm, kể từ ngày bị thu hồi Giấy phép thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam tại Việt Nam. Các trường hợp thu hồi giấy phép hoạt động văn phòng đại diện thương nhân nước ngoài tại Việt nam:

a) Không chính thức đi vào hoạt động trong thời gian 06 tháng, kể từ ngày được cấp Giấy phép thành lập;

b) Ngừng hoạt động 06 tháng liên tục mà không thông báo với cơ quan cấp Giấy phép thành lập;

c) Không báo cáo định kỳ về hoạt động của Văn phòng đại diện trong 02 năm liên tiếp;

d) Không gửi báo cáo theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng, kể từ ngày có yêu cầu bằng văn bản;

đ) Hoạt động không đúng chức năng của Văn phòng đại diện theo quy định của pháp luật.

4. Có bằng chứng cho thấy việc thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam gây phương hại đến quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, truyền thống lịch sử, văn hoá, đạo đức, thuần phong mỹ tục Việt Nam và sức khoẻ của nhân dân, làm huỷ hoại tài nguyên, phá huỷ môi trường.

5. Nộp hồ sơ không hợp lệ và không bổ sung đủ hồ sơ theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép.

6. Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

VI. Thông báo hoạt động của văn phòng đại diện nước ngoài

1. Trong thời hạn 45 ngày, kể từ ngày được cấp Giấy phép, Văn phòng đại diện phải đăng báo viết hoặc báo điện tử được phép phát hành tại Việt Nam trong 03 số liên tiếp về những nội dung sau đây:

a) Tên, địa chỉ trụ sở của Văn phòng đại diện;

b) Tên, địa chỉ trụ sở của thương nhân nước ngoài;

c) Người đứng đầu Văn phòng đại diện;

d) Số, ngày cấp, thời hạn của Giấy phép thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam, cơ quan cấp Giấy phép;

đ) Nội dung hoạt động của Văn phòng đại diện.

2. Trong thời hạn quy định tại điểm 1 nêu trên, Văn phòng đại diện phải chính thức hoạt động và thông báo cho Sở Công thương về việc mở cửa hoạt động tại trụ sở đã đăng ký.

V.Thành lập bộ máy quản lý văn phòng đại diện nước ngoài

1. Việc thành lập bộ máy quản lý và cử nhân sự lãnh đạo của Văn phòng đại diện do thương nhân nước ngoài quyết định.

2. Số người nước ngoài làm việc tại Văn phòng đại diện phải phù hợp với pháp luật về lao động và cam kết quốc tế của Việt Nam tại các Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

 

DỊCH VỤ  THÀNH LẬP  VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CỦA SAO VÀNG

 

 1. Tư vấn trước khi thành lập văn phòng đại diện

- Tư vấn thủ tục tiến hành và các giấy tờ cần thiết để thành lập văn phòng đại diện.

- Tư vấn về quyền và nghĩa vụ của văn phòng đại diện.

- Tư vấn về nghĩa vụ thuế của văn phòng đại diện.

- Soạn thảo nội dung hồ sơ thành lập văn phòng đại diện.

2. Đại diện thực hiện các thủ tục thành lập văn phòng đại diện

- Tiến hành nộp hồ sơ đăng ký hoạt động văn phòng đại diện.

- Theo dõi tiến trình xử lý và thông báo kết qủa hồ sơ đã nộp.

- Nhận giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng đại diện.

- Tiến hành nộp hồ sơ khắc dấu cho văn phòng đại diện.

- Nhận giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu và dấu của văn phòng đại diện.

- Tiến hành thủ tục đăng ký Mã số Thuế.

- Nhận giấy đăng ký Mã số thuế.

3. Kết quả thành lập văn phòng đại diện, bàn giao cho khách hàng

- Giấy chứng nhận Đăng ký hoạt động của văn phòng đại diện.

- Dấu của văn phòng đại diện.

- Giấy chứng nhận đăng ký thuế (MST).

4. Dịch vụ sau khi thành lập văn phòng đại diện

- Thực hiện các thủ tục thông báo thành lập, hoạt động theo quy định;

- Dịch vụ khai thuế cho văn phòng đại diện theo quy định;

- Dịch vụ tiền lương cho văn phòng đại diện;

- Dịch vụ lao động, BHXH, BHYT, BHTN ….

 

PHÍ DỊCH VỤ THÀNH LẬP VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN

 

Biểu phí dịch vụ thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam của Công ty nước ngoài (Xem chi tiết)

 

BẠN SỬ DỤNG DỊCH VỤ THÀNH LẬP VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN KHI NÀO?

 

1-Để thành lập văn phòng đại diện đòi hỏi nhiều thủ tục phức tạp theo yêu cầu của cơ quan cấp phép thành lập văn phòng đại diện ? Dịch vụ thành lập văn phòng đại diện của Sao Vàng sẽ giúp bạn.

2-Bạn không có thời gian, không có nhân sự để chuẩn bị các thủ tục thành lập văn phòng đại diện? Dịch vụ thành lập văn phòng đại diện của Sao Vàng sẽ giúp bạn.

3- Nếu bạn không chuyên nghiệp trong lĩnh vực thành lập văn phòng đại diện, bạn sẽ mất rất nhiều thời gian cũng như công sức để chuẩn bị hồ sơ, soạn thảo hồ sơ, chỉnh sửa hồ sơ thành lập văn phòng đại diện nhiều lần theo yêu cầu của cơ quan cấp phép thành lập văn phòng đại diện. Dịch vụ thành lập văn phòng đại diện của Sao Vàng sẽ giúp bạn.

4- Bạn muốn tiết kiệm thời gian và chi phí khi thực hiện thành lập văn phòng đại diện? Dịch vụ thành lập văn phòng đại diện của Sao Vàng sẽ giúp bạn.

 

BẠN CHỌN DỊCH VỤ THÀNH VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CỦA SAO VÀNG?

 

1. Dịch vụ thành lập văn phòng đại diện của Sao Vàng được thành lập bởi các luật sư, thạc sĩ, chuyên gia tư vấn trong lĩnh vực pháp lý doanh nghiệp, tư vấn thuế, tư vấn kế toán. Nhân sự của Sao Vàng có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn thành lập văn phòng đại diện.

2. Sao Vàng là Công ty chuyên cung cấp các dịch vụ thành lập văn phòng đại diện, thành lập doanh nghiệp, cấp phép đầu tư, dịch vụ kế toán hàng đầu tại Việt Nam. Cho đến nay đã có hàng ngàn khách hàng đã được Sao Vàng cung cấp dịch vụ thành lập công ty, dịch vụ thành lập văn phòng đại diện.

3. Bạn đang thắc mắc nhiều vấn đề, Bạn cần  người có đủ trình độ, bằng cấp, năng lực, kinh nghiệm về thành lập văn phòng đại diện để tư vấn, giải đáp các vướng mắc liên quan đến việc thành lập văn phòng đại diện. Dịch vụ thành lập văn phòng đại diện của Sao Vàng sẽ tư vấn cho bạn.

4. Bạn muốn tiết kiệm thời gian và chi phí khi thực hiện thành lập văn phòng đại diện? Dịch vụ thành lập văn phòng đại diện chuyên nghiệp của Sao Vàng sẽ giúp bạn tiết kiệm thời gian và chi phí khi thành lập văn phòng đại diện.

5. Bạn cần một công ty chuyên cung cấp dịch vụ thành lập văn phòng đại diện, xin cấp phép thành lập văn phòng đại diện chuyên nghiệp, với thời gian giải quyết nhanh, thủ tục chính xác, cách thức phục vụ chuyên nghiệp, tận tâm, nhiệt tình, gía cả hợp lý? Sao Vàng sẽ giúp bạn.

6. Tại Sao Vàng, dịch vụ thành lập văn phòng đại diện được thực hiện theo một quy trình chặt chẽ và khoa học, từ lúc gặp gỡ khách hàng cho đến khi hoàn thành dịch vụ và cung cấp cho khách hàng. Mọi sản phẩm dịch vụ hoàn  thành đều phải được kiểm tra, kiểm soát. Đảm bảo dịch vụ thành lập văn phòng đại diện của Sao Vàng cung cấp cho khách hàng  chính xác, nhanh chóng.

7. Nhân sự thực hiện dịch vụ thành lập văn phòng đại diện của Sao Vàng là những người có trình độ cao, có nhiều kinh nghiệm và kiến thức thực tế trong lĩnh vực tư vấn pháp lý doanh nghiệp, tư vấn thuế. Bạn có thể có được những chuyên gia là luật sư, thạc sĩ (MBA), kiểm toán viên (CPA) tư vấn cho bạn cho bạn.

8. Cho đến nay hàng ngàn khách hàng là doanh nghiệp đã sử dụng dịch vụ thành lập văn phòng đại diện của Sao Vàng.

9. Đến với dịch vụ thành lập văn phòng đại diện của Sao Vàng, bạn hoàn toàn yên tâm về chất lượng dịch vụ thành lập văn phòng đại diện, sự phục vụ chuyên nghiệp của đội ngũ nhân sự làm dịch vụ thành lập văn phòng đại diện. Đội ngũ nhân sự của Dịch vụ thành lập văn phòng đại diện của Sao Vàng am hiểu và vững vàng về nghiệp vụ chuyên môn pháp lý, nhiệt tình và tận tâm phục vụ khách hàng.

Với việc lựa chọn Dịch vụ thành lập văn phòng đại diện của Sao Vàng, Dịch vụ thành lập văn phòng đại diệncủa Sao Vàng sẽ thực hiện toàn bộ các thủ tục thành lập văn phòng đại diện cho quý khách.

Quý khách hàng chỉ việc ký trên các hồ sơ, biểu mẫu thành lập văn phòng đại diện do Dịch vụ thành lập văn phòng đại diện Sao Vàng soạn thảo sẵn.

Sau khi thành lập văn phòng đại diện, Dịch vụ thành lập văn phòng đại diện của Sao Vàng sẽ tiếp tục tư vấn, thực hiện các dịch vụ khai thuế cho văn phòng đại diện.

Bạn đang có nhu cầu sử dụng Dịch vụ thành lập văn phòng đại diện, xin liên hệ trực tiếp với Dịch vụ thành lập văn phòng đại diện của Sao Vàng để biết thêm chi tiết.

 

Để nhận được thông tin rõ hơn về dịch vụ, phí dịch vụ  của Sao Vàng

Mời quý khách liên hệ Sao Vàng theo địa chỉ và số điện thoại sau :

Thông tin địa chỉ và số điện thoại liên lạc (Xem chi tiết)          

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

028.6283.3918 0914.19.07.07 0942.05.04.07
Chính sách bảo mật thông tin người dùng
dathongbao
Giấy đăng ký doanh nghiệp số : 0308929524 cấp ngày : 29/05/2009 bởi Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Tp.HCM
Người đại diện pháp luật : Ông Thủy Ngọc Thu
Tên đơn vị : CÔNG TY TNHH KẾ TOÁN VÀ TƯ VẤN SAO VÀNG
Địa chỉ trụ sở : Số 9 Phan Kế Bính, Phường Đa Kao, Quận 1, Tp.HCM
Số điện thoại : 028.6283.3918 - 0942.05.04.07 - Email: ngocthu@ketoansaovang.com