Giấy Chứng nhận đủ điều kiện cung cấp dịch vụ kế toán

Loại file : pdf
Kích thước : 4 KB
Số lần down : 1600
Điểm : 0 Điểm
Xem : 10440
Ngày đăng :17/04/2015
   

Theo quy định của Luật kế toán, doanh nghiệp phải có Giấy Chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán do Bộ Tài chính cấp mới được kinh doanh dịch vụ kế toán. Công ty Kế toán và Tư vấn Sao Vàng đã được Bộ tài chính cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cung cấp dịch vụ kế toán (file kèm theo).

Bình luận

Các download TÀI LIỆU khác

Mẫu thông tin ứng viên-Công ty Kế toán Sao Vàng

Sao Vàng là công ty tư vấn chuyên nghiệp trong lĩnh vực dịch vụ kế toán, làm kế toán trưởng, khai thuế, tư vấn thuế, quyết ...

File giới thiệu Công ty Kế toán và Tư vấn Sao Vàng

Công ty Kế toán và Tư vấn Sao Vàng là công ty tư vấn chuyên nghiệp trong lĩnh vực dịch vụ kế toán, làm kế toán ...

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

028.6283.3918 0914.19.07.07 0942.05.04.07
googlefdc807f881251b1a.html