Phí dịch vụ kế tóan trọn gói

PHÍ LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI

---------------

I- CÔNG VIỆC SAO VÀNG THỰC HIỆN

 

Công ty Kế toán và Tư vấn Sao Vàng đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật để cung cấp dịch vụ kế toán, dịch vụ kế toán trưởng, dịch vụ thủ tục thuế và được Bộ tài chính Việt Nam cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán.

Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán của Sao Vàng (Xem chi tiết)

1.1-CÔNG VIỆC THỦ TỤC THUẾ

1.1.Khai thuế môn bài hoặc lệ phí môn bài;

1.2.Đăng ký Mã số thuế cho nhân viên mới, đăng ký người phụ thuộc;

1.3.Chuẩn bị và nộp hồ sơ khai thuế cho cơ quan thuế hàng tháng (VAT, TNDN, TNCN) theo quy định;

1.4.Chuẩn bị và nộp hồ sơ khai thuế cho cơ quan thuế hàng quý (VAT, TNDN, TNCN) theo quy định;

1.5.Chuẩn bị và nộp hồ sơ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm (TNDN) theo quy định;

1.6.Chuẩn bị và nộp hồ sơ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm (TNCN) theo quy định;

1.7.Chuẩn bị và nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo quy định;

1.8.Thông báo cho khách hàng số tiền thuế phải nộp, thời gian phải nộp.

1.9.Hỗ trợ khách hàng làm việc và giải trình  với cơ quan thuế trong phạm vi công việc thực hiện.

2-CÔNG VIỆC KẾ TOÁN

2.1.Phân loại, sắp xếp chứng từ kế toán;

2.2.Thực hiện ghi sổ kế toán bằng phần mềm kế toán trên máy tính;

2.3.Thực hiện ghi sổ kế toán chi tiết theo quy định dựa trên chứng từ do khách hàng cung cấp;

2.4.Tính khấu hao tài sản cố định;

2.5.Tính và phân bổ công cụ, dụng cụ, chi phí trả trước;

2.6.Lập báo cáo tài chính Quý theo quy định;

2.7.Lập báo cáo tài chính Năm theo quy định;

2.8.In các sổ sách kế toán chi tiết theo quy định;

2.9.In báo cáo tài chính theo quy định;

2.10.Bổ nhiệm nhân viên kế toán cho khách hàng;

3-CÔNG VIỆC KẾ TOÁN TRƯỞNG

3.1.Bổ nhiệm nhân sự làm kế toán trưởng cho khách hàng;

3.2.Thực hiện công việc kế toán trưởng theo quy định của pháp luật.

4-CÔNG VIỆC LAO ĐỘNG – BẢO HIỂM XÃ HỘI

4.1.Thực hiện các thủ tục đăng ký lao động;

4.2.Thực hiện các thủ tục báo tăng, báo giảm lao động;

4.3.Thực hiện các thủ tục đăng ký bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho nhân viên.

5-DỊCH VỤ TÍNH LƯƠNG

5.1.Lập bảng tính lương hàng tháng, bao gồm tiền lương, thưởng, các khoản phụ cấp;

5.2.Tính tiền lương hàng tháng cho nhân viên;

5.3.Tính số tiền phải đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp hàng tháng;

5.4.Tính thuế thu nhập cá nhân (TNCN) hàng tháng cho nhân viên.

6-CÔNG VIỆC TƯ  VẤN

6.1.Tư vấn về luật kế toán, luật thuế, quy định sử dụng hóa đơn cho khách hàng trong phạm vi công việc thực hiện;

6.2.Làm việc với công ty kiểm toán (nếu có);

7-CÔNG VIỆC BÁO CÁO

7.1.Lập báo cáo và nộp báo cáo cho Sở Kế hoạch và Đầu tư về tiến độ thực hiện dự án đầu tư;

7.2.Lập báo cáo và nộp báo cáo thống kê cho Cơ quan thống kê.

8-NHẬN CHỨNG TỪ VÀ NỘP BÁO CÁO

8.1.Nhận hóa đơn, chứng từ từ khách hàng;

8.2.Nộp báo cáo thuế cho cơ quan thuế.

 

II-PHÍ DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI

 

Chúng tôi xác định giá phí cho dịch vụ dựa trên quy mô hoạt động của doanh nghiệp, mức độ phức tạp và hiệu quả thực tế của công việc hoàn thành :

Để có cơ sở báo giá, quý khách cung cấp các thông tin sau cho Sao Vàng :

1. Mã số doanh nghiệp?

2.Trụ sở chính tại?

3. Ngành nghề kinh doanh chính (sản xuất/Thương mại/Dịch vụ)?

4.Tên sản phẩm, Mặt  hàng chính?

5.Doanh thu bình quân một năm?

6.Doanh thu từ xuất khẩu/năm?

7.Số lượng nhân viên?

8.Số lượng nhân viên là người nước ngoài?

9.Số lượng hóa đơn bình quân đầu ra/tháng?

10.Số lượng hóa đơn bình quân đầu vào/tháng?

11.Số lượng mặt hàng (đối với doanh nghiệp thương mại, sản xuất)?

12.Công ty có vốn đầu tư nước ngoài không? Bao nhiêu %?

13.Có bao nhiêu chi nhánh, địa điểm kinh doanh?

14.Địa chỉ chi nhánh, địa điểm kinh doanh?

15.ịch vụ yêu cầu : Dịch vụ kế toán/ Kế toán toán trưởng/ Khai thuế/ Quyết toán thuế? Tiền lương/ Lao động và BHXH/ Khác …..?

Để nhận được thông tin rõ hơn về dịch vụ kế toán, phí dịch vụ,

Mời quý khách đến trực tiếp Văn phòng hoặc liên hệ Công ty Kế toán và Tư vấn Sao Vàng như sau:

Thông tin địa chỉ liên hệ và số điện thoại liên lạc (Xem chi tiết)          

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

028.6283.3918 0914.19.07.07 0942.05.04.07
Chính sách bảo mật thông tin |
dathongbao
Giấy phép kinh doanh số : 0308929524 cấp ngày : 29/05/2009 bởi Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TP.Hồ Chí Minh
Người đại diện: ông Thủy Ngọc Thu