Tiếng Việt   English  

VIETNAMESE LAW

Thông tư 12/2022/TT-NHNN hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với việc vay, trả nợ nước ngoài của doanh nghiệp

Thông tư 12/2022/TT-NHNN hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với việc vay, trả nợ nước ngoài của doanh nghiệp

Thông tư 12/2022/TT-NHNN ngày 30 tháng 09 năm 2022 hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với việc vay, trả nợ nước ngoài của doanh nghiệp.
Thông tư 09/2021/TT-BTC hướng dẫn kiểm tra hoạt động dịch vụ kế toán

Thông tư 09/2021/TT-BTC hướng dẫn kiểm tra hoạt động dịch vụ kế toán

Thông tư 09/2021/TT-BTC ngày 25 tháng 01 năm 2021 hướng dẫn kiểm tra hoạt động dịch vụ kế toán.
Công văn 2626/TCT-DNNCN giới thiệu một số điểm mới và triển khai thực hiện Thông tư số 40/2021/TT-BTC

Công văn 2626/TCT-DNNCN giới thiệu một số điểm mới và triển khai thực hiện Thông tư số 40/2021/TT-BTC

Công văn 2626/TCT-DNNCN ngày 19 tháng 07 năm 2021 giới thiệu một số điểm mới và triển khai thực hiện Thông tư số 40/2021/TT-BTC hướng dẫn thuế giá trị gia ...
Nghị định 94/2016/NĐ-CP quy định chi Tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật thống kê

Nghị định 94/2016/NĐ-CP quy định chi Tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật thống kê

Nghị định 94/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 quy định chi Tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật thống kê.

CARREERS

Recruiting accounting practitioner with accountancy practice certificate

Recruiting accounting practitioner with accountancy practice certificate

Golden Star Accounting and Consulting Company is recruiting a accounting practitioner with an Accounting Practicing Certificate (issued by the Ministry of Finance) with the following specific contents:
Recruiting head of accountant team

Recruiting head of accountant team

Golden Star is a professional consulting company specializes in providing accounting services, tax procedure services, services for representative office, company establishment services, company dissolution services in Vietnam, performing investment procedures for ...
Staff recruitment

Staff recruitment

Golden Star is a professional consulting company specializes in providing accounting services, tax procedure services, services for representative office, company establishment services, company dissolution services in Vietnam, performing investment procedures for ...
Accountant recruitment

Accountant recruitment

Golden Star is a professional consulting company specializes in providing accounting services, tax procedure services, services for representative office, company establishment services, company dissolution services in Vietnam, performing investment procedures for ...
Intership accountant recruitment

Intership accountant recruitment

Golden Star is a professional consulting company specializes in providing accounting services, tax procedure services, services for representative office, company establishment services, company dissolution services in Vietnam, performing investment procedures for ...
ACCOUNTING AND BOOKKEEPING

SERVICE FEES

Accounting Service Fee

Accounting Service Fee

Are you looking for a professional, prestigious accounting service company in Ho Chi Minh City, Vietnam? Do you want to get a quote on accounting services? Please contact Golden Star Accounting ...
Service Fee For Performing Tax Procedures

Service Fee For Performing Tax Procedures

Refer to the service fee schedule for carrying out tax procedures such as tax reporting, tax declaration, tax consulting, tax finalization, tax refund, tax explanation, confirmation of completion of tax ...
Company Establishment Service Fee

Company Establishment Service Fee

Professional, reputable, cheap company establishment services. From only 1,600,000 VND, you can get a Business Registration Certificate and round seal. Contact us now for consultation.
Business Registration Service Fees

Business Registration Service Fees

Service fees for establishing new business, changing business registration, for dissolving business in Vietnam. Professional, reputable, dedicated services and reasonable prices. Contact Golden Star Accounting Firm in Vietnam
Tax Consulting Service Fees

Tax Consulting Service Fees

Professional tax consulting service fees in Vietnam. Tax law consulting fee, tax procedure consulting fee,  tax declaration fee, tax explanation fee, fee for confirmation of tax obligation completion...

IconDOCUMENTS

Introduction Golden Star Accounting and Consulting Company - 103

Introduction Golden Star Accounting and Consulting Company - 103

Golden Star is a professional consulting company specializes in providing accounting services, chief accountant services, tax procedure services, tax declaration services, tax consultancy services, tax agency services, tax refund services, services for representative ...
Application Form for Recruitment at Sao Vang Accounting Company

Application Form for Recruitment at Sao Vang Accounting Company

Golden Star Accounting and Consulting Company specializes in providing accounting services, tax procedure services, payroll services,  virtual office services and other business consulting services. There is a need to recruit ...
Introduction Golden Star Accounting Company

Introduction Golden Star Accounting Company

Golden Star is a professional consulting company specializes in providing accounting services, chief accountant services, tax procedure services, tax declaration services, tax consultancy services, tax agency services, tax refund services, services for representative ...
Introduction Golden Star Accounting and Consulting Company

Introduction Golden Star Accounting and Consulting Company

Golden Star is a professional consulting company specializes in providing accounting services, chief accountant services, tax procedure services, tax declaration services, tax consultancy services, tax agency services, tax refund services, services for representative ...
Introduction Golden Star Accounting and Consulting Company - 103 - 104

Introduction Golden Star Accounting and Consulting Company - 103 - 104

Golden Star is a professional consulting company specializes in providing accounting services, chief accountant services, tax procedure services, tax declaration services, tax consultancy services, tax agency services, tax refund services, services for representative ...
Photo Gallery
Tour Dalat of Golden Star StaffTour Dalat of Golden Star StaffTour Dalat of Golden Star StaffTour Dalat of Golden Star StaffTour Dalat of Golden Star StaffTour Dalat of Golden Star StaffTour Singapor of Golden Star StaffTour Singapor of Golden Star StaffTour Singapor of Golden Star StaffTour Singapor of Golden Star StaffTour Nha Trang of Golden Star StaffTour Nha Trang of Golden Star StaffTour Mui Ne of Golden Star StaffTour Mui Ne of Golden Star StaffHappy birthday to Golden Star StaffTour Singapor of Golden Star Staff

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

028.3620.8435 0914.190.707 0942.050.407
Giấy phép kinh doanh số : 0308929524 cấp ngày : 29/05/2009 bởi Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TP.Hồ Chí Minh
Người đại diện: ông Thủy Ngọc Thu