Công văn số 10622/BTC-CĐKT ngày 10/08/2017 về việc cung cấp dịch vụ kế toán của đại lý thuế

Loại file : pdf
Kích thước : 0 Bytes
Số lần down : 536
Điểm : 0 Điểm
Xem : 3078
Ngày đăng :15/03/2019
   

Công văn của Bộ Tài Chính trích dẫn Khoản 2 Điều 59 Luật Kế toán số 88/2015/QH13 đã quy định: “2. Doanh nghiệp chỉ được kinh doanh dịch vụ kế toán khi bảo đảm các điều kiện kinh doanh theo quy định của Luật này và được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán.“

Đây là toàn văn Công Văn 10622/BTC-CĐKT.

Bình luận

Các LUẬT KẾ TOÁN khác

Luật kế toán

Luật kế toán  được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 17 tháng 6 ...

Nghị định số 129/2004/NĐ-CP ngày 31 tháng 05 năm 2004 của chính phủ về hướng dẫn Luật kế toán

Nghị định số 129/2004/NĐ-CP ngày 31 tháng 05 năm 2004 của chính phủ về hướng dẫn một số điều của Luật kế toán áp dụng trong kinh ...

Nghị định 185/2004/NĐ-CP ngày 04 tháng 11 năm 2004 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán

Nghị định 185/2004/NĐ-CP ngày 04 tháng 11 năm 2004 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

028.6283.3918 0914.19.07.07 0942.05.04.07
googlefdc807f881251b1a.html