CV số 2342/TCT-CS của Tổng cục Thuế ngày 23 tháng 7 năm 2013 v/v giải đáp vướng mắc về lệ phí trước bạ ngày 23/08/2013

Loại file : pdf
Kích thước : 0 Bytes
Số lần down : 333
Điểm : 0 Điểm
Xem : 18555
Ngày đăng :23/08/2013
   
Bình luận

Các LUẬT THUẾ khác

Luat thue gia tri gia tang

Luật thuế giá trị gia tăng so 13/2008/QH12 duoc QH thông qua ngay 03 thang 06 nam 2008.

Luat sua doi mot so noi dung cua luat thue thu nhap ca nhan

Luat sua doi mot so noi dung cua luat thue thu nhap ca nhan so 26/2012/QH13 duoc Quoc Hoi ban hanh ngay 22 thang 11 nam 2012.

Luat sua doi mot so dieu cua luat quan ly thue

Luat sua doi mot so dieu cua luat quan ly thue so 21/2012/QH13 duoc Quoc Hoi thong qua ngay  20 tháng 11 năm 2012.

Nghị định số 121/2011/NĐ-CP ngày 27-12-2011 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng

Nghị định  121/2011/NĐ-CP ngày 27-12-2011 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng

Thông tư 06/2012/TT-BTC ngày 01 tháng 01 năm 2012 của BTC hướng dẫn thi hành về thuế giá trị gia tăng

Thông tư 06/2012/TT-BTC ngày 01  tháng 01 năm 2012 của BTC hướng dẫn thi hành về thuế giá trị gia tăng

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

028.6283.3918 0914.19.07.07 0942.05.04.07
Chính sách bảo mật thông tin |
dathongbao
Giấy phép kinh doanh số : 0308929524 cấp ngày : 29/05/2009 bởi Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TP.Hồ Chí Minh
Người đại diện: ông Thủy Ngọc Thu