Sửa Luật Kế toán, TTCK sẽ minh bạch hơn

Thứ bảy, 28/03/2015, 13:41 GMT+7

Chính phủ vừa trình ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến vể phương án sửa đổi Luật Kế toán, trước khi trình Quốc hội xem xét thông qua vào cuối năm nay. Trong đó, lần đầu tiên định ra nguyên tắc hạch toán theo giá trị hợp lý (thị trường).

BẤT ỔN NGUYÊN TẤC GIÁ GỐC

Chủ trì soạn thảo dự thảo Luật Kế toán sửa đổi, Bộ Tài chính cho biết, Luật hiện hành quy định nguyên tắc giá gốc (giá trị ghi sổ) để hạch toán và lập báo cáo tài chính (BCTC). Việt Nam đang hoàn chỉnh cơ chế kinh tế thị trường, nên hạch toán theo giá gốc là chưa phù hợp với thông lệ phổ biến trên thế giới và các chuẩn mực kế toán quốc tế. Một số lĩnh vực như chứng khoán, tín dụng..., nếu hạch toán theo giá gốc sẽ không phản ánh thực chất bức tranh về vốn, tài sản trong kinh doanh.

Do đó, Bộ Tài chính đề xuất: giá trị ban đầu của tài sản được hạch toán theo giá gốc, bao gồm chi phí mua, bốc xếp, vận chuyển, lắp ráp, chế biến và các chi phí liên quan trực tiếp khác đến khi đưa tài sản vào trạng thái sẵn sàng sử dụng. Sau ghi nhận ban đầu, đối với một số loại tài sản có thể xác định được giá trị hợp lý, đơn vị kế toán được điều chỉnh lại giá trị tài sản đã ghi sổ kế toán theo giá trị hợp lý.

Khi thẩm tra dự án Luật, ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội cho biết, đa số ý kiến tán thành với quy định của dự thảo Luật, nhưng một số ý kiến chưa đồng tình vì cho rằng, việc cho phép hạch toán, điều chỉnh lại giá trị tài sản đã ghi sổ kế toán theo giá trị hợp lý có thể tạo kẽ hở làm phát sinh các trường hợp ghi khống, ghi giá trị ảo của tài sản, gây khó khăn cho quản lý, kiểm soát, đánh giá giá trị thực chất của tài sản. Việc dự thảo Luật chưa quy định cụ thể nguyên tắc, tiêu chí, điều kiện để xác định các loại tài sản được đưa vào danh mục tài sản được điều chỉnh theo giá trị hợp lý có thể dẫn đến tình trạng tùy tiện trong ban hành danh mục và tổ chức thực hiện.

Giải trình vấn đề trên, Bộ Tài chính cho rằng, dự thảo Luật cho phép áp dụng giá trị hợp lý nhằm đánh giá đúng thực trạng tài chính của DN tại thời điểm báo cáo, đảm bảo phù hợp với thông lệ quốc tế. Do đây là vấn đề mới, phương pháp xác định giá trị hợp lý phức tạp, tùy thuộc vào điều kiện thị trường của từng tài sản, nên dự thảo không quy định cụ thể cơ sở xác định giá trị hợp lý, cũng như không quy định cụ thể tài sản nào được hạch toán theo giá trị hợp lý, mà giao cho Chính phủ quy định để đảm bảo tính linh hoạt và phù hợp với điểu kiện thực tế.

Theo thông lệ quốc tế, giá trị hợp lý được hiểu là giá có thể nhận được khi bán một tài sản, hoặc thanh toán một khoản nợ phải trả trong một giao dịch có trật tự giữa các thành viên thị trường tại ngày xác định giá trị.

5 LOẠI TÀI SẢN ĐƯỢC ĐÁNH GIÁ THEO GIÁ TRỊ HỢP LÝ

Để cụ thể hóa các loại tài sản được hạch toán theo giá trị hợp lý, Bộ Tài chính vừa công bố dự thảo Nghị định của chính phủ quy định Danh mục tài sản và phương thức đánh giá tài sản theo giá trị hợp lý. Theo đó, có 5 loại tài sản được đánh giá theo giá trị hợp lý gồm: các công cụ tài chính, hàng tồn kho, tài sản cố định, bất động sản đầu tư, doanh thu.

Trong đó, tài sản là các công cụ tài chính gồm: cổ phiếu thưởng, trái phiếu chuyển đổi,chứng khoán phái sinh... Đối với trái phiếu chuyển đổi, ngoài áp dụng như các khoản đầu tư đến ngày đáo hạn, đơn vị tiến hành đánh giá giá trị hợp lý của cổ phiếu mà trái phiếu có thể chuyển đổi. Việc tăng giảm giá trị do việc đánh giá lại này được ghi nhận thu nhập hoặc chi phí trên báo cáo kết quả kinh doanh. Đối với cổ phiếu thưởng, khi NĐT được nhận thêm cổ phiếu mà không phải trả tiền do công ty sử dụng thặng dư vốn cổ phần, các quỹ thuộc vốn chủ sở hữu và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (chia cổ tức bằng cổ phiếu) để tăng vốn đầu tư của chủ sở hữu, NĐT đánh giá giá trị hợp lý của cổ phiếu tại thời điểm nhận được và ghi tăng giá trị khoản đầu tư, đồng thời ghi nhận doanh thu hoạt động tài chính.

Dự thảo Nghị định cũng quy định chi tiết phương pháp xác định giá trị hợp lý đối với các công cụ tài chính phái sinh như: hợp đồng tương lai, hợp đồng kỳ hạn, hợp đồng quyền chọn, hợp đồng hoán đổi. Theo đó, giá trị hợp lý của hợp đồng tương lai được xác định là số dư tiền ký quỹ tại nhà môi giới tại thời điểm báo cáo. Giá trị hợp lý của hợp đồng tương lai không nhỏ hơn mức ký quỹ tối thiểu niêm yết bởi sàn giao dịch. Giá trị hợp lý của hợp đồng kỳ hạn là giá trị hiện tại của các khoản thu hoặc phải trả ước tính tại thời điểm đáo hạn hợp đồng (thực hiện bằng cách quy đổi giá trị danh nghĩa của khoản thanh toán trong tương lai về giá trị hiện tại theo lãi suất thực tế của từng kỳ hạn).

Liên quan đến việc áp dụng nguyên tắc hạch toán theo giá thị trường đối với từng loại hình DN, Bộ Tài chính đề xuất Chính phủ phân chia thành 4 loại hình theo hình thức và mức độ sở hữu để áp dụng, trong đó có các công ty có lợi ích công chúng (rất nhiều công ty loại này đã niêm yết trên TTCK). Dự thảo Luật Kế toán quy định: định kỳ sáu 6 tháng một lần, khi công khai BCTC, các công ty có lợi ích công chúng phải lập BCTC dựa trên nguyên tắc giá trị hợp lý.

(Theo ĐTCK

 

 

================

DỊCH VỤ CỦA GOLDEN STAR

CÔNG TY DỊCH VỤ KẾ TOÁN VÀ TƯ VẤN GOLDEN STAR

www.ketoansaovang.com.vn

Trụ sở chính : Số 9 Phan Kế Bính, P.Đa Kao, Quận 1, Tp.HCM

Chi nhánh Gò Vấp : 721 Phan Văn Trị, P.7, Gò Vấp, Tp.HCM

Chi nhánh Thủ Đức : Số 1, Đường 18, Thủ Đức, Tp.HCM

=============

Công ty Kế toán Sao Vàng đáp ứng đầy đủ các điều kiện để hành nghề kế toán và được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận đủ điều kiện hành nghề kế toán.

Xác nhận đủ điều kiện hành nghề kế toán của Sao Vàng (Xem chi tiết)

Công ty Kế toán Sao Vàng chuyên về cung cấp dịch vụ kế toánbáo cáo thuếđại lý thuếkê khai thuếquyết toán thuếtư vấn thuếlập báo cáo tài chínhdịch vụ kế toán thuếthành lập công tygiải thể công tylập dự án đầu tưlàm sổ sách kế toántư vấn kế toándịch vụ kế toán trưởngdịch vụ hoàn thuếhoàn thuế giá trị gia tăng, hoàn thuế thu nhập cá nhândịch vụ tiền lương, đăng ký kinh doanhthay đổi đăng ký kinh doanhxin phép đầu tưdịch vụ kiểm toán, thành lập doanh nghiệpgiải thể doanh nghiệp

Bạn có thể tham khảo các dịch vụ của Công ty Dịch vụ Kế toán Golden Star :

DỊCH VỤ KẾ TOÁN

Dịch vụ  kế toán / Dịch vụ kế toán trọn gói / Dịch vụ kế toán thuế / Dịch vụ ghi sổ kế toán / Dịch vụ lập báo cáo tài chính /  Lập báo cáo tài chính / Dịch vụ lập báo cáo quyết toán thuế / Tư vấn kế toán / Dịch vụ kế toán chuyên nghiệp / Dịch vụ soát xét hồ sơ và sổ sách kế toán / Dịch vụ soát xét báo cáo tài chính / Dịch vụ kế toán trưởng / Dịch vụ tư vấn kế toán / Dịch vụ xây dựng hệ thống thông tin kế toán   Làm sổ sách kế toán /  Dịch vụ tư vấn kế toán / .

DỊCH VỤ THỦ TỤC THUẾ - TƯ VẤN THUẾ - QUYẾT TOÁN THUẾ

Dịch vụ báo cáo thuế / Báo cáo thuế  / Dịch vụ đại lý thuế  / Đại lý thuế  / Dịch vụ đăng ký thuế / Dịch vụ kê khai thuế   Dịch vụ hoàn thuế /  Dịch vụ hoàn thuế GTGT  / Dịch vụ soát xét báo cáo quyết toán thuế Dịch vụ khai thuế ban đầu  /  Dịch vụ quyết toán thuế  /  Quyết toán thuế / Quyết toán thuế thu nhập cá nhân (TNCN)  / Quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN)  /  Dịch vụ tư vấn thuế / Tư vấn thuế  Quyết toán thuế /  Thuế nhà thầu /  Dịch vụ thuế nhà thầu  / Hoàn thuế  / Dịch vụ hoàn thuế / Hoàn thuế giá trị gia tăng  Hoàn thuế thu nhập cá nhân  /  Dịch vụ hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT)  Dịch vụ hoàn thuế thu nhập cá nhân (TNCN) Dịch vụ báo cáo thuế thu nhâp doanh nghiệp /Dịch vụ báo cáo thuế thu nhập cá nhân Dịch vụ báo cáo thuế giá trị gia tăng / Dịch vụ báo cáo thuế theo tháng /  Dịch vụ tư vấn hoàn thuế / Dịch vụ tư vấn thuế nhà thầu/  Dịch vụ khai thuế / Dịch vụ khai thuế thu nhập doanh nghiệp / Dịch vụ khai thuế thu nhập cá nhân / Dịch vụ khai thuế giá trị gia tăng  / Kê khai thuế .

THÀNH LẬP CÔNG TY - DOANH NGHIỆP

Thành lập công ty Thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài / Thành lập công ty TNHH  Thành lập công ty TNHH MTV Thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên / Thành lập công ty cổ phần  Thành lập công ty hợp danh /  Thành lập doanh nghiệp tư nhân  Thành lập hộ kinh doanh  / Dịch vụ mua bán công ty /  Thành lập doanh nghiệp /  Dịch vụ thành lập doanh nghiệp   Thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài  / Dịch vụ thành lập cơ sở kinh doanh  / Thành lập chi nhánh   Thành lập văn phòng đại diện  / Thành lập địa điểm kinh doanh / Thành lập kho hàng  / Thành lập điểm bán hàng 

ĐĂNG KÝ KINH DOANH

Đăng ký kinh doanh / Dịch vụ đăng ký kinh doanh / Đăng ký kinh doanh thành lập công ty / Đăng ký kinh doanh cho cá nhân  Thay đổi đăng ký kinh doanh  Đăng ký hộ kinh doanh / Đăng ký thành lập địa điểm kinh doanh /  Đăng ký thành lập chi nhánh  Đăng ký thành lập văn phòng đại diện /  Đăng ký thành lập điểm bán hàng Đăng ký thành lập kho hàng /

 

THAY ĐỔI ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP

Thay đổi tên công ty Thay đổi vốn điều lệ Thay đổi ngành nghề kinh doanh  / Thay đổi thành viên công ty  Thay đổi cổ đông công ty  / Thay đổi đại diện pháp luật Thay đổi địa chỉ trụ sở chính Thay đổi địa chỉ cơ sở kinh doanh Chuyển nhượng vốn Thay đổi giám đốc Thay đổi loại hình công ty /

GIẢI THỂ CÔNG TY - DOANH NGHIỆP

Giải thể công ty  / Dịch vụ giải thể công ty / Tư vấn giải thể công ty / Giải thể chi nhánh / Giải thể văn phòng đại diện / Giải thể doanh nghiệp / Dịch vụ giải thể doanh nghiệp 

DỊCH VỤ CHO VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN NƯỚC NGOÀI

Dịch vụ thành lập văn phòng đại diện Thành lập văn phòng đại diện / Dịch vụ cho văn phòng đại diện /  Dịch vụ tiền lương cho văn phòng đại diện  /Dịch vụ khai thuế cho văn phòng đại diện /  Dịch vụ quyết toán thuế cho văn phòng đại diện  /  Dịch vụ tiền lương  / Dịch vụ thanh toán tiền lương

  DỊCH VỤ NHÂN SỰ- LAO ĐỘNG - TIỀN LƯƠNG

Dịch vụ tiền lương và làm BHXH  /  Dịch vụ quản trị tiền lương  / Dịch vụ tiền lương /  Dịch vụ thanh toán tiền lương / Dịch vụ đăng ký lao động /  Dịch vụ khai thuế và quyết toán thuế TNCN /  Dịch vụ đăng ký BHXH, BHYT, BHTN  /  Dịch vụ xây dựng và đăng ký thang lương, bảng lương /

  DỊCH VỤ TƯ VẤN ĐẦU TƯ – TƯ VẤN TÀI CHÍNH

Lập dự án đầu tư  / Xin phép đầu tư  / Thẩm định dự án đầu tư / Phân tích tài chính   Dịch vụ thẩm định doanh nghiệp  / Dịch vụ tư vấn thẩm định giao dịch  Dịch vụ xin phép đầu tư  Dịch vụ lập dự án đầu tư  Dịch vụ tư vấn lập dự án đầu tư Dịch vụ thẩm định dự án đầu tư  Dịch vụ  phân tích dự án đầu tư /

DỊCH VỤ KIỂM TOÁN

 Kiểm toán báo cáo tài chính  Kiểm toán hoạt động  Kiểm toán tuân thủ  Kiểm toán báo cáo quyết toán vốn đầu tư hoàn thành  Kiểm toán báo cáo quyết toán dự án   Kiểm toán nội bộ  /

Để nhận được thông tin rõ hơn về dịch vụ, phí dịch vụ, mời liên hệ Golden Star

08.3601.1927 - 08.6283.3918- 0914.190.707 (Ms.Giang) – 0942.050.407 (Mr.Thu)          

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

028.6283.3918 0914.19.07.07 0942.05.04.07
Chính sách bảo mật thông tin người dùng
dathongbao
Giấy đăng ký doanh nghiệp số : 0308929524 cấp ngày : 29/05/2009 bởi Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Tp.HCM
Người đại diện pháp luật : Ông Thủy Ngọc Thu
Tên đơn vị : CÔNG TY TNHH KẾ TOÁN VÀ TƯ VẤN SAO VÀNG
Địa chỉ trụ sở : Số 9 Phan Kế Bính, Phường Đa Kao, Quận 1, Tp.HCM
Số điện thoại : 028.6283.3918 - 0942.05.04.07 - Email: ngocthu@ketoansaovang.com