Thông tư số 200/2014/TT-BTC về chế độ kế toán doanh nghiệp áp dụng từ ngày 01/01/2015

Thứ năm, 08/01/2015, 13:43 GMT+7

Thông tư số 200/2014/TT-BTC thay thế toàn bộ Quyết định 15, có hiệu lực thi hành từ 1/1/2015 và áp dụng cho việc lập và trình bày BCTC từ năm 2015 trở đi;

1. Thông tư số 200/2014/TT-BTC thay thế toàn bộ Quyết định 15, có hiệu lực thi hành từ 1/1/2015 và áp dụng cho việc lập và trình bày BCTC từ năm 2015 trở đi;

2. Thông tư số 200/2014/TT-BTC cởi mở hơn so với Quyết định 15, mang tính chất hướng dẫn nhiều, coi trọng BẢN CHẤT HƠN HÌNH THỨC.

3. Thay đổi về bản chất một số điểm chính sau đây:

Bỏ 3 hình thức ghi sổ kế toán (nhật ký chứng từ, chứng từ ghi sổ, nhật ký chung)

Nhiều giao dịch/nghiệp vụ thay đổi quan điểm ghi nhận. Theo đó (i) có một số TK bỏ đi, một số TK thêm vào, (ii) trình bày một số chỉ tiêu trên BCTC có thay đổi,

(iii) việc hạch toán vào một số TK sẽ khác với việc trình bày trên BCTC, ….

Hệ thống mẫu sổ kế toán và chứng từ kế toán không bắt buộc phải tuân thủ, doanh nghiệp có thể tự thiết kế mẫu sổ kế toán, chứng từ kế toán cho phù hợp với từng doanh nghiệp. Tuy nhiên, Bộ Tài chính vẫn ban hành mẫu sổ và chứng từ kế toán để mang tính chất hướng dẫn doanh nghiệp nếu doanh nghiệp không tự thiết kế mẫu sổ và chứng từ cho riêng mình.

Khi lập báo cáo tài chính thì sự giảm giá tài sản (impairment asset) được xem xét đến cho một số nghiệp vụ: Ví dụ: Một số khoản đầu tư tài chính và bất động sản đầu tư .

Việc ghi nhận giao dịch/nghiệp vụ theo hướng sẽ được tuân thủ cao nhất chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế (IFRS).

Việc hạch toán cho mục đích kế toán sẽ có sự phân biệt rõ với mục đích thuế.

Thuyết minh BCTC bao gồm cả nội dung và đối tượng.

Các chỉ tiêu không phát sinh trên BCTC doanh nghiệp được phép bỏ đi.

Rất nhiều nghiệp vụ hạch toán thay đổi: Thay đổi số hiệu TK hạch toán, thay đổi quan điểm ghi nhận giao dịch. Ví dụ bổ một số TK 129, 139, 142, 144, 223, 311, 315, 342, 415, 512, 531, 532, … đổi tên TK 344, thêm TK 1534, 1557, …, một số tên gọi tài khoản thay đổi, khi hạch toán không quan niệm TK ngắn hạn hay dài hạn, chỉ khi lập BCTC mới quan tâm đến tài sản ngắn hạn và dài hạn.

Trong chế độ mới có nội dung hướng dẫn về chuyển số dư và điều chỉnh hồi tố.

BCTC hợp nhất là một phần của chế độ kế toán doanh nghiệp.

Chia cổ tức dựa trên BCTC hợp nhất, không dựa trên BCTC công ty mẹ
Một số tình huống hợp nhất BCTC được hướng dẫn cụ thể, đặc biệt là hợp nhất BC lưu chuyển tiền tệ.

 

 

================

DỊCH VỤ CỦA GOLDEN STAR

CÔNG TY DỊCH VỤ KẾ TOÁN VÀ TƯ VẤN GOLDEN STAR

www.ketoansaovang.com.vn

Trụ sở chính : Số 9 Phan Kế Bính, P.Đa Kao, Quận 1, Tp.HCM

Chi nhánh Gò Vấp : 721 Phan Văn Trị, P.7, Gò Vấp, Tp.HCM

Chi nhánh Thủ Đức : Số 1, Đường 18, Thủ Đức, Tp.HCM

=============

Công ty Kế toán Sao Vàng đáp ứng đầy đủ các điều kiện để hành nghề kế toán và được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận đủ điều kiện hành nghề kế toán.

Xác nhận đủ điều kiện hành nghề kế toán của Sao Vàng (Xem chi tiết)

Công ty Kế toán Sao Vàng chuyên về cung cấp dịch vụ kế toánbáo cáo thuếđại lý thuếkê khai thuếquyết toán thuếtư vấn thuếlập báo cáo tài chínhdịch vụ kế toán thuếthành lập công tygiải thể công tylập dự án đầu tưlàm sổ sách kế toántư vấn kế toándịch vụ kế toán trưởngdịch vụ hoàn thuếhoàn thuế giá trị gia tăng, hoàn thuế thu nhập cá nhândịch vụ tiền lương, đăng ký kinh doanhthay đổi đăng ký kinh doanhxin phép đầu tưdịch vụ kiểm toán, thành lập doanh nghiệpgiải thể doanh nghiệp

Bạn có thể tham khảo các dịch vụ của Công ty Dịch vụ Kế toán Golden Star :

DỊCH VỤ KẾ TOÁN

Dịch vụ  kế toán / Dịch vụ kế toán trọn gói / Dịch vụ kế toán thuế / Dịch vụ ghi sổ kế toán / Dịch vụ lập báo cáo tài chính /  Lập báo cáo tài chính / Dịch vụ lập báo cáo quyết toán thuế / Tư vấn kế toán / Dịch vụ kế toán chuyên nghiệp / Dịch vụ soát xét hồ sơ và sổ sách kế toán / Dịch vụ soát xét báo cáo tài chính / Dịch vụ kế toán trưởng / Dịch vụ tư vấn kế toán / Dịch vụ xây dựng hệ thống thông tin kế toán   Làm sổ sách kế toán /  Dịch vụ tư vấn kế toán / .

DỊCH VỤ THỦ TỤC THUẾ - TƯ VẤN THUẾ - QUYẾT TOÁN THUẾ

Dịch vụ báo cáo thuế / Báo cáo thuế  / Dịch vụ đại lý thuế  / Đại lý thuế  / Dịch vụ đăng ký thuế / Dịch vụ kê khai thuế   Dịch vụ hoàn thuế /  Dịch vụ hoàn thuế GTGT  / Dịch vụ soát xét báo cáo quyết toán thuế Dịch vụ khai thuế ban đầu  /  Dịch vụ quyết toán thuế  /  Quyết toán thuế / Quyết toán thuế thu nhập cá nhân (TNCN)  / Quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN)  /  Dịch vụ tư vấn thuế / Tư vấn thuế  Quyết toán thuế /  Thuế nhà thầu /  Dịch vụ thuế nhà thầu  / Hoàn thuế  / Dịch vụ hoàn thuế / Hoàn thuế giá trị gia tăng  Hoàn thuế thu nhập cá nhân  /  Dịch vụ hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT)  Dịch vụ hoàn thuế thu nhập cá nhân (TNCN) Dịch vụ báo cáo thuế thu nhâp doanh nghiệp /Dịch vụ báo cáo thuế thu nhập cá nhân Dịch vụ báo cáo thuế giá trị gia tăng / Dịch vụ báo cáo thuế theo tháng /  Dịch vụ tư vấn hoàn thuế / Dịch vụ tư vấn thuế nhà thầu/  Dịch vụ khai thuế / Dịch vụ khai thuế thu nhập doanh nghiệp / Dịch vụ khai thuế thu nhập cá nhân / Dịch vụ khai thuế giá trị gia tăng  / Kê khai thuế .

THÀNH LẬP CÔNG TY - DOANH NGHIỆP

Thành lập công ty Thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài / Thành lập công ty TNHH  Thành lập công ty TNHH MTV Thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên / Thành lập công ty cổ phần  Thành lập công ty hợp danh /  Thành lập doanh nghiệp tư nhân  Thành lập hộ kinh doanh  / Dịch vụ mua bán công ty /  Thành lập doanh nghiệp /  Dịch vụ thành lập doanh nghiệp   Thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài  / Dịch vụ thành lập cơ sở kinh doanh  / Thành lập chi nhánh   Thành lập văn phòng đại diện  / Thành lập địa điểm kinh doanh / Thành lập kho hàng  / Thành lập điểm bán hàng 

ĐĂNG KÝ KINH DOANH

Đăng ký kinh doanh / Dịch vụ đăng ký kinh doanh / Đăng ký kinh doanh thành lập công ty / Đăng ký kinh doanh cho cá nhân  Thay đổi đăng ký kinh doanh  Đăng ký hộ kinh doanh / Đăng ký thành lập địa điểm kinh doanh /  Đăng ký thành lập chi nhánh  Đăng ký thành lập văn phòng đại diện /  Đăng ký thành lập điểm bán hàng Đăng ký thành lập kho hàng /

THAY ĐỔI ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP

Thay đổi tên công ty Thay đổi vốn điều lệ Thay đổi ngành nghề kinh doanh  / Thay đổi thành viên công ty  Thay đổi cổ đông công ty  / Thay đổi đại diện pháp luật Thay đổi địa chỉ trụ sở chính Thay đổi địa chỉ cơ sở kinh doanh Chuyển nhượng vốn Thay đổi giám đốc Thay đổi loại hình công ty /

GIẢI THỂ CÔNG TY - DOANH NGHIỆP

Giải thể công ty  / Dịch vụ giải thể công ty / Tư vấn giải thể công ty / Giải thể chi nhánh / Giải thể văn phòng đại diện / Giải thể doanh nghiệp / Dịch vụ giải thể doanh nghiệp 

DỊCH VỤ CHO VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN NƯỚC NGOÀI

Dịch vụ thành lập văn phòng đại diện Thành lập văn phòng đại diện / Dịch vụ cho văn phòng đại diện /  Dịch vụ tiền lương cho văn phòng đại diện  /Dịch vụ khai thuế cho văn phòng đại diện /  Dịch vụ quyết toán thuế cho văn phòng đại diện  /  Dịch vụ tiền lương  / Dịch vụ thanh toán tiền lương

  DỊCH VỤ NHÂN SỰ- LAO ĐỘNG - TIỀN LƯƠNG

Dịch vụ tiền lương và làm BHXH  /  Dịch vụ quản trị tiền lương  / Dịch vụ tiền lương /  Dịch vụ thanh toán tiền lương / Dịch vụ đăng ký lao động /  Dịch vụ khai thuế và quyết toán thuế TNCN /  Dịch vụ đăng ký BHXH, BHYT, BHTN  /  Dịch vụ xây dựng và đăng ký thang lương, bảng lương /

  DỊCH VỤ TƯ VẤN ĐẦU TƯ – TƯ VẤN TÀI CHÍNH

Lập dự án đầu tư  / Xin phép đầu tư  / Thẩm định dự án đầu tư / Phân tích tài chính   Dịch vụ thẩm định doanh nghiệp  / Dịch vụ tư vấn thẩm định giao dịch  Dịch vụ xin phép đầu tư  Dịch vụ lập dự án đầu tư  Dịch vụ tư vấn lập dự án đầu tư Dịch vụ thẩm định dự án đầu tư  Dịch vụ  phân tích dự án đầu tư /

DỊCH VỤ KIỂM TOÁN

 Kiểm toán báo cáo tài chính  Kiểm toán hoạt động  Kiểm toán tuân thủ  Kiểm toán báo cáo quyết toán vốn đầu tư hoàn thành  Kiểm toán báo cáo quyết toán dự án   Kiểm toán nội bộ  /

Để nhận được thông tin rõ hơn về dịch vụ, phí dịch vụ, mời liên hệ Golden Star

 

08.3601.1927 - 08.6283.3918- 0914.190.707 (Ms.Giang) – 0942.050.407 (Mr.Thu)          

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

028.6283.3918 0914.19.07.07 0942.05.04.07
Chính sách bảo mật thông tin người dùng
dathongbao
Giấy đăng ký doanh nghiệp số : 0308929524 cấp ngày : 29/05/2009 bởi Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Tp.HCM
Người đại diện pháp luật : Ông Thủy Ngọc Thu
Tên đơn vị : CÔNG TY TNHH KẾ TOÁN VÀ TƯ VẤN SAO VÀNG
Địa chỉ trụ sở : Số 9 Phan Kế Bính, Phường Đa Kao, Quận 1, Tp.HCM
Số điện thoại : 028.6283.3918 - 0942.05.04.07 - Email: ngocthu@ketoansaovang.com