Sửa đổi, bổ sung Luật Kế toán: Đổi mới phù hợp thông lệ quốc tế

Thứ sáu, 18/07/2014, 09:22 GMT+7

Dự thảo dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kế toán đã được Bộ Tài chính hoàn thiện, sau khi tiếp thu tổng số 75 ý kiến tham gia của 15 bộ, ngành, 36 UNND tỉnh, thành phố trực thuộc TW và các đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức. Nhìn chung các ý kiến tham gia đều nhất trí với sự cần thiết, hình thức, nội dung của dự thảo Luật.

 

Những đổi mới căn bản

Bộ Tài chính đã trình Chính phủ dự thảo dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kế toán, với nhiều điểm đổi mới mang tính đột phá, hướng đến mục tiêu tiệm cận chuẩn mực kế toán quốc tế - minh bạch thông tin, chấp nhận và thừa nhận các chuẩn mực kế toán quốc tế, cũng như chứng chỉ hành nghề kế toán và kiểm toán của các nước trong khu vực và thế giới…

Giải trình của Bộ Tài chính đã chỉ ra những đổi mới căn bản trong dự thảo Luật Kế toán sửa đổi, bổ sung, trong đó có 2 đổi mới quan trọng, đó là quy định mới về hạch toán theo giá trị hợp lý và lưu trữ chứng từ, sổ kế toán trên phương tiện điện tử.

Về quy định hạch toán theo giá trị hợp lý, dự thảo Luật quy định cho phép áp dụng hạch toán theo giá trị hợp lý đối với một số loại tài sản có thể xác định được giá trị hợp lý, nhằm đánh giá đúng thực trạng tài chính của doanh nghiệp tại thời điểm báo cáo và để đảm bảo phù hợp với thông lệ quốc tế.

Qua đó, khắc phục hạn chế của Luật Kế toán hiện hành là quy định hạch toán theo giá gốc, điều này không phản ánh được tình hình biến động tài sản và nợ phải trả tại thời điểm lập báo cáo tài chính. Theo chuẩn mực kế toán quốc tế và thông lệ phổ biến trên toàn thế giới việc hạch toán được thực hiện theo giá trị hợp lý (giá thị trường tại thời điểm đánh giá).

Đổi mới tiếp đến là quy định lưu trữ chứng từ, sổ kế toán trên phương tiện điện tử.

Quy định “hoặc được lưu trữ trên các phương tiện điện tử” cho phép đơn vị kế toán được lựa chọn áp dụng lưu trữ tài liệu kế toán trên phương tiện điện tử, tuy nhiên phải đáp ứng được đầy đủ các điều kiện mà pháp luật quy định về chứng từ điện tử cũng như phải đảm bảo tiện dụng tra cứu trong quá trình lưu trữ và đảm bảo an toàn, bảo mật thông tin dữ liệu. Điều này sẽ giúp cho các đơn vị kế toán,… tiết kiệm được cả nhân lực và vật lực trong quá trình bảo quản, lưu trữ chứng từ.

Quy định rõ pháp nhân hành nghề kế toán

Bên cạnh 2 điểm mới quan trọng nêu trên, dự thảo Luật Kế toán sửa đổi, bổ sung cũng quy định rõ pháp nhân hoạt động kế toán so với trước đây.

Về xác định trách nhiệm của đơn vị kế toán, Bộ Tài chính cho rằng, các quy định cụ thể về thuê hoặc bố trí người làm kế toán, kế toán trưởng cho các đơn vị thuộc lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh và lĩnh vực hoạt động sự nghiệp sẽ được hướng dẫn cụ thể trong Nghị định thuộc từng lĩnh vực. Đồng thời theo quy định hiện hành của Luật Kế toán và xu thế phát triển hoạt động hành nghề dịch vụ kế toán thì các đơn vị sự nghiệp được bố trí hoặc thuê người làm kế toán, kế toán trưởng. Vì vậy nếu quy định cứng vị trí kế toán, kế toán trưởng bắt buộc là công chức, viên chức sẽ không phù hợp với xu thế phát triển hiện nay.

Tiếp đến là quy định loại hình doanh nghiệp được cung cấp dịch vụ kế toán, có một số ý kiến cho rằng, trong dự thảo quy định doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán chỉ bao gồm 3 loại hình (Công ty TNHH hai thành viên trở lên; Công ty hợp danh; doanh nghiệp tư nhân). Trong khi đó, Luật Doanh nghiệp có quy định cả loại hình công ty TNHH một thành viên, là một loại hình doanh nghiệp tư nhân nhưng không được hoạt động dịch vụ kế toán là không hợp lý.

Về vấn đề này, Bộ Tài chính cho rằng, do điều kiện hiện nay ở Việt Nam vẫn cho phép doanh nghiệp tồn tại dưới hình thức công ty TNHH, tuy nhiên TNHH phải có điều kiện để tránh rủi ro (ví dụ phải có 2 thành viên là kế toán viên hành nghề, thành viên là tổ chức chỉ được góp vốn theo tỷ lệ nhất định do Chính phủ quy định...). Nếu 1 thành viên (doanh nghiệp 1 chủ) thì đề nghị thành lập dưới hình thức doanh nghiệp tư nhân - phải chịu trách nhiệm vô hạn, để tránh rủi ro và nâng cao trách nhiệm của chủ doanh nghiệp về dịch vụ cung cấp.

Theo thông lệ quốc tế, không có loại hình doanh nghiệp kế toán là công ty cổ phần. Quy định hiện hành (Điều 41 Nghị định 129/2004/NĐ-CP) cũng chỉ cho phép doanh nghiệp dịch vụ kế toán hoạt động dưới 3 hình thức là công ty TNHH, công ty hợp danh và doanh nghiệp tư nhân.../.

 

================

DỊCH VỤ CỦA GOLDEN STAR

CÔNG TY DỊCH VỤ KẾ TOÁN VÀ TƯ VẤN GOLDEN STAR

www.ketoansaovang.com.vn

Trụ sở chính : Số 9 Phan Kế Bính, P.Đa Kao, Quận 1, Tp.HCM

Chi nhánh Gò Vấp : 721 Phan Văn Trị, P.7, Gò Vấp, Tp.HCM

Chi nhánh Thủ Đức : Số 1, Đường 18, Thủ Đức, Tp.HCM

=============

Công ty Kế toán Sao Vàng đáp ứng đầy đủ các điều kiện để hành nghề kế toán và được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận đủ điều kiện hành nghề kế toán.

Xác nhận đủ điều kiện hành nghề kế toán của Sao Vàng (Xem chi tiết)

Công ty Kế toán Sao Vàng chuyên về cung cấp dịch vụ kế toánbáo cáo thuếđại lý thuếkê khai thuếquyết toán thuếtư vấn thuếlập báo cáo tài chínhdịch vụ kế toán thuếthành lập công tygiải thể công tylập dự án đầu tưlàm sổ sách kế toántư vấn kế toándịch vụ kế toán trưởngdịch vụ hoàn thuếhoàn thuế giá trị gia tăng, hoàn thuế thu nhập cá nhândịch vụ tiền lương, đăng ký kinh doanhthay đổi đăng ký kinh doanhxin phép đầu tưdịch vụ kiểm toán, thành lập doanh nghiệpgiải thể doanh nghiệp

Bạn có thể tham khảo các dịch vụ của Công ty Dịch vụ Kế toán Golden Star :

DỊCH VỤ KẾ TOÁN

Dịch vụ  kế toán / Dịch vụ kế toán trọn gói / Dịch vụ kế toán thuế / Dịch vụ ghi sổ kế toán / Dịch vụ lập báo cáo tài chính /  Lập báo cáo tài chính / Dịch vụ lập báo cáo quyết toán thuế / Tư vấn kế toán / Dịch vụ kế toán chuyên nghiệp / Dịch vụ soát xét hồ sơ và sổ sách kế toán / Dịch vụ soát xét báo cáo tài chính / Dịch vụ kế toán trưởng / Dịch vụ tư vấn kế toán / Dịch vụ xây dựng hệ thống thông tin kế toán   Làm sổ sách kế toán /  Dịch vụ tư vấn kế toán / .

DỊCH VỤ THỦ TỤC THUẾ - TƯ VẤN THUẾ - QUYẾT TOÁN THUẾ

Dịch vụ báo cáo thuế / Báo cáo thuế  / Dịch vụ đại lý thuế  / Đại lý thuế  / Dịch vụ đăng ký thuế / Dịch vụ kê khai thuế   Dịch vụ hoàn thuế /  Dịch vụ hoàn thuế GTGT  / Dịch vụ soát xét báo cáo quyết toán thuế Dịch vụ khai thuế ban đầu  /  Dịch vụ quyết toán thuế  /  Quyết toán thuế / Quyết toán thuế thu nhập cá nhân (TNCN)  / Quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN)  /  Dịch vụ tư vấn thuế / Tư vấn thuế  Quyết toán thuế /  Thuế nhà thầu /  Dịch vụ thuế nhà thầu  / Hoàn thuế  / Dịch vụ hoàn thuế / Hoàn thuế giá trị gia tăng  Hoàn thuế thu nhập cá nhân  /  Dịch vụ hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT)  Dịch vụ hoàn thuế thu nhập cá nhân (TNCN) Dịch vụ báo cáo thuế thu nhâp doanh nghiệp /Dịch vụ báo cáo thuế thu nhập cá nhân Dịch vụ báo cáo thuế giá trị gia tăng / Dịch vụ báo cáo thuế theo tháng /  Dịch vụ tư vấn hoàn thuế / Dịch vụ tư vấn thuế nhà thầu/  Dịch vụ khai thuế / Dịch vụ khai thuế thu nhập doanh nghiệp / Dịch vụ khai thuế thu nhập cá nhân / Dịch vụ khai thuế giá trị gia tăng  / Kê khai thuế .

THÀNH LẬP CÔNG TY - DOANH NGHIỆP

Thành lập công ty Thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài / Thành lập công ty TNHH  Thành lập công ty TNHH MTV Thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên / Thành lập công ty cổ phần  Thành lập công ty hợp danh /  Thành lập doanh nghiệp tư nhân  Thành lập hộ kinh doanh  / Dịch vụ mua bán công ty /  Thành lập doanh nghiệp /  Dịch vụ thành lập doanh nghiệp   Thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài  / Dịch vụ thành lập cơ sở kinh doanh  / Thành lập chi nhánh   Thành lập văn phòng đại diện  / Thành lập địa điểm kinh doanh / Thành lập kho hàng  / Thành lập điểm bán hàng 

ĐĂNG KÝ KINH DOANH

Đăng ký kinh doanh / Dịch vụ đăng ký kinh doanh / Đăng ký kinh doanh thành lập công ty / Đăng ký kinh doanh cho cá nhân  Thay đổi đăng ký kinh doanh  Đăng ký hộ kinh doanh / Đăng ký thành lập địa điểm kinh doanh /  Đăng ký thành lập chi nhánh  Đăng ký thành lập văn phòng đại diện /  Đăng ký thành lập điểm bán hàng Đăng ký thành lập kho hàng /

THAY ĐỔI ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP

Thay đổi tên công ty Thay đổi vốn điều lệ Thay đổi ngành nghề kinh doanh  / Thay đổi thành viên công ty  Thay đổi cổ đông công ty  / Thay đổi đại diện pháp luật Thay đổi địa chỉ trụ sở chính Thay đổi địa chỉ cơ sở kinh doanh Chuyển nhượng vốn Thay đổi giám đốc Thay đổi loại hình công ty /

GIẢI THỂ CÔNG TY - DOANH NGHIỆP

Giải thể công ty  / Dịch vụ giải thể công ty / Tư vấn giải thể công ty / Giải thể chi nhánh / Giải thể văn phòng đại diện / Giải thể doanh nghiệp / Dịch vụ giải thể doanh nghiệp 

DỊCH VỤ CHO VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN NƯỚC NGOÀI

Dịch vụ thành lập văn phòng đại diện Thành lập văn phòng đại diện / Dịch vụ cho văn phòng đại diện /  Dịch vụ tiền lương cho văn phòng đại diện  /Dịch vụ khai thuế cho văn phòng đại diện /  Dịch vụ quyết toán thuế cho văn phòng đại diện  /  Dịch vụ tiền lương  / Dịch vụ thanh toán tiền lương

  DỊCH VỤ NHÂN SỰ- LAO ĐỘNG - TIỀN LƯƠNG

Dịch vụ tiền lương và làm BHXH  /  Dịch vụ quản trị tiền lương  / Dịch vụ tiền lương /  Dịch vụ thanh toán tiền lương / Dịch vụ đăng ký lao động /  Dịch vụ khai thuế và quyết toán thuế TNCN /  Dịch vụ đăng ký BHXH, BHYT, BHTN  /  Dịch vụ xây dựng và đăng ký thang lương, bảng lương /

  DỊCH VỤ TƯ VẤN ĐẦU TƯ – TƯ VẤN TÀI CHÍNH

Lập dự án đầu tư  / Xin phép đầu tư  / Thẩm định dự án đầu tư / Phân tích tài chính   Dịch vụ thẩm định doanh nghiệp  / Dịch vụ tư vấn thẩm định giao dịch  Dịch vụ xin phép đầu tư  Dịch vụ lập dự án đầu tư  Dịch vụ tư vấn lập dự án đầu tư Dịch vụ thẩm định dự án đầu tư  Dịch vụ  phân tích dự án đầu tư /

DỊCH VỤ KIỂM TOÁN

 Kiểm toán báo cáo tài chính  Kiểm toán hoạt động  Kiểm toán tuân thủ  Kiểm toán báo cáo quyết toán vốn đầu tư hoàn thành  Kiểm toán báo cáo quyết toán dự án   Kiểm toán nội bộ  /

Để nhận được thông tin rõ hơn về dịch vụ, phí dịch vụ, mời liên hệ Golden Star

 

08.3601.1927 - 08.6283.3918- 0914.190.707 (Ms.Giang) – 0942.050.407 (Mr.Thu)          

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

028.6283.3918 0914.19.07.07 0942.05.04.07
Chính sách bảo mật thông tin người dùng
dathongbao
Giấy đăng ký doanh nghiệp số : 0308929524 cấp ngày : 29/05/2009 bởi Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Tp.HCM
Người đại diện pháp luật : Ông Thủy Ngọc Thu
Tên đơn vị : CÔNG TY TNHH KẾ TOÁN VÀ TƯ VẤN SAO VÀNG
Địa chỉ trụ sở : Số 9 Phan Kế Bính, Phường Đa Kao, Quận 1, Tp.HCM
Số điện thoại : 028.6283.3918 - 0942.05.04.07 - Email: ngocthu@ketoansaovang.com