Tổng hợp tin văn bản ngiệp vụ tháng 07 năm 2013

Chủ nhật, 04/08/2013, 13:23 GMT+7

Công ty Kế toán Sao Vàng tóm tắt các văn bản nghiệp vụ tháng 07 năm 2013 như sau :

 


 ·             QUỐC HỘI

 

1.        1.          Luật số 31/2013/QH13 ngày 19 tháng 06 năm 2013

         V/v sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng.

 

·         2.          Luật số 32/2013/QH13 ngày 19 tháng 06 năm 2013

          V/v sửa đổi, bổ sung một số điều  của Luật thuế thu nhập Doanh Nghiệp

·        

3.        3.           Luật số 37/2013/QH13 ngày 20 tháng 06 năm 2013

          V/v  sửa đổi, bổ sung Điều 170 của Luật Doanh Nghiệp

 

 

·                          CHÍNH PHỦ

 

4.         4.          Nghị Quyết số 68/2013/NĐ-CP ngày 04 tháng 06 năm 2013

          V/v phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 05 năm 2013

 

5.         5.          Nghị định số 59/2013/NĐ-CP ngày 17 tháng 06 năm 2013

           V/v quy định chi tiết một số điều của Luật phòng, chống tham nhũng

 

6.          6.          Nghị định số 60/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 06 năm 2013

            V/v thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc

 

7.          7.          Nghị định số 64/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 06 năm 2013

           V/v xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động khoa học và công nghệ, chuyển giao công nghệ.

 

8.           8.         Nghị định số 65/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 06 năm 2013

            V/v sửa đổi, bổ sung  một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân

 

9.           9.          Nghị định số 68/2013/NĐ-CP ngày 28 tháng 06 năm 2013

             V/v hướng dẫn thi hành Luật bảo hiểm tiền gửi

 

 

·                            BỘ TÀI CHÍNH

 

10.       10.          Thông tư số 73/2013/TT-BTC ngày 29 tháng 05 năm 2013

             V/v  hướng dẫn thi hành một số điều của luật Chứng Khoán và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng Khoán.

 

11.       11.           Thông tư số 78/2013/TT-BTC ngày 07 tháng 06 năm 2013

            V/v hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán và lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán

·         

12.       12.            Thông tư số 79/2013/TT-BTC ngày 07 tháng 06 năm 2013

           V/v sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 17.02 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi

 

 

·                             BỘ CÔNG THƯƠNG

 

13.        13.       Thông tư số 12/2013/TT-BCT ngày 20 tháng 06 năm 2013

           V/v thông báo, đăng ký và công bố thông tin liên quan đến website thương mại điện tử

 

 

·                              BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH & XÃ HỘI

 

14.      14.    Thông tư số 08/2013/TT-BLĐTBXH ngày 10 tháng 06 năm 2013

        V/v quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động

 

15.      15.    Thông tư số 10/2013/TT-BLĐTBXH ngày 10 tháng 06 năm 2013

       V/v ban hành danh mục các công việc và nơi làm việc cấm sử dụng lao động là  người chưa thành niên

 

16.      16.    Thông tư số 11/2013/TT-BLĐTBXH ngày 11 tháng 06 năm 2013

        V/v ban hành danh mục công việc nhẹ được sử dụng người dưới 15 tuổi làm việc

 

 

·                             BỘ TÀI NGUYÊN & MÔI TRƯỜNG

 

17.         17.   Thông tư 06/2013/TT-BTNMT ngày 07 tháng 05 năm 2013

        V/v ban hành danh mục lĩnh vực, ngành sản xuất, chế biến có nước thải chứa kim loại nặng phục vụ tính phí bảo vệ môi trường đối với nước thải

 

 

·                             THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

 

18.         18.  Thông tư liên tịch số 63/2013/TTLT-BTC-BTNMT ngày 15 tháng 05 năm 2013

        V/v phí bảo vệ môi trường đối với nước thải  

 

19.         19.   Thông tư liên tịch số 84/2013/TTLT-BTC-BCT-BGTVT ngày 25 tháng 06 năm 2013

        V/v thí điểm thực hiện cơ chế hải quan một cửa quốc gia

 

 

·                                NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM

 

20.         20.   Thông tư số 14/2013/TT-NHNN ngày 27 tháng 06 năm 2013

           V/v  định lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng đô la Mỹ của tổ chức, cá nhân tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

   

21.          21.   Thông tư số 15/2013/TT-NHNN ngày 27 tháng 06 năm 2013

          V/v quy định lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng đồng Việt Nam của tổ chức, cá nhân tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

 

22.         22.  Thông tư số 16/2013/TT-NHNN ngày 27 tháng 06 năm 2013

         V/v quy định lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng đồng Việt Nam của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng vay để đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ một số lĩnh vực, ngành kinh tế

 

 

·                                UBND TP HỒ CHÍ MINH

 

23.       23.  Quyết định số 21/2013/QĐ-UBND ngày 28 tháng 6 năm 2013

         V/v cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

 

 

 

           

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

028.6283.3918 0914.19.07.07 0942.05.04.07
Chính sách bảo mật thông tin người dùng
dathongbao
Giấy đăng ký doanh nghiệp số : 0308929524 cấp ngày : 29/05/2009 bởi Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Tp.HCM
Người đại diện pháp luật : Ông Thủy Ngọc Thu
Tên đơn vị : CÔNG TY TNHH KẾ TOÁN VÀ TƯ VẤN SAO VÀNG
Địa chỉ trụ sở : Số 9 Phan Kế Bính, Phường Đa Kao, Quận 1, Tp.HCM
Số điện thoại : 028.6283.3918 - 0942.05.04.07 - Email: ngocthu@ketoansaovang.com