Dịch vụ kê khai thuế tại Tp.HCM

 

DỊCH VỤ KÊ KHAI THUẾ TẠI TP.HCM 

==========

  

Dịch vụ kê khai thuế tại Tp.HCM tại Tp.HCM là dịch vụ thủ tục thuế chuyên nghiệp của Công ty Dịch vụ Kế toán Sao Vàng. 

Công ty Kế toán Sao Vàng sẽ thực hiện kê khai thuế tháng, kê khai thuế quý, kê khai thuế năm và quyết toán thuế.

Khi sử dụng Dịch vụ kê khai thuế tại Tp.HCM tại Tp.HCM của Sao Vàng, doanh nghiệp không còn bận tâm về thủ tục thuế, toàn bộ công việc kê khai thuế sẽ do Dịch vụ kê khai thuế tại Tp.HCM tại Tp.HCM chuyên nghiệp của Sao Vàng thực hiện.

Công ty Kế toán và Tư vấn Sao Vàng đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật để cung cấp dịch vụ kế toán, dịch vụ kế toán trưởng, dịch vụ thủ tục thuế và được Bộ tài chính Việt Nam cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán.

Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán của Sao Vàng (Xem chi tiết) 

Thuê tổ chức, cá nhân không đủ điều kiện cung cấp dịch vụ kế toán theo quy định của pháp luật để làm kế toán, doanh nghiệp đi thuê có thể bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định.

Công ty bạn sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính về kế toán nếu không tuân thủ các quy định về kế toán như tổ chức bộ máy kế toán, thuê làm dịch vụ kế toán, lập báo cáo tài chính, nộp báo cáo tài chính ....

XỬ PHẠT HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC KẾ TOÁN (Xem chi tiết)

Bạn là chủ doanh nghiệp, là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, bạn cần phải cân nhắc thực hiện, nếu không sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định.

Công ty Kế toán và Tư vấn Sao Vàng  là công ty chuyên cung cấp Dịch vụ kế toán, Dịch vụ kế toán trưởngDịch vụ thủ tục thuế, Dịch vụ tư vấn thuế, Dịch vụ đại lý thuế, Dịch vụ thành lập công ty, Dịch vụ thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài, Dịch vụ giải thể công ty, Dịch vụ tính lương, Dịch vụ văn phòng ảo, Dịch vụ thực hiện các công việc cho văn phòng đại diện nước ngoài và các dịch vụ tư vấn doanh nghiệp khác.

Bạn có thể tham khảo các dịch vụ của Công ty Kế toán và Tư vấn Sao Vàng như sau:

CÁC DỊCH VỤ CỦA SAO VÀNG (Xem chi tiết)

Nếu bạn cần địa chỉ để đặt trụ sở công ty, bạn có thể sử dụng Dịch vụ cho thuê văn phòng ảo (thuê văn phòng để đặt trụ sở công ty) của Sao Vàng.

Dịch vụ cho thuê văn phòng ảo của Sao Vàng (Xem chi tiết)

 

 

CHI TIẾT DỊCH VỤ KÊ KHAI THUẾ TẠI TP.HCM CỦA SAO VÀNG

 

Công việc kê khai thuế

-Kê khai thuế ban đầu (cho công ty mới thành lập);

-Thực hiện thủ tục mua hóa đơn, in hóa đơn;

-Kê khai thuế môn bài;

-Kê khai thuế giá trị gia tăng (VAT);

-Kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN);

-Khai quyết toán thuế TNDN;

-Kê khai thuế thu nhập cá nhân (TNCN)

-Khai quyết toán thuế TNCN;

-Khai các loại thuế khác;

Công việc kế toán thuế

-Xây dựng hệ thống sổ sách kế toán thuế;

-Kiểm tra chứng từ kế toán;

-Phân loại, sắp xếp, đóng chứng từ kế toán;

-Định khoản các nghiệp vụ để hạch toán kế toán;

-Ghi sổ kế toán trên phần mềm kế toán;

-Lập sổ sách kế toán hàng quý;

-Lập báo cáo tài chính hàng quý;

-Lập báo cáo tài chính hàng năm;

-In sổ sách kế toán;

Công việc tư vấn

-Tư vấn kế toán, tư vấn thuế, tư vấn lao động và hóa đơn chứng từ cho quý doanh nghiệp.

 

PHÍ DỊCH VỤ KÊ KHAI THUẾ TẠI TP.HCM

 

Chúng tôi xác định giá phí cho dịch vụ dựa trên mức độ phức tạp và hiệu quả thực tế của công việc hoàn thành:

Tham khảo biểu phí dịch thủ tục thuế của Sao Vàng (Xem chi tiết)

 

TẠI SAO BẠN NÊN SỬ DỤNG DỊCH VỤ KÊ KHAI THUẾ TẠI TP.HCM  CỦA SAO VÀNG?

 

-Tại Việt Nam hiện nay, các quy định về chính sách kế toán, các quy định về chính sách thuế thường xuyên thay đổi. Nếu không phải là chuyên gia trong lĩnh vực kế toán, chuyên gia hoạt động trong lĩnh vực thuế thì không thể nắm bắt kịp thời, thực hiện không theo đúng quy định. Dịch vụ kê khai thuế tại Tp.HCM của Sao Vàng sẽ giúp bạn thực hiện đúng quy định.

-Bạn không muốn bận tâm về những hoạt động khai thuế, sổ sách kế toán, không muốn bận tâm về sự biến động của nhân viên kế toán của doanh nghiệp mình. Dịch vụ kê khai thuế tại Tp.HCM của Sao Vàng của sẽ giúp bạn để bạn tập trung vào công việc chuyên môn chính.

-Bạn không yên tâm và tin tưởng về họat động của phòng kế toán, bộ phận thực hiện công việc khai thuế, nhân viên kế toán của chính công ty mình. Dịch vụ kê khai thuế tại Tp.HCM của Sao Vàng sẽ giúp bạn kiểm tra và kiểm soát lại thông tin.

-Nhân sự làm kế toán, khai báo thuế, lập báo cáo tài chính, quyết toán thuế hiện nay của công ty bạn còn yếu, chưa đáp ứng được yêu cầu công việc kế toán, khai thuế theo đúng  quy định của pháp luật. Dịch vụ kê khai thuế tại Tp.HCM của Sao Vàng sẽ giúp bạn.

-Bạn là doanh nghiệp vừa và nhỏ, bạn không cần có nhân viên kế toán thuế tại công ty để thực hiện khai thuế, kế toán trưởng chuyên nghiệp tại công ty để tiết giảm chi phí. Dịch vụ kê khai thuế tại Tp.HCM của Sao Vàng sẽ đảm nhận công việc này giúp bạn.

-Bạn là văn phòng đại diện của doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam, bạn sử dụng Dịch vụ kê khai thuế tại Tp.HCM của Sao Vàng để thực hiện các thủ tục thuế nhanh chóng và chuyên nghiệp.

-Bạn là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hoạt động kinh doanh tại Việt Nam, bạn không thể tường tận các quy định về thuế, kế toán của Việt Nam. Để tránh rủi ro liên quan đến thực hiện các thủ tục kế toán, thủ tục thuế của Việt Nam, bạn nên lựa chọn và sử dụng Dịch vụ kê khai thuế tại Tp.HCM của Sao Vàng.

-Doanh nghiệp bạn là công ty mới thành lập, chưa có nhân viên kế toán, chưa có kế toán trưởng và đang cần chuyên viên kế toán có đủ trình độ, kinh nghiệm, năng lực, bằng cấp để thực hiện Dịch vụ kê khai thuế tại Tp.HCM, tư vấn kế toán, hướng dẫn về hóa đơn, chứng từ, sổ sách kế toán, kê khai thuế, và tư vấn các quy định của các luật thuế có liên quan. Dịch vụ kê khai thuế tại Tp.HCM của Sao Vàng sẽ giúp bạn.

-Bạn là chủ doanh nghiệp, bạn là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, bạn không am hiểu nhiều về kế toán, quy định  về thuế thì làm như thế nào bạn có thể kiểm tra, đánh giá được nhân viên làm kế toán, làm báo cáo thuế, kế toán trưởng của doanh nghiệp bạn thực hiện các thủ tục kế toán, khai thuế đúng quy định? Bạn sử dụng Dịch vụ kê khai thuế tại Tp.HCM chuyên nghiệp của Sao Vàng để giúp bạn điều này.

-Doanh nghiệp muốn một công ty Dịch vụ kê khai thuế tại Tp.HCM chuyên nghiệp, được thành lập và họat động theo đúng quy định của pháp luật, nhân viên kế toán có Chứng chỉ Kiểm toán viên/Chứng chỉ hành nghề kế toán và đăng ký hành nghề kế toán theo quy định, thực hiện toàn bộ công việc khai thuế của doanh nghiệp mình. Dịch vụ kê khai thuế tại Tp.HCM của Sao Vàng sẽ giúp bạn.

 

BẠN CHỌN DỊCH VỤ KÊ KHAI THUẾ TẠI TP.HCM CỦA SAO VÀNG VÌ?

 

-Sao Vàng là công ty cung cấp dịch vụ kế toán, Dịch vụ kê khai thuế tại Tp.HCM chuyên nghiệp hàng đầu tại Việt Nam. Sao Vàng đáp ứng đầy  đủ các điều kiện để cung cấp dịch vụ kế toán, dịch vụ kế toán trưởng theo đúng quy định của pháp luật

-Sao Vàng là một trong số doanh nghiệp đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định hiện hành để cung cấp dịch vụ đại lý thuế. 

Bạn có thể tham khảo dịch vụ đại lý thuế của Sao Vàng. Đây là Dịch vụ kê khai thuế tại Tp.HCM, ký trên hồ sơ khai thuế và làm việc với cơ quan thuế thay người nộp thuế.

Dịch vụ vụ đại lý thuế của Sao Vàng (Xem chi tiết)

-Sao Vàng được thành lập bởi các chuyên gia là luật sư, thạc sĩ kinh tế (MBA), kiểm toán viên (CPA), kế toán viên hành nghề, chuyên gia tư vấn và hành nghề dịch vụ thủ tục thuế có nhiều kinh nghiệm và kiến thức thực tế trong lĩnh vực pháp lý, kế toán, kiểm toán, dịch vụ thuế, tư vấn thuế, tư vấn đầu tư, tư vấn tài chính.

Đội ngũ nhân sự chủ chốt của Sao Vàng (Xem chi tiết)

-Nhân sự thực hiện Dịch vụ kê khai thuế tại Tp.HCM của Sao Vàng là những người có trình độ cao, có nhiều kinh nghiệm và kiến thức thực tế trong lĩnh vực thủ tục thuế, kế toán, báo cáo thuế. Bạn có thể có được những chuyên gia là luật sư, thạc sĩ (MBA), kiểm toán viên (CPA), kế toán viên hành nghề tư vấn kế toán, thuế cho bạn.

-Sử dụng Dịch vụ kê khai thuế tại Tp.HCM của Sao Vàng, bạn hoàn toàn yên tâm về chất lượng Dịch vụ kê khai thuế tại Tp.HCM, sự phục vụ chuyên nghiệp của đội ngũ nhân viên. Đội ngũ nhân sự Dịch vụ kê khai thuế tại Tp.HCM của Sao Vàng am hiểu và vững vàng về nghiệp vụ chuyên môn thuế, kế toán, nhiệt tình và tận tâm phục vụ khách hàng.

-Cho đến nay hàng ngàn doanh nghiệp ở tất cả các lĩnh vực, ngành nghề đã và đang sử dụng dịch vụ của Sao Vàng. Khách hàng sử dụng dịch vụ của Sao Vàng là các doanh nghiệp trong nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, ban quản lý dự án, văn phòng đại diện của doanh nghiệp nước ngoài.

Tham khảo một số khách hàng tiêu biểu của Sao Vàng (Xem chi tiết)

 

LỢI ÍCH KHI SỬ DỤNG DỊCH VỤ KÊ KHAI THUẾ TẠI TP.HCM  CỦA SAO VÀNG

 

-Chất lượng công việc kế toán, thủ tục thuế khi sử dụng dịch vụ của Sao Vàng luôn được bảo đảm tốt nhất, phù hợp với các quy định của pháp luật về kế toán, thuế, hóa đơn chứng từ.

-Khi sử dụng Dịch vụ kê khai thuế tại Tp.HCM của Sao Vàng, nhân sự của Sao Vàng sẽ tư vấn, giải đáp cho khách hàng các vấn đề có liên quan đến các quy định về thuế, kế toán, hóa đơn chứng từ.

-Dịch vụ kê khai thuế tại Tp.HCM của Sao Vàng sẽ cung cấp cho quý khách các báo cáo chính xác và kịp thời, nhanh chóng hàng tháng, hàng quý, hàng năm hay tại bất kỳ thời điểm nào khi quý khách yêu cầu.

-Chi phí Dịch vụ kê khai thuế tại Tp.HCM khi sử dụng  dịch vụ của Sao Vàng luôn thấp hơn nhiều lần so với thuê hay tuyển dụng nhân viên kế toán có đủ trình độ thực hiện.

-Sử dụng Dịch vụ kê khai thuế tại Tp.HCM của Sao Vàng thì nhân sự chịu trách nhiệm thực hiện công việc của quý doanh nghiệp luôn ổn định, quý khách hàng không còn bận tâm về việc biến động của nhân viên kế toán, họat động Dịch vụ kê khai thuế tại Tp.HCM của doanh nghiệp đã có một công ty dịch vụ kế toán chuyên nghiệp hàng đầu đảm nhận.

-Nhân viên thực hiện Dịch vụ kê khai thuế tại Tp.HCM của Sao Vàng luôn được cập nhật đầy đủ và kịp thời các quy định của pháp luật về chế độ kế toán, quy định về các luật thuế hiện hành để tư vấn kịp thời cho quý khách hàng nhằm mang lại lợi ích tốt nhất cho quý khách hàng.

-Khi sử dụng Dịch vụ kê khai thuế tại Tp.HCM của Sao Vàng, Sao Vàng luôn song hành cùng quý doanh nghiệp trên mỗi bước đường kinh doanh, luôn tìm nhiều phương cách hỗ trợ, chăm sóc quý khách hàng tốt nhất, hiệu quả nhất để hỗ trợ khách hàng phát triển.

Để nhận được thông tin rõ hơn về Dịch vụ kê khai thuế tại Tp.HCM, phí dịch vụ,

Mời quý khách đến trực tiếp Văn phòng hoặc liên hệ Công ty Kế toán và Tư vấn Sao Vàng như sau:

Thông tin địa chỉ liên hệ và số điện thoại liên lạc (Xem chi tiết)          

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

028.6283.3918 0914.19.07.07 0942.05.04.07
Chính sách bảo mật thông tin người dùng
dathongbao
Giấy đăng ký doanh nghiệp số : 0308929524 cấp ngày : 29/05/2009 bởi Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Tp.HCM
Người đại diện pháp luật : Ông Thủy Ngọc Thu
Tên đơn vị : CÔNG TY TNHH KẾ TOÁN VÀ TƯ VẤN SAO VÀNG
Địa chỉ trụ sở : Số 9 Phan Kế Bính, Phường Đa Kao, Quận 1, Tp.HCM
Số điện thoại : 028.6283.3918 - 0942.05.04.07 - Email: ngocthu@ketoansaovang.com