Dịch vụ đại lý thuế

 

DỊCH VỤ ĐẠI LÝ THUẾ 

DỊCH VỤ KHAI THUẾ - QUYẾT TOÁN THUẾ THAY NGƯỜI NỘP THUẾ

=================

 

Dịch vụ đại lý thuế là hoạt động của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ thủ tục thuế, thực hiện các hoạt động kê khai thuế, nộp thuế, quyết toán thuế, khiếu nại thuế, làm việc với cơ quan thuế thay cho người nộp thuế.

Để được thực hiện  dịch vụ đại lý thuế, doanh nghiệp làm đại lý thuế phải được Tổng cục thuế xác nhận  là đại lý thuế, đủ điều kiện thực hiện hành nghề dịch vụ thủ tục thuế.

Khi sử dụng dịch vụ đại lý thuế, khách khách hàng (doanh nghiệp hoặc cá nhân)  không cần phải ký trên hồ sơ khai thuế, hồ sơ quyết toán thuế, các văn bản gửi cho cơ quan thuế, các biên bản làm việc với cơ quan thuế. Đại lý thuế là đơn vị được doanh nghiệp ủy quyền hợp pháp được thay mặt doanh nghiệp toàn quyền làm việc với cơ quan thuế, thay mặt doanh nghiệp ký các văn bản, hồ sơ, báo cáo thay doanh nghiệp và gửi cho cơ quan thuế.

Theo quy định của pháp luật hiện hành, công ty làm dịch vụ đại lý thuế không có chức năng làm dịch vụ kế toán cho các doanh nghiệp. Để được cung cấp dịch vụ kế toán cho các doanh nghiệp, công ty đại lý thuế phải đăng ký kinh doanh, đăng ký hành nghề kế toán theo quy định.

Sao Vàng là công ty vừa có chức năng làm dịch vụ đại lý thuế, vừa có chức năng làm dịch vụ kế toán cho các doanh nghiệp.

Công ty Kế toán Sao Vàng đáp ứng đầy đủ các điều kiện để hành nghề kế toán và được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận đủ điều kiện hành nghề kế toán.

Xác nhận đủ điều kiện hành nghề kế toán của Sao Vàng (Xem chi tiết)

Công ty Kế toán Sao Vàng chuyên về cung cấp dịch vụ kế toán, báo cáo thuế, đại lý thuếkê khai thuếquyết toán thuế, tư vấn thuế, lập báo cáo tài chính, dịch vụ kế toán thuế, thành lập công ty, giải thể công ty, lập dự án đầu tư, làm sổ sách kế toán, tư vấn kế toán, dịch vụ kế toán trưởng, dịch vụ hoàn thuế, hoàn thuế giá trị gia tăng, hoàn thuế thu nhập cá nhân, dịch vụ tiền lương, đăng ký kinh doanh, thay đổi đăng ký kinh doanh, xin phép đầu tư, dịch vụ kiểm toán, thành lập doanh nghiệp, giải thể doanh nghiệp.

Bạn có thể tham khảo các dịch vụ của Công ty Dịch vụ Kế toán Sao Vàng :

Các dịch vụ của Công ty Kế toán Sao Vàng (Xem chi tiết)

 

ĐỐI TƯỢNG  SỬ DỤNG DỊCH VỤ ĐẠI LÝ THUẾ SAO VÀNG

 

Đối tượng sử dụng dịch vụ đại lý thuế có thể là doanh nghiệp hoặc cá nhân.

1.Doanh nghiệp sử dụng dịch vụ đại lý thuế :

-Sử dụng dịch vụ đại lý thuế để  đăng ký thuế;

-Sử dụng dịch vụ đại lý thuế để khai thuế (khai thuế tháng, quý, năm);

-Sử dụng dịch vụ đại lý thuế để báo cáo thuế;

-Sử dụng dịch vụ đại lý thuế để quyết toán thuế;

-Sử dụng dịch vụ đại lý thuế để làm thủ tục xin hoàn thuế;

-Sử dụng dịch vụ đại lý thuế để nộp báo cáo thuế;

-Sử dụng dịch vụ đại lý thuế để nộp thuế;

-Sử dụng dịch vụ đại lý thuế để giải trình và làm việc với cơ quan thuế, khiếu nại thuế;

2.Cá nhân sử dụng dịch vụ đại lý thuế

-Sử dụng dịch vụ đại lý thuế để  đăng ký mã số thuế;

-Sử dụng dịch vụ đại lý thuế để khai thuế thu nhập cá nhân (TNCN);

-Sử dụng dịch vụ đại lý thuế để quyết toán thuế thu nhập cá nhân (TNCN);

-Sử dụng dịch vụ đại lý thuế để làm thủ tục xin hoàn thuế TNCN;

-Sử dụng dịch vụ đại lý thuế để nộp báo cáo thuế;

-Sử dụng dịch vụ đại lý thuế để nộp thuế;

-Sử dụng dịch vụ đại lý thuế để giải trình và làm việc với cơ quan thuế;

 

CÔNG VIỆC CỦA DỊCH VỤ ĐẠI LÝ THUẾ SAO VÀNG

 

Với việc sử dụng dịch vụ đại lý thuế, căn cứ trên Hợp đồng dịch vụ đại lý thuế, Dịch vụ đại lý thuế Sao Vàng sẽ thực hiện các công việc sau  :

- Hướng dẫn khách hàng chuẩn bị các hồ sơ, chứng từ, thông tin  theo quy định của từng nghiệp vụ;

- Tiếp nhận chứng từ, hồ sơ, thông thông tin từ khách hàng cung cấp;

- Kiểm tra chứng từ, kiểm tra hồ sơ, kiểm tra thông tin cho phù hợp với quy định của từng loại nghiệp vụ;

- Lập các báo cáo, tờ khai, hồ sơ, văn bản theo quy định của từng nghiệp vụ;

- Sao Vàng ký trên báo cáo, tờ khai, hồ sơ thay mặt khách hàng;

- Sao Vàng thay mặt khách hàng nộp báo cáo, tờ khai, hồ sơ, văn bản cho cơ quan thuế thay mặt khách hàng.

Để sổ sách kế toán phù hợp quy định, chất lượng dịch vụ kế toán tốt nhất, chi phí cho hoạt động kế toán của doanh nghiệp là thấp nhất, bạn nên sử dụng dịch vụ kế toán trọn gói của Sao Vàng :

Dịch vụ làm kế toán trọn gói  (Xem chi tiết)

 

PHÍ DỊCH VỤ ĐẠI LÝ THUẾ

 

Tham khảo phí dịch vụ thủ tục thuế của Sao Vàng :

Biểu phí dịch vụ thủ tục thuế (Xem chi tiết)

 

LỢI ÍCH KHI SỬ DỤNG DỊCH VỤ ĐẠI LÝ THUẾ SAO VÀNG

 

1.Dịch vụ đại lý thuế của Sao Vàng sẽ thực hiện các thủ tục đăng ký thuế, khai thuế, nộp thuế, quyết toán thuế, khiếu nại về thuế, lập hồ sơ đề nghị miễn thuế, giảm thuế, hoàn thuế thay cho quý khách hàng.

2.Quý khách hàng không phải ký trên các hồ sơ kê khai thuế, báo cáo thuế, quyết toán thuế. Dịch vụ đại lý thuế của Sao Vàng sẽ ký trên hồ sơ khai thuế, báo cáo thuế, quyết toán thuế thay cho quý khách hàng.

3.Quý khách hàng không phải trực tiếp làm việc với cơ quan thuế. Mọi giao dịch, văn bản, báo cáo, tờ khai, giải trình với cơ quan thuế đều do Dịch vụ đại lý thuế của Sao Vàng  thay mặt quý khách hàng thực hiện.

4.Quý khách hàng chỉ phải phải làm việc với Dịch vụ đại lý thuế Sao Vàng, không phải làm việc với cơ quan thuế. Khi cơ muốn gửi văn bản, thông báo cho khách hàng sẽ gửi trực tiếp cho Dịch vụ đại lý thuế Sao Vàng và Dịch vụ đại lý thuế Sao Vàng thông báo lại cho khách hàng.

5.Sử dụng Dịch vụ đại lý thuế của Sao Vàng, quý khách hàng không còn phải bận tâm, lo lắng về thủ tục thuế. Mọi thủ tục thuế với cơ quan thuế sẽ do Dịch vụ đại lý thuế Sao Vàng thực hiện.

 

TẠI SAO BẠN CHỌN DỊCH VỤ ĐẠI LÝ THUẾ SAO VÀNG

 

1.Sao Vàng được thành lập bởi các chuyên gia là thạc sĩ kinh tế, kiểm toán viên, kế toán viên hành nghề, chuyên gia tư vấn và hành nghề dịch vụ thủ tục thuế có nhiều kinh nghiệm và kiến thức thực tế trong lĩnh vực dịch vụ kế toán,  kiểm toán, dịch vụ thuế, tư vấn thuế.

Tham khảo đội ngũ nhân sự chủ chốt của Sao Vàng (Xem chi tiết)

2.Sử dụng Dịch vụ đại lý thuế của Sao Vàng, bạn hoàn toàn yên tâm về chất lượng dịch vụ thủ tục thuế, dịch vụ kế toán, sự phục vụ chuyên nghiệp của đội ngũ nhân viên dịch vụ kế toán thuế. Đội ngũ nhân sự của Dịch vụ đại lý thuế Sao Vàng am hiểu và vững vàng về nghiệp vụ chuyên môn thuế, kế toán, nhiệt tình và tận tâm phục vụ khách hàng.

3.Cho đến nay hàng ngàn doanh nghiệp ở tất cả các lĩnh vực, ngành nghề đang sử dụng với Dịch vụ đại lý thuế của Sao Vàng.  Khách hàng của Dịch vụ đại lý thuế của Sao Vàng là các doanh nghiệp trong nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, ban quản lý dự án.

Tham khảo một số khách hàng tiêu biểu của Sao Vàng  (Xem chi tiết)

4.Chất lượng dịch vụ của Dịch vụ đại lý thuế của Sao Vàng luôn được bảo đảm tốt nhất, phù hợp với các quy định của pháp luật về kế toán, thuế, hóa đơn chứng từ.

5.Khi sử dụng Dịch vụ đại lý thuế của Sao Vàng, nhân sự dịch vụ đại lý thuế của Sao Vàng trong quá trình thực hiện dịch vụ đại lý thuế sẽ tư vấn cho khách hàng các vấn đề liên quan đến các quy định về thuế, kế toán, hóa đơn chứng từ.

6.Dịch vụ đại lý thuế của Sao Vàng sẽ cung cấp cho quý khách  báo cáo thuế chính xác và kịp thời, phù hợp với quy định của pháp luật.

7.Họat động Dịch vụ đại lý thuế của Sao Vàng luôn được thực hiện theo một quy trình khoa học, luôn được giám sát, luôn có người kiểm soát và kiểm tra lại công việc trong mọi trường hợp để đảm bảo chất lượng dịch vụ thuế, kế toán tốt nhất, đúng quy định nhất.

8.Phí dịch Dịch vụ đại lý thuế của Sao Vàng được tính vào chi phí hợp lệ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp. Dịch vụ đại lý thuế của Sao Vàng sẽ xuất hóa đơn dịch vụ đại lý thuế cho quý khách hàng.

Dịch vụ đại lý thuế của Sao Vàng sẽ mang lại cho quý doanh nghiệp và cá nhân người nộp thuế nhiều tiện ích trong quá trình thực hiện các thủ tục liên quan đến nghĩa vụ thuế với nhà nước.

Khách hàng đang có nhu cầu sử dụng dịch vụ đại lý thuế , xin liên hệ trực tiếp với Dịch vụ đại lý thuế của Sao Vàng để biết thêm chi tiết về Dịch vụ đại lý thuế.

 

Để nhận được thông tin rõ hơn về Dịch vụ đại lý thuế

Mời quý khách liên hệ Sao Vàng theo số điện thọai sau  :

Thông tin địa chỉ và số điện thoại liên lạc(Xem chi tiết)          

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

028.6283.3918 0914.19.07.07 0942.05.04.07
Bo cong thuong
Chính sách bảo mật thông tin người dùng
dathongbao
Giấy đăng ký doanh nghiệp số : 0308929524 cấp ngày : 29/05/2009 bởi Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Tp.HCM
Người đại diện pháp luật : Ông Thủy Ngọc Thu
Tên đơn vị : CÔNG TY TNHH KẾ TOÁN VÀ TƯ VẤN SAO VÀNG
Địa chỉ trụ sở : Số 9 Phan Kế Bính, Phường Đa Kao, Quận 1, Tp.HCM
Số điện thoại : 028.6283.3918 - 0942.05.04.07 - Email: ngocthu@ketoansaovang.com