Dịch vụ làm kế toán trưởng

 

 DỊCH VỤ LÀM KẾ TOÁN TRƯỞNG

================

 

Dịch vụ làm kế toán trưởng là dịch vụ của Công ty Kế toán Sao Vàng, công ty kế toán được thành lập, đăng ký hành nghề cung cấp dịch vụ làm kế toán, dịch vụ làm kế toán trưởng chuyên nghiệp.

Khi sử dụng dịch vụ làm kế toán trưởng của Sao Vàng, dịch vụ làm kế toán trưởng Sao Vàng sẽ thực hiện toàn bộ công việc của kế toán trưởng theo như chức năng và nhiệm vụ của một kế toán trưởng  doanh nghiệp.

Công ty Kế toán Sao Vàng đáp ứng đầy đủ các điều kiện để hành nghề kế toán và được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận đủ điều kiện hành nghề kế toán.

Xác nhận đủ điều kiện hành nghề kế toán của Sao Vàng (Xem chi tiết)

Công ty Kế toán Sao Vàng chuyên về cung cấp dịch vụ kế toán, báo cáo thuế, đại lý thuếkê khai thuếquyết toán thuế, tư vấn thuế, lập báo cáo tài chính, dịch vụ kế toán thuế, thành lập công ty, giải thể công ty, lập dự án đầu tư, làm sổ sách kế toán, tư vấn kế toán, dịch vụ kế toán trưởng, dịch vụ hoàn thuế, hoàn thuế giá trị gia tăng, hoàn thuế thu nhập cá nhân, dịch vụ tiền lương, đăng ký kinh doanh, thay đổi đăng ký kinh doanh, xin phép đầu tư, dịch vụ kiểm toán, thành lập doanh nghiệp, giải thể doanh nghiệp

Bạn có thể tham khảo các dịch vụ của Công ty Dịch vụ Kế toán Sao Vàng :

Các dịch vụ của Công ty Kế toán Sao Vàng (Xem chi tiết)

Theo quy định của pháp luật hiện hành, đã là doanh nghiệp thì phải tổ chức bộ máy kế toán, phải bố trí người làm kế toán, bố trí người làm kế toán trưởng. Nếu không bố trí người làm kế toán, không bố trí người làm kế toán trưởng thì phải ký hợp đồng với Công ty Dịch vụ Kế toán chuyên nghiệp để thuê làm kế toán, thuê làm kế toán trưởng.

Chỉ Công ty có đủ điều kiện hành nghề kế toán theo quy định của pháp luật mới được phép cung cấp dịch vụ làm kế toán trưởng cho các doanh nghiệp.

Công ty Dịch vụ Kế toán Sao Vàng đáp ứng đầy đủ các điều kiện để cung cấp dịch vụ kế toán, dịch vụ làm kế toán trưởng.

Công ty Dịch vụ Kế toán Sao Vàng đáp ứng đầy đủ các điều kiện để cung cấp dịch vụ làm thủ tục thuế, dịch vụ đại lý thuế.

Tham khảo dịch vụ đại lý thuế (Xem chi tiết)

Thuê công ty, cá nhân không đủ điều kiện hành nghề dịch vụ kế toánđể làm dịch vụ làm kế toán trưởng cho doanh nghiệp của mình là vi phạm pháp luật, doanh nghiệp đi thuê dịch vụ kế toán sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của luật kế toán, quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán.

Thuê công ty, cá nhân không đủ điều kiện theo quy định của pháp luật làm kế toán để làm dịch vụ làm kế toán trưởng cho doanh nghiệp của mình thì chất lượng dịch vụ làm kế toán trưởng sẽ không đảm bảo, báo cáo kế toán và báo cáo thuế không chính xác, không được cơ quan thuế, cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp nhận. Doanh nghiệp sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính, hiện nay mức xử phạt vi phạm hành chính về dịch vụ kế toán, thủ tục thuế rất lớn.

Là chủ doanh nghiệp, là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp bạn phải cân nhắc thực hiện, nếu không sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định.

Công ty Dịch vụ Kế toán Sao Vàng chuyên về cung cấp  Dịch vụ làm kế toán trưởng, dịch vụ kế toán, dịch vụ kiểm toán, dịch vụ thuế, đại lý thuế, báo cáo thuế, kê khai thuế, quyết toán thuế, lập báo cáo tài chính hàng đầu tại Việt Nam.

Tham khảo dịch vụ kế toán của Sao Vàng (Xem chi tiết)

 

CÔNG VIỆC DỊCH VỤ LÀM KẾ TOÁN TRƯỞNG CỦA SAO VÀNG

 

Tùy từng đối tượng doanh nghiệp, công việc và mục đích của dịch vụ làm kế toán trưởng, yêu cầu của doanh nghiệp đối với dịch vụ làm kế toán trưởng, Dịch vụ làm kế toán trưởng của Sao Vàng thường bao gồm những công việc chính sau:

1- CÔNG VIỆC KẾ TOÁN TRƯỞNG

-   Thiết lập hệ thống sổ sách kế toán cho doanh nghiệp;

-   Bổ nhiệm, đứng tên là kế toán trưởng của doanh nghiệp;

-   Phân công công việc cho nhân viên của phòng kế toán;

-   Đào tạo nhân viên của phòng kế toán;

-   Hướng dẫn nhân viên kế toán thực hiện công việc kế toán;

-   Kiểm soát, kiểm tra lại tất cả các hồ sơ, chứng từ kế toán;

-   Kiểm tra lại việc hạch toán, ghi sổ kế toán;

-   Kiểm tra các báo cáo thuế mà nhân viên kế toán đã thực hiện;

-   Kiểm tra việc lập báo cáo tài chính;

-   Kiểm tra việc lập báo cáo quyết toán thuế;

2- CÔNG VIỆC TƯ VẤN

-  Tư vấn pháp luật về thuế, kế toán, hóa đơn chứng từ;

-  Tư vấn luật doanh nghiệp, luật đầu tư, luật thương mại, luật lao động …..

-  Tư vấn tài chính;

-  Tư vấn đầu tư;

-  Làm việc với công ty kiểm toán;

-  Tư vấn thực hiện các thủ tục về đăng ký lao động, BHXH, BHYT cho doanh nghiệp.

-  Làm việc và giải trình với cơ quan thuế.

3- CÔNG VIỆC KHÁC

-  Làm việc với ngân hàng để huy động vốn cho công ty;

-  Lập dự án đầu tư;

-  Lập phướng án kinh doanh;

-  Phân tích tài chính công ty;

-  Đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty;

-  Thực hiện các công việc khác theo thỏa thuận ...

 

PHÍ DỊCH VỤ LÀM KẾ TOÁN TRƯỞNG

 

Bạn có thể tham khảo Biểu phí dịch vụ làm kế toán trưởng như sau :

Biểu phí dịch vụ làm kế toán trưởng (Xem chi tiết)

 

 

TẠI SAO DOANH NGHIỆP CẦN SỬ DỤNG DỊCH VỤ LÀM KẾ TOÁN TRƯỞNG?

 

- Doanh nghiệp bạn cần kế toán trưởng có trình độ cao, có nhiều kinh nghiệm thực tiễn trong lĩnh vực kế toán, lĩnh vực thuế, lĩnh vực tài chính, kế toán trưởng phải có chứng chỉ Kiểm toán viên (CPA)  hoặc chứng chỉ hành nghề kế toán do Bộ tài chính cấp. Dịch vụ làm kế toán trưởng của Sao Vàng sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn.

- Doanh nghiệp bạn mới thành lập chưa tuyển dụng được kế toán trưởng. Thuê dịch vụ làm kế toán trưởng của Sao Vàng để thực hiện các công việc kế toán trưởng của một công ty mới thành lập.

- Doanh nghiệp bạn cần kế toán trưởng trong một khoảng thời gian ngắn để thực hiện một dự án, để thay thế tạm thời nhân sự kế toán trưởng hiện hữu. Dịch vụ làm kế toán trưởng của Sao Vàng sẽ giúp bạn điều này.

- Doanh nghiệp bạn là doanh nghiệp vừa và nhỏ, bạn không cần bốn trí hoặc tuyển dụng nhân sự làm kế toán trưởng. Để tiết giảm chi phí bạn sử dụng dịch vụ làm kế toán trưởng của Sao Vàng.

- Bạn cần kế toán trưởng để quản lý hoạt động phòng kế toán, kiểm tra và kiểm soát lại các báo cáo kế toán, kiểm tra việc lập báo cáo tài chính, kiểm tra việc lập báo cáo thuế, hướng dẫn nhân viên kế toán thực hiện công việc. Dịch vụ làm kế toán trưởng của Sao Vàng sẽ giúp bạn.

- Bạn là chủ doanh nghiệp, bạn là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, bạn không am hiểu nhiều về kế toán, thuế, tài chính thì làm  như thế nào bạn có thể đánh giá được nhân viên làm kế toán trưởng của công ty bạn làm đúng hay không đúng? Làm tốt hay không tốt? Dịch vụ làm kế toán trưởng của Sao Vàng sẽ giúp bạn điều này.

 

TẠI SAO BẠN CHỌN DỊCH VỤ LÀM KẾ TOÁN TRƯỞNG CỦA Sao Vàng?

 

1. Dịch vụ làm kế toán trưởng của Sao Vàng được thành lập bởi các chuyên gia là thạc sĩ kinh tế (MBA), kiểm toán viên (CPA), kế toán viên hành nghề, chuyên gia tư vấn và hành nghề dịch vụ thủ tục thuế có nhiều kinh nghiệm và kiến thức thực tế trong lĩnh vực dịch vụ kế toán,  kiểm toán, dịch vụ thuế, tư vấn thuế.

Tham khảo đội ngũ nhân sự chủ chốt của Sao Vàng (Xem chi tiết)

2. Nhân sự thực hiện dịch vụ làm kế toán trưởng Sao Vàng là những người có trình độ cao, có nhiều kinh nghiệm, có đầy đủ bằng cấp và chứng chỉ theo quy định của pháp luật để làm kế toán trưởng. Doanh nghiệp bạn có thể có được kế toán trưởng trình độ thạc sĩ (MBA), hoặc kế toán trưởng có chứng chỉ kiểm toán viên (CPA).

3. Nhân sự làm dịch vụ làm kế toán trưởng cho doanh nghiệp bạn thường xuyên được sự hỗ trợ và tư vấn của Hội đồng cố vấn, Ban lãnh đạo Công ty Kế toán Sao Vàng. Đảm bảo dịch vụ làm kế toán trưởng của Sao Vàng mà doanh nghiệp bạn sử dụng có thể xử lý mọi tình huống liên quan đến kế toán, thuế, tài chính, đầu tư của doanh nghiệp.

4. Sử dụng dịch vụ làm kế toán trưởng của Sao Vàng, bạn hoàn toàn yên tâm về chất lượng dịch vụ dịch vụ làm kế toán trưởng, sự phục vụ chuyên nghiệp của đội ngũ nhân sự làm dịch vụ làm kế toán trưởng. Đội ngũ nhân sự của Dịch vụ làm kế toán trưởng của Sao Vàng am hiểu và vững vàng về nghiệp vụ chuyên môn thuế, kế toán, nhiệt tình và tận tâm phục vụ khách hàng.

5. Cho đến nay hàng trăm doanh nghiệp ở tất cả các lĩnh vực, ngành nghề đang sử dụng dịch vụ kế toán, dịch vụ làm kế toán trưởng của Sao Vàng.  Khách hàng của Dịch vụ làm kế toán trưởng Sao Vàng là các doanh nghiệp trong nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, ban quản lý dự án.

Tham khảo một số khách hàng tiêu biểu của Sao Vàng  (Xem chi tiết)

6. Chất lượng dịch vụ của Dịch vụ làm kế toán trưởng của Sao Vàng luôn được bảo đảm tốt nhất, phù hợp với các quy định của pháp luật và đáp ứng được nhu cầu của qúy khách hàng.

7. Khi sử dụng Dịch vụ làm kế toán trưởng của Sao Vàng, nhân sự làm dịch vụ làm kế toán trưởng của Sao Vàng trong quá trình thực hiện dịch vụ làm kế toán trưởng sẽ tư vấn cho khách hàng các vấn đề liên quan đến các quy định về thuế, kế toán, hóa đơn chứng từ, tài chính, đầu tư.

8. Dịch vụ làm kế toán trưởng của Sao Vàng sẽ cung cấp cho quý khách  báo cáo thuế, báo cáo tài chính chính xác và kịp thời, phù hợp với quy định của pháp luật.

9. Phí dịch Dịch vụ làm kế toán trưởng của Sao Vàng được tính vào chi phí hợp lệ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp. Dịch vụ làm kế toán trưởng của Sao Vàng sẽ xuất hóa đơn dịch vụ làm kế toán trưởng cho quý khách hàng.

Dịch vụ làm kế toán trưởng của Sao Vàng chắc chắn sẽ mang lại cho quý doanh nghiệp nhiều tiện ích. Dịch vụ làm kế toán trưởng của Sao Vàng giải quyết được bài toán giữa chi phí và nhân sự của quý doanh nghiệp.

Doanh nghiệp đang có nhu cầu sử dụng dịch vụ làm kế toán trưởng, xin liên hệ trực tiếp với Dịch vụ làm kế toán trưởng của Sao Vàng để biết thêm chi tiết.

 

Để nhận được thông tin rõ hơn về dịch vụ làm kế toán trưởng

Mời quý khách liên hệ Dịch vụ làm kế toán trưởng Sao Vàng theo số điện thọai sau  :

Thông tin địa chỉ và số điện thoại liên lạc(Xem chi tiết)          

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

028.6283.3918 0914.19.07.07 0942.05.04.07
Bo cong thuong
Chính sách bảo mật thông tin người dùng
dathongbao
Giấy đăng ký doanh nghiệp số : 0308929524 cấp ngày : 29/05/2009 bởi Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Tp.HCM
Người đại diện pháp luật : Ông Thủy Ngọc Thu
Tên đơn vị : CÔNG TY TNHH KẾ TOÁN VÀ TƯ VẤN SAO VÀNG
Địa chỉ trụ sở : Số 9 Phan Kế Bính, Phường Đa Kao, Quận 1, Tp.HCM
Số điện thoại : 028.6283.3918 - 0942.05.04.07 - Email: ngocthu@ketoansaovang.com