TAX SANCTION

H_100_21

Penalties for late submission of the application for tax registration, late notification of changes in the application for tax registration

At  Article 5,  Decree 129/2013/ND-CP dated October 16, 2013, of The Government on penalties for violations pertaining to taxation and enforcement of administrative decisions on taxation, prescribe 
H_100_23

Penalties for late submission of the tax statement

At  Article 6,  Decree 129/2013/ND-CP dated October 16, 2013, of The Government on penalties for violations pertaining to taxation and enforcement of administrative decisions on taxation, prescribe : 
H_100_22

Penalties for providing insufficient information in the tax statement

At  Article 6,  Decree 129/2013/ND-CP dated October 16, 2013, of The Government on penalties for violations pertaining to taxation and enforcement of administrative decisions on taxation, prescribe 
H_100_26

Penalties for understatement of tax payable or overstatement of refundable tax

At  Article 10,  Decree 129/2013/ND-CP dated October 16, 2013, of The Government on penalties for violations pertaining to taxation and enforcement of administrative decisions on taxation, prescribe : 
H_100_27

Penalties for tax evasion

At  Article 11,  Decree 129/2013/ND-CP dated October 16, 2013, of The Government on penalties for violations pertaining to taxation and enforcement of administrative decisions on taxation, prescribe : 
H_100_25

Penalties for violations against regulations on implementation of decisions on tax inspections, enforcement of administrative decisions on taxation.

At  Article 9,  Decree 129/2013/ND-CP dated October 16, 2013, of The Government on penalties for violations pertaining to taxation and enforcement of administrative decisions on taxation, prescribe : 
H_100_24

Penalties for violations against regulations on providing information related to the determination of tax obligations

At  Article 8,  Decree 129/2013/ND-CP dated October 16, 2013, of The Government on penalties for violations pertaining to taxation and enforcement of administrative decisions on taxation, prescribe : 
H_100_31

Enforcement measures

At  Article 19,  Decree 129/2013/ND-CP dated October 16, 2013, of The Government on penalties for violations pertaining to taxation and enforcement of administrative decisions on taxation, prescribe : 
H_100_30

Cases of enforcement of administrative decisions on taxation

At  Article 18,  Decree 129/2013/ND-CP dated October 16, 2013, of The Government on penalties for violations pertaining to taxation and enforcement of administrative decisions on taxation, prescribe :
Support on line

028.6283.3918 0942.05.04.07 0914.19.07.07
Chính sách bảo mật thông tin người dùng
dathongbao
Giấy đăng ký doanh nghiệp số : 0308929524 cấp ngày : 29/05/2009 bởi Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Tp.HCM
Người đại diện pháp luật : Ông Thủy Ngọc Thu
Tên đơn vị : CÔNG TY TNHH KẾ TOÁN VÀ TƯ VẤN SAO VÀNG
Địa chỉ trụ sở : Số 9 Phan Kế Bính, Phường Đa Kao, Quận 1, Tp.HCM
Số điện thoại : 028.6283.3918 - 0942.05.04.07 - Email: ngocthu@ketoansaovang.com