ACCOUNTING LAW

Letter No.10622/BTC-CDKT of Ministry of Finance about providing accounting services of tax agents

The Ministry of Finance has sent Letter No.10622/BTC-CDKT to provincial and municipal tax departments to give their opinions on the proposal to allow tax agents to provide accounting services for small businesses, Microenterprises and business households convert ...

Here are the full text of Official Letter 10622/BTC-CDKT.    

Các ACCOUNTING LAW khác

Support on line

028.6283.3918 0942.05.04.07 0914.19.07.07
Chính sách bảo mật thông tin |
dathongbao
Giấy phép kinh doanh số : 0308929524 cấp ngày : 29/05/2009 bởi Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TP.Hồ Chí Minh
Người đại diện: ông Thủy Ngọc Thu